CE ESTE PLANUL GEORGE SOROS

ALEXANDRU NEMOIANU        Ȋn întrega lume şi mai ales în ţările recent ieşite din dictaturi sângeroase se vorbeşte, uneori în deplină necunoştinţă de cauză, despre “planul George Soros”. Este bine să subliniem câteva lucruri.
       George Soros, pe numele real Gyorgy Schwartz, este un evreu ungur ajuns în Statele Unite şi care prin speculaţii financiare brutale şi viclene a reuşit să ajungă unul din oamenii cei mai bogaţi ai lumii. Dacă ar fi doar atâta nu ar fi atât de rău. La urma urmei care mare bogaţie s-a realizat prin mijloace cinstite? Dar problema sălăşluieşte în faptul că acest individ urmăreşte un plan, un plan sinistru.
       George Soros a întemeiat aşa zisa “Fundaţie pentru o societate deschisă”. Adevărul este că acea fundaţie este “deschisă” intereselor lui George Soros şi acoliţilor lui şi nimănui altcuiva.
       Ȋn esenţă “planul Soros” are mai multe puncte principale: aducerea a cât mai mulţi “migranţi” în Europa şi în paralel dislocarea populaţiilor locale, aşa numita “diluare etnică”; promovarea “familiei alternative”, respectiv a homosexualităţii, integrarea în Europa Unită a unor ţări falimentare, dar cu populaţie mare, gen Ucraina şi izolarea Rusiei.
       Este evident că fiecare dintre aceste componente ale “planului Soros” înseamnă distrugerea identităţii naţionale, a dimensiunii creştine şi transformarea persoanelor în numere socio-economice. Dacă ne vom referi la “diluarea etnică", ”Planul” prevede aşezarea a milioane de “refugiaţi” în Europa. Fiecare dintre ei urmând a fi “acomodat” cu circa 15 mii de Euro anual şi MAI ALES, aceşti migranţi să fie asezaţi în ţări şi locuri care NU ȊI DORESC şi în care sunt cât mai greu de asimilat. Aceasta ar însemna împovărarea statelor naţionale peste masură, crearea unor zone de conflict permanent şi deci posibilitatea de manevră. Dar în acelaşi timp planul ”diluării etnice” prevede drept măsuri, să fie luate astfel ca populaţia locală sa fie dislocată la rândul ei, prin “căutarea de lucru” în alte locuri. Că acest plan se împlineşte întocmai, ad litteram, în România doar orbii şi retardaţii nu vor vedea.
       La fel de intensiv se urmăreşte promovarea “familiei alternative”, a homosexualtităţii. Aceasta nu are nimic de a face cu preferinţele de dormitor ale unor devianţi. Instituţionalizarea acestei forme “alternative” urmăreşte distrugerea creştinismului, subordonarea lui către “putere”, către “comisarii” de la Bruxelles.
       Iar slăbirea statului naţional se face prin crearea unor multiplii minimal doi, poli de putere în stat. Crearea unui pol de putere care să fie independent de autoritatea aleasă prin vot. Aceasta se realizează prin “independenţa judiciară”, care înseamnă existenţa unui centru de putere cu totul independent. Aceasta explică furia cu care încercări de reformă a judiciarului şi corectarea acestei aberaţii legislative în Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia şi recent România, au fost atacate sălbatec prin mişcări stradale.
       Acest plan Soros este executat prin două directii.
       Prima este subordonarea autorităţilor de la Bruxelles. După ultimele cercetări rezultă că dintre cei 751 de membrii ai Parlamentului European, 226 sunt pe statele de plată ale Fundaţiei Soros, prin burse, sinecuri, ”cadouri”, stipendii pentru campanii electorale, etc.
       Iar al doilea pilon sunt Organizaţiile Ne Guvernamentale.
       Finanţate direct şi indirect de către Fundaţia Soros aceste celule canceroase promovează “planul Soros” pomenit.Că aşa este o dovedeşte reacţia furibundă pe care aceste ONG-uri o au atunci când li se cere să dezvăluie sursa finanţării lor. Aceste ONG-uri care urlă pentru “transparent” devin revoltate când li se cere şi lor să fie “transparente”. Aceste ONG-uri nu sunt nimic altceva decât organizaţii ale unei puteri străine şi care promovează interesele acelei puteri străine. Aceste organizaţii sunt conduse de profesionişti, care stiu cum să manipuleze inocenţa, buna credinţă, naivitatea şi mai ales prostia multora. Aşa se explică mulţimea de rătăciţi care le ascultă chemarea veninoasă, jalnica adunare a “imbecililor utili”.
       “Planul Soros” a început să fie deconspirat. Ţări ca Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia, unite în “tratatul de la Visegrad”, nu mai vor să asculte de poruncile slugilor lui Soros de la Bruxelles. Acestor ţări li se alătură şi Austria, Slovenia şi Croaţia. Să nădăjduim că şi România le va urma exemplul. Statul Israel s-a diferenţiat total de Soros şi a declarat că acest individ nu serveşte interesele Statului Israel.
       Minimal Românii ar trebui să stie că unul dintre relele majore ale lumii de azi are un nume, şi acest nume este George Soros. Să ne ferim de el ca de foc.

       Alexandru Nemoianu

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate