HOME
 
Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului", Rives Junction, MI - Hram, 15 august 2016

Mănăstirea 'Adormirea Maicii Domnului', Rives Junction, MI - Hram, 15 august 2016

       Drumul din Toronto la Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului", din Rives Junction, MI, SUA a fost cu adevărat o călătorie făcută din pietate la un loc sfânt şi venerat.
       Sărbătoarea religioasă, a 29-a, în cinstea Maicii Domnului, ocrotitoare a mănăstirii a avut anul acesta ca invitat de onoare pe PS Episcop Paul, în Midwest, de la OCA.
       Ceremonia, bogată în fapte şi cu evlavie organizată, s-a desfăşurat de sâmbătă până luni, umplând de bucurie şi satisfacţie sufletele pelerinilor. Virgil of the Resurrection de sâmbătă seara şi Virgil with Lamentation de duminică seara, când s-a ocolit şi Biserica, ne-au pregătit sufleteşte pentru Sfânta Liturghie ierahică din ziua de luni 15 august, a marii sărbători.
       Natura parcă era înrâurită de eveniment; într-o alternantă schimbare, nori trecând, în diferite direcţii, au lăsat în cea mai mare parte a timpului, cerul senin şi liniştit pentru rugi şi plecăciuni.

Prea Cuvioasa Măicuţă Stareţă Gabriela împreună cu obştea mânăstirii au deschis drumul spre Pavilion

       După Akathist, 3rd Hour, 6th Hour, Vesting of the Hierarchs, Prea Cuvioasa Măicuţă Stareţă Gabriela împreună cu obştea mânăstirii au deschis drumul spre Pavilion

Procesiunea către Pavilion, Mănăstirea 'Adormirea Maicii Domnului'

       Ȋn mijlocul măicuţelor şi a credincioaselor, apropiate Sfântului Lăcaş, era purtată icoana ce reprezenta: "Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni şi în folosinţe neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea n-au ţinut-o, căci ca pe Maica Vieţii, la viaţă a mutat-o Cel ce S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea fecioresc."

Procesiunea către Pavilion, Mănăstirea 'Adormirea Maicii Domnului'

       Procesiunea către Pavilion, unde a avut loc Sfânta Liturghie, a umplut aleile de credincioşi care urmau pe măicuţe, preoţii, veniţi din îndepărtate parohii şi ierarhii - IPS Nathaniel, Arhiepiscop al Detroit şi al Episcopiei Ortodoxe Române a Americii cu oaspetele de onoare PS Episcop Paul, al Midwest, de la OCA.

PS Episcop Paul, al Midwest, de la OCA - cuvânt de învăţătură

PS Episcop Paul - Cuvânt de Ȋnvăţătură

       Ȋn timpul Sfintei Liturghii, pâinea şi vinul s-au prefăcut în Trupul şi Sângele lui Hristos Cel Ȋnviat, făcând prezenţa pe Sfânta Masă a ultimei şi veşnicei realităţi a Jertfei lui Hristos.
       Cuvintele de Ȋnvăţătură au constituit adevărate lecţii despre îndreptarea vieţii noastre, căutând cu seninătate calea bunătăţii, bucuriei şi a dragostei lui Dumnezeu.

PC Părinte Vicar Dan Hoarşte, - cuvânt de învăţătură

PC Părinte Vicar Dan Hoarşte, Cuvânt de Ȋnvăţătură

       Sfânta Maică Maria, ne-a fost prezentată ca un model ce ar trebui urmat de credincioşi. Să fie lăsat Cuvântul lui Dumnezeu, drept călăuză în viata fiecăruia, pavăza mare în calea păcatelor şi ispitelor.

IPS Arhiepiscop Nathaniel - cuvânt de învăţătură

IPS Arhiepiscop Nathaniel, Cuvânt de Ȋnvăţătură

       Această mare sărbătoare, a fost un prilej de întâlnire cu Dumnezeu, şi de cinstire a Maicii Domnului.
       Miresme cereşti au pogorât în gândurile şi în sufletele pelerinilor, cu imaginea Maicii Domnului cea Preasfântă, curată, preabinecuvântată, mărită - de ingeri şi de oameni - stăpâna noastră, făcătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară.

Aneta şi Alexandru

Aneta şi Alexandru, ultimile imagini la plecare

       Am părăsit acest Sfânt Lăcaş cu convingerea că pe pământ american Biserica noastră drept-măritoare - Biserica Ortodoxă, trăieşte clipe înfloritoare, fiind o adevărată oază de credinţă, regăsire spirituală şi binecuvântare pentru oameni, creaţie a lui Dumnezeu, după chipul şi asemănarea Lui.

Alexandru Tomescu

Pentru arhiva COMUNITATE apasati aici.

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate