BUTURUGA MICĂ, RĂSTOARNĂ CARUL MARE

 

ALEXANDRU NEMOIANU        De aproape două decenii întreaga lume şi tot ce este mijloc de informare controlat de “putere” a stat sub semnul promovării “globalismului”.
       Ȋn repetate rânduri s-a arătat şi s-a demonstrat că în fapt “globalismul”, sub masca unor bune intenţii iluzorii, înseamnă controlul absolut asupra “lumii” de către “anumite” cercuri.
       Ȋn cursul acestor două decenii absolut toţi şi toate au fost bombardaţi (uneori la propriu!) cu “informări" despre caracterul “depăşit” al ideilor de: Ţară, Neam, Credinţă.
       Dintr-o perspectivă istorică mai largă în fond era o continuare, în formă nouă, a vechii obsesii de inspiraţie satanică a “internaţionalismului”. Care “internationalism”, indiferent de gesticulaţia verbală folosită, în esenţă dorea şi doreşte să înlocuiască condiţia de “persoană”, entitate eminamente liberă şi spirituală, cu acea de “individ”, de număr biologic şi socio-economic.
       Se părea că nimic nu poate sta în calea “globalismului” că va trebui să ne supunem, să ne plecăm capul sub un jug umilitor şi înjositor, că va trebui să ne uităm numele, originea, ”locul”. Dar iată că din nou istoria s-a dovedit cu neputinţă a fi prevestită şi condiţionată.
       De mai bine de cinci ani şi din ce în ce mai brutal, trupurile “globaliste” sunt lovite de criza, morală şi economică, şi tot mai desluşit se aude strigătul lor de panică stridentă şi se desluşeşte faptul că li se strânge laţul de gât. Evident că acest eşec al “globalismului” înseamnă, ca întotdeauna, că, pentru o vreme, cei bogaţi vor deveni încă mai bogaţi iar cei săraci vor fi încă mai săraci. Ȋn privinţa asta “nimic nou sub soare”. Dar în acelaşi timp devine limpede că factorul esenţial în eşecul “globalismului” au fost “locurile” istorice, ”ţările” din totdeauna, încăpăţănarea lor de a fi: de la Tirol, la Catalunia, şi de la Burgundia la Almaj.
       “Locurile” istorice au răsturnat carul triumfalist al “globalismului". ”Buturuga mică a răsturnat carul mare!”
       Ȋnsă am fi cu totul naivi dacă ne vom imagina ca promotorii “globalismului” se vor da aşa de repede bătuţi. Aceia sunt profesionişti ai răului şi al facerii de rău, inspiraţi de tenacitatea „tatălui lor“, negativitatea pură, necuratul.
       A început şi în viitor se va intensifica, lupta şi acţiunea de distrugere a “locurilor”, a “ţărilor”. Aceasta încercare a răului va fi făcută în mai multe feluri şi pe mai multe planuri şi în acelasi timp.
       Mai întâi se va încerca o discreditare morală, o descurajare psihologică. Se va spune: ”aceste locuri nu au viitor, aceste “locuri” se vor pustii, cei care rămân nu vor avea nimica de făcut şi vor fi “marginalizaţi”. (Evident că adevărul istoric, adică împrejurarea, FAPTUL, că aceste locuri au un trecut care efectiv nu poate fi cunoscut, faptul ce ele sunt practic din totdeauna, nu va descuraja pe atleţii răului şi ai minciunii de care pomeneam.) Iar apoi vor avea loc acţiuni directe de piraterie şi furt economic şi social: abuzurile vor fi tolerate şi încurajate, structurile locale (şcoli, spitale, biserici) vor fi sabotate direct, distruse direct, închise, “concesionate” şi aşa mai departe. Iar în acelaşi timp se vor ivi tot soiul de “generoşi”, dornici să cumpere pământ pe preţ de nimica. Dar părerea mea este că aceste acţiuni potrivnice nu vor reuşi. Părerea mea este că din perspectiva istoriei şi considerând lucrarea vremii, în confruntarea dintre “globalism” şi “locuri”, ”locurile” au biruit.
       Eu cred că este o nouă împrejurare care dovedeşte că “apa trece şi pietrele rămân”.

       Alexandru Nemoianu
       Jackson, Michigan, USA

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate