HOME
 
Aniversarea a 75 de ani de la inaugurarea aşezămintelor de la "Vatra Românească", Grass Lake, Jackson, Michigan
1938 - 2013

'Vatra Românească', vedere 2002

"Vatra Românească", vedere din anul 2002

       Anul acesta, în luna iulie s-au împlinit 75 de ani de la inaugurarea aşezămintelor de la "Vatra românească" din Grass Lake, Jackson, Michigan.
       Românii care au emigrat în America încă de la sfârşitul secolului XIX au luat cu ei datinile, obiceiurile, tradiţiile şi mai ales, ca o comoară ascunsă în sufletele lor, credinţa ortodoxă strămoşească.
       Primele biserici ridicate în întâiul sfert de veac XX, nu puteau rămâne izolate, şi s-a căutat o formă de organizare conform regulilor ortodoxe. Astfel a luat fiinţă Episcopia Ortodoxă Română din America, prin votul reprezentanţilor clerici şi mireni ai parohiilor din Statele Unite şi Canada cu ocazia Congresului bisericesc, ţinut pe 25 aprilie 1929, în Detroit.
       Odată cu înfiinţarea Episcopiei, a apărut ca o dorinţă dar şi o necesitate a credincioşilor ortodocşi români, ajunşi pe meleagurile americane, stabilirea unui loc de întălnire, a unui centru coordonator, a unui altar de slăvire, rugăciune şi mulţumire lui Dumnezeu.

PS Episcop Policarp Moruşca

PS Episcop Policarp Moruşca

       La sosirea în America a Episcopului Policarp Moruşca, în iunie 1935, nu exista încă un loc dedicat activităţii eparhiale. Prea Sfinţia Sa, prin grija Parohiei "Sfânta Maria" din Cleveland avea pregătită o locuinţă, dar după ce a fost înstalat ca Episcop cu ocazia Congresului din 4 iulie 1935, s-a stabilit temporar într-o cameră la hotel.
       Înfiinţarea unui centru eparhial era în asentimentul tuturor, dar cadrul, poziţia, nu se clarifica. Cele două variante, prima într-un loc rustic cu perspectivă de mănăstire, a doua într-un oraş, constituiau un motiv permanent de discuţie.
       La un moment dat a apărut pe piaţă, la vânzare ferma "Grey Tower". Această proprietate aparţinea unei familii de origină scoţiană, Boland, ai cărei precursori veniseră in America, la începutul secolului XVIII. Ferma avea in jur de 1000 pogoane (500 ha.) de pământ, cladiri şi un turn de apă (Grey Tower).

Părintele Ştefan Opreanu

Părintele Ştefan Opreanu

       În timpul când Episcopul Policarp se afla în România, anul 1937, pentru o vacanţă mai lungă, un grup de credincioşi, dornici de a rezolva problema sediului Episcopie, s-au hotărât sa cumpere această fermă. Principalele persoane, care au trecut la această acţiune au fost Părintele Ştefan Opreanu, John Indreica Sr., John Ciolac, Nicholas Dragos, George Zamfir. Documentele arată că acest grup a cumpărat ferma cu suma de 25,000 de dolari, fără să înştiinţeze Consiliul Episcopesc. Ei au informat direct pe Episcop, în septembrie 1937 despre intrarea în posesie a fermei "Grey Tower".

John Ciolac, Nicholas Dragos, John Indreica Sr.

John Ciolac, Nicholas Dragos, John Indreica Sr.

       Episcopul le-a răspuns cu o oarecare reţinere. Era de acord, dar se temea că ar deveni o povară şi nu ar putea fi acoperite cheltuielile cu întreţinerea ei. A menţionat că era bine ca ferma să aiba resurse de apă locale, un lac în apropiere.
       Persoanele din grup i-au răspuns că dacă Prea Sfinţiei Sale nu-i va place, ei vor păstra ferma pentru ei.

Ferma 'Grey Tower', vedere de la intrare, anul 1938

Ferma 'Grey Tower', vedere de la intrare, anul 1938

       Acelaşi grup a mai cumpărat 73 de acre, care s-a vândut lângă „Big Wolf Lake”, cu suma de 6500 dolari. Agentul John Maris din Detroit le-a inlesnit cumpărarea şi revânzarea ca loturi de locuinţe, cu intenţia de a acoperi din cheltuilile efectuate.
       La întoarcerea din România, Episcopul a fost de acord cu afacerea încheiată.

'Vatra Românească', Inaugurare

"Vatra Românească", Inaugurare

       În zilele de 3 şi 4 iulie 1938, când se împlineau trei ani de la întronarea Episcopului Policarp, a avut loc inaugurarea „Vetrei Româneşti”. La eveniment au luat parte în jur de trei mii de persoane, şi a fost socotit o mare sărbătoare în orăşelul Jackson şi împrejurimi.
       Dovada că Episcopul avea intenţia să ridice o mănăstire aici, este faptul că în aceste zile, mai precis pe 3 iulie a binecuvântat piatra de temelie cu inscripţia că pe acest loc să fie ctitorită o biserică, „Schitul Maicii Domnului”. Piatra se află sub Sfântul Altar al actualei Biserici.
       Ca la orice început s-au făcut planuri de organizare: terenul s-a împărţit in 490 de loturi, cu străduţe de acces, un parc, un stadion. Consilliul Episcopesc a delegat un comitet de cinci persoane condus de Paul D. Tomi, care să administreze ferma cu resursele ei.
       La câteva luni de la inaugurare, episcopul Moruşca a plecat în România. Nimeni nu bănuia că nu se va mai întoarce la Vatra.
       În anul 1944 s-au achitat ultimile datorii de la cumpărarea proprietăţii. Noul obiectiv era strângerea de fonduri pentru ridicarea bisericii.
       Trecerea anilor, întârzierea întoarecerii Episcopului, instalarea regimului comunist în România, au dus la scăderea interesului şi rolului Vetrei ca Sediu al Episcopiei.
       În toată această perioadă conducerea activităţii a rămas în sarcina Consiliului Episcopesc, ca organ executiv al Congresului Episcopiei. De la începutul anului 1947, când s-a aflat că Episcopul Policarp nu se va mai întoarce la Episcopie, incertitudinile şi surprizele neplăcute au caracterizat climatul de la Vatra.
       Punctul culminant a fost instalarea „în grabă” pe tronul eparhial, a preotului Andrei Moldovan, fost paroh la Akron, Ohio, făcut Episcop, peste noapte (1950). Ca împuternicit al Patriarhiei din România, a pretins averile Episcopiei, şi neprimindu-le a declanşat acţiune judecătorească. Au fost vremuri de haos, de separare, de proteste, de stagnare a activitătii de la Vatra, cheltuindu-se cu procesele mulţi bani.
       Congresul Episcopiei ţinut la Chicago în 4-6 iulie, a respins numirea Episcopului Andrei Moldovan, condamnând Patriahia de la Bucureşti că nu a respectat hotărârile Congreselor Episcopiei şi nici dorinţele enoriaşilor. Cu unanimitate de voturi s-a decis ca Episcopia să-şi reia autonomia administrativă şi să rupă orice legătură chiar şi cea canonică cu Patriarhia din România.

IPS Arhiepiscop Valerian Trifa

IPS Arhiepiscop Valerian Trifa

       S-a ales în persoana teologului Viorel D. Trifa, Episcopul Vicar al Episcopului absent Policarp Moruşca. A fost hirotonit întru Arhiereu, cu numele Valerian în America, şi înstalat în scaun de Congresul Episcopiei, întrunit la Detroit în zilele 4-6 iulie 1952.
       Prin decizie judecătoarească Episcopul Andrei Moldovan a trebuit să părăsească Vatra pentru totdeauna.

Pr. Protopop Ioan Trutza, Preşedintele Consiliului Episcopesc, anul 1952

Pr. Protopop Ioan Trutza, Preşedintele Consiliului Episcopesc, anul 1952

       Alegerea Episcopului Valerian a scos din impas Episcopia, instaurând ordinea, unitatea şi buna gospodărire.
       Ideea care anima pe susţinătorii Episcopiei de la Vatra era: „Noi suntem Români, dar suntem deasemenea şi Americani, iar casele, bisericile şi Eparhia noastră ne aparţin şi cu voia lui Dumnezeu noi ne vom croi un nou destin în America”

Reşedinţa episcopală şi birourile, anul 1957

Reşedinţa episcopală şi birourile, anul 1957. Clădirea are 25 de incăperi cu frumoase ornamentaţii in lemn

       Episcopul Valerian a locuit după întronare, un timp la Cleveland. Deoarece nu erau resurse financiare pentru un spaţiu la Detroit, Consilliul Episcopesc a hotărât să se amenajeze, chiar dacă numai temporar, reşedinţa eparhială la Vatra.

Pr. Vasile Haţegan, parohul Bisericii Sf. Dumitru din New York, Consilier episcopesc, delegat al Episcopiei pentru asistenţă şi raporturi interconfesionale, anul 1952

Pr. Vasile Haţegan, parohul Bisericii Sf. Dumitru din New York, Consilier episcopesc, delegat al Episcopiei pentru asistenţă şi raporturi interconfesionale, anul 1952

       Primele principale amenajări au constat în: transformarea unui grajd de cai în bucătărie de vară, clădirea apoi numită „Avram Iancu” (1953); adaptarea casei îngrijitorilor la un dormitor pentru doamne, studenţi, care a devenit reşedinţa „ARFORA”(1954). Amenajarea unui cimitir, numit „Sfânta Maria” (1955). Ridicarea Capelei şi Bisericii „Sfânta Maria” (sfinţirea pe 5 mai 1957).

Troiţa dedicată de AROY, fondatorilor acestui aşezământ - 1958

"Troiţa dedicată de AROY, fondatorilor acestui aşezământ - 1958

       AROY a ridicat o Troiţă în amintirea fondatorilor acestui aşezământ (1958). În cimitir s-a construit o „Capelă deschisă”, un Pavilion comemorativ.

Grey Tower

Grey Tower

       Lucrările, amenajările şi îmbunătăţirile au continuat: dormitorul „George Pomuţ”, teren de joacă pentru copii, pavarea sau asfaltarea drumurilor interioare (1961), demolarea gheţăriei şi construirea pe acel loc a Pavilionului cu 600 de locuri (1970), scena din cadrul Pavilionului (1984), repararea Turnului şi instalarea clopotelor electronice.


The Romanian-American Heritage Center - inaugurare cu ceremonie religioasă (duminică, 28 mai 1978)

"Centrul de Studii şi Documentare al Românilor Americani" - inaugurare cu ceremonie religioasă (duminică, 28 mai 1978)

       Unul din obiectivele de început - un spaţiu de depozitare şi păstrare a arhivei - a devenit realitate în 1978 când s-au pus bazele pe pământul Vetrei a "Centrului de Studii şi Documentare al Românilor Americani”, numit mai târziu „Valerian D. Trifa". El s-a împlinit cu sprijinul moral şi financiar al Episcopiei, AROY, ARFORA, a altor organizaţii româno-americane, precum şi a unor persoane generoase.
       Lângă stradă s-a ridicat un monument dedicat basarabenilor şi românilor care au suferit în lagărele din Siberia.
       Cu ajutorul familiei Schileru, la intrarea în cimitir s-a construit o Capelă-mausoleum.
       Biserica Ortodoxă din America ridică pe Episcopul Valerian la rangul de Arhiepiscop (7 martie 1970)
       Congresul acceptă jurisdicţia canonică a Episcopiei faţă de Biserica Ortodoxă din America – OCA (3-5 iulie 1970)
       Părintele Nathaniel Popp este ales Episcop auxiliar pe 20 septembrie 1980, în Cleveland şi este hirotonit în 15 noiembrie 1980, la Detroit.
       În 28 iunie 1984 Arhiepiscopul Valerian, în vârstă de 70 de ani se pensionează, fiind sărbătorit într-un cadru festiv, publicându-se un album aniversar. Pentru a pune capăt unei acţiuni mârşave pornită împotriva sa de forţe obscure, a renunţat la cetăţenia americană (7 octombrie 1982), a trecut în retragere (iulie 1984), stabilindu-se în Portugalia (13 august 1984).

PS Episcop Nathaniel, fotografie din 1987

PS Episcop Nathaniel, fotografie din 1987

       Pe 17 noiembrie 1984 în Catedrala „Sfântul Gheorghe”, PS Nathaniel Episcop Auxiliar, a fost înălţat la treapta de Episcop al Diocezei Ortodoxe Române din America.
       În urma unui atac de inimă Arhiepiscopul Valerian, părăseşte cele lumeşti, înălţându-se la Împărăţia Cerului (miercuri 28 ianuare 1987). Este înmormântat la Vatra (6 februarie 1987).

IPS Valerian - Locul de veci, Cimitirul 'Sfânta Maria' de la Vatra

IPS Valerian - Locul de veci, Cimitirul "Sfânta Maria" de la Vatra

       În anii următori activitatea la Vatra, a continuat cu succes. După anii 1990 au început planurile pentru construirea unui centru administativ. Astfel a fost ridicat „Centrul Adminstrativ” al Episcopiei donat de „Fundaţia Rucsandra şi Corneliu Bota”

Centrul Adminstrativ al Episcopiei

„Centrul Adminstrativ” al Episcopiei

       Au continuat Taberele de Vară în două serii, axate pe educaţia religioasă a tineretului. Publicaţia „Solia” a apărut cu regularitate, conţinând articole în engleză şi română.
       Organizaţiile auxiliare Episcopiei; A.R.F.O.R.A. (The Association of Romanian Orthodox Ladies Auxiliaries of North America), fondată în 1938; A.R.O.Y. (The American Romanian Orthodox Youth), fondată în 1950; THE ORTHODOX BROTHERHOOD, U.S.A., fondată în 1968; THE ORTHODOX BROTHERHOOD OF CANADA fondata în 1975, au găsit la Vatra locul de întânire, de rugăciune şi al planurilor pentru viitor.

PS Episcop Irineu

PS Episcop Irineu

       Simţindu-se nevoia unui ajutor la nivel ierahic pe 2 noiembrie 2002 a fost hrotonit ca Episcop auxiliar Arhimandritul Irineu Duvlea venit din România.

IPS Arhiepiscop Nathaniel, IPS Mitropolit Tikhon, PS Episcop Irineu
Al 81-lea Congres Episcopesc unde s-a aniversat 75 de ani de la inaugurarea aşezămintelor de la Vatra, septembrie 2013

IPS Arhiepiscop Nathaniel, IPS Mitropolit Tikhon, PS Episcop Irineu
Al 81-lea Congres Episcopesc unde s-a aniversat 75 de ani de la inaugurarea aşezămintelor de la Vatra, septembrie 2013

       Împlinirea a 75 de ani de la inaugurarea asezămintelor de la „VATRA” devenită mai târziu Centrul Eparhial al Românilor-Americani Ortodocşi din Nord America, a fost sărbătorită cu ocazia celui de al 81 - lea Congresul Episcopesc, ţinut pe acest loc binecuvântat de Dumnezeu, la care a participat ca invitat, IPS Tikhon Mitropolit al Bisericii Ortodoxe a Americii.

       Alexandru Tomescu

Pentru arhiva COMUNITATE apăsati aici.

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate