DAN ROMAŞCANU

Director al Editurii şi revistei "Dorul", publicist

 
DAN ROMAŞCANU

       Dan Romaşcanu, născut în 1943 la Bucureşti, este atestat de către Academia Română ca descendent de sânge din Safta - mezina domnitorului Constantin Brâncoveanu -, pe linia Kretzulescu-Bălăceanu. Este nepotul lui Ionescu Gheorghe Bălăceanu, ultimul Mareşal al Curţii Regale a României.
       A absolvit Facultatea de Medicinã Veterinarã Iaşi (promotia 1969), şi a lucrat ca medic veterinar în jud. Vrancea (1969-1988). Din 1988 locuieşte în Danemarca cu azil politic. Aici a urmat cursurile Şcolii tehnice EUFIN, Aalborg - clasa de "Publishing", fiind apoi director-proprietar al Editurii si revistei "Dorul".
       Domiciliat în oraşul Aalborg, apoi Sonderborg - DK împreunã cu familia.
       Expune la Târgul de Carte de la Frankfurt - 1997, fiind prima editurã din exil care participă cu stand propriu la vreun târg de carte; apoi la Salonul de Carte, Paris - 2001.
       Editura "Dorul" a primit numeroase medalii, premii şi diplome de onoare din partea unor organizaţii româneşti din exil şi din ţarã, cât şi din partea oficialitãţilor daneze.
       Prezentãri la televiziunea şi radioul din ţarã, şi în mod constant la emisiunea TVRI, "Revista Revistelor".

***

Revista DORUL

Revista "DORUL"

Editura şi Revista „DORUL”

       Revista "Dorul", cotată, printre publicaţiile româneşti de exil cu longevitate remarcabilă, şi-a încheiat ediţia în al 16-lea an de apariţie. Redactori onorifici au fost: Prof. Eugen Lozovan din 1990 până in 1997 la moartea sa, şi Dr Pavel Chihaia. Dintre colaboratori: Eugen Lozovan, Dan Popescu, Bebe Giurchescu, Petre S. Nãsturel, Pavel Cernovodeanu, Pavel Chihaia, Virginia Şerbãnescu, Viorica Huber-Rogoz, Titu Popescu, Eugen Denize, Adrian Silvan-Ionescu, Radu Negrescu-Şuţu, Gheorghe Sãsãrman, Marina Barbu, Adrian Rozei, Sorin V. Nicolaescu, George M. Catalan şi mulţi alţii.

       Catalog al Editurii „DORUL”

       Cicerone Ioniţoiu (F) "Martirii neamului" - Mărturie statistică despre sacrificiile adevăraţilor revoluţionari. În 82 de pagini Cicerone Ioniţoiu ne dă câteva date biografice şi locul unde a fost sacrificat fiecare din cei 1227 eroi ai revoluţiei din 1989. Cartea cuprinde şi o lista alfabetică. Volumul se sfârşeşte cu “Remarci” ale autorului.
       Eugen Lozovan (DK †) "Glose istorico literare" + CD - “Glose istorico-literare” include toate eseurile publicate de autor în revista Dorul. Este interesant de constatat poziţia Prof. Eugen Lozovan vis-a-vis de problemele majore, de zi cu zi ale fiecăruia dintre noi, ca adevăraţi români. Volumul este o raritate de bibliofilie si a fost transcris pe CD cu vocea lui Sorin V. Nicolaescu.
       Eugen Lozovan (DK †) "Scolii paralele" + CD - Prof. Lozovan îndreaptă lumina asupra problemelor vechi ale românilor de dincolo de Prut. A fost un cunoscător avizat ale problemelor, mai ales că acolo este locul său de baştină. Toate articolele publicate aici şi-au gasit locul în diverse publicaţii ale timpului, şi nu mai puţin în revista Dorul, al cărei redactor onorific a fost.
       Constantin Mareş (D †) "Art. politice", vol I, vol II, vol. III, vol IV, vol V - 5 vol Constantin Mareş a fost din 1989 şi până la decesul său din 1999 comentatorul principal de politică al revistei noastre. O fost un foarte bun analist al fenomenul politic românesc cu inaltă competenţă. Ne-am făcut o datorie de onoare strângând în cinci volume consistente toate articolele publicate la noi. De fapt sunt – după ştiinţa noastră – singurele volume ale regretatului Constantin Mareş.
       Andrei Pandrea (F) "Voevodul Cailor", "Oaia, ciobanul şi brânza", "Masa Moşilor" - 3 vol. Doctorul Andrei Pandrea, fiul controversatului avocat Petre Pandrea, a publicat intens în ţară, iar după stabilirea sa la Paris, Andrei Pandrea “Marcu” a reluat, a îmbunătăţit şi publicat studiile de etnografie şi istorie făcute în zona istorică a Posadei, şi la Boişoara, acolo unde şi-a făcut stagiatura. Cu o remarcabilă vervă, doctorul Pandrea ne descrie majoritatea obiceiurilor zonei cu ocazia diferitelor sărbători tradiţioanale, creştine, dar şi cu obârşii foarte veche poate de dincolo de negurile perioadei creştine. Foarte interesante, povestirile sale (“Copita Pisicuţei”, “Voievodul Cailor” şi celelalte) sunt remarcabile şi, poate, multe din textele clasicilor noştri pălesc în faţa acestor superbe nuvele.
       Radu Negrescu Suţu (F) "Eseuri" - Acest volum de mare excepţie cuprinzând eseuri esoterice a fost gândit şi realizat ”în sertar” de Radu Negrescu-Suţu cu mult înaintea apariţiei lui; dar vicisitudinile vremilor comuniste, viaţa autorului plină de persecuţii alternând cu grele perioade de tortura şi puşcării, a împiedicat aparţiei lui. Dar imediat ce Prinţul Radu Suţu, căci obârşia lui este indubitabilă, se stabileşte la Paris şi devine colaborator şi membru în colegiul de redacţie al revistei noastre, toate cele peste 100 de eseuri esoterice sunt publicate în revistă şi adunate în volumul de faţă care a atras imediat atenţia Anei Blandiana care semnează prefaţa volumului.
       Radu Negrescu Suţu (F) "Poarta Luminii" -
       Radu Negrescu Suţu (F) "Concertul de Haendel" - Cele două volume de scurte povestiri sunt reflecţii ale gândirii pline de filosofie subtilă a autorului, şi tot atâtea texte scurte pentru o lectură foarte plăcută şi odihnitoare. Recomandăm volumul tuturor celor care vor să afle câte ceva din subtilităţile gândirii lui Radu Negrescu-Suţu.
       Titus Bãrbulescu (F) "Ionicã, poveste de rãzboi" -
       Titus Bãrbulescu (F) "Bune şi nebune amintiri" - Am putea spune că prin încredinţarea editurii Dorul pentru publicare a povestirilor de război ale lui Titus Bărbulescu (pentru cine nu ştie: fratele Profesorului Eugen Lozovan), ne-am luat răspunderea editării a două volume cu totul ieşite din comun. Spunem aceasta pentru că din perioada celui de-al doilea război mondial se găsesc foarte puţine relatări. Nimeni nu a avut curajul şi poate nici interesul să publice adevărul despre acest război câştigat de unii şi adjudecat de alţii. Titus Bărbulescu face acest lucru iar noi am publicat şi strâns în volum acest adevăruri povestite cu mult har de autor. Ambele volum se erijează fără greş în documente istorice la care ar trebuie să se adape toţi cei ce vor să ştie adevărul despre această perioadă – după 23 august 1944 până la închierea războiului – atât de răstălmăcită de cei interesaţi. Capitolele despre amintiri cu oameni de seamă ale culturii româneşti şi franceze sunt remarcabile.
       Lucian Blaga Editio princeps tetraglossa: "Poemele Luminii", "Paşii Profetului", "În marea trecere", "Lauda somnului", "La cumpãna apelor" - 5 vol. Cele 5 volume ale lui Lucian Blaga, în această ediţie princeps tetraglossa, a fost una din iniţiativele Prof. Eugen Lozovan. Sunt cele cinci cicluri blagiene traduse pentru prima dată integral în limbile: daneză (prima traducere), franceză (pentru prima dată toate poeziile din cicluiri) şi iataliană (după ştiinţa noastră prima traducere academică). Volumele - ilustraţia, hârtia, tipografia şi legătoria – sunt de excepţie. Lăsăm cititorului să se bucure de noua ediţie a operei celui care a fost nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Literatură, şi să citească, alături de poezii, “Introducerea” lui Titus Bărbulescu, singurul blagist autorizat din afara ţării, cu doctorat în Lucian Blaga la Sorbona. Traduceri de Eugen Lozovan, Titus Bărbulescu, Paola Polito, Adrian şi Tina Arsinevici, Sorin V. Nicolaescu, Flemming Harrits şi Erling Schoeller.
       Mircea Axente Boldeanu (F †) "Lupul n'a murit încã" - Acest volum se află – prin grija soţiei autorului, profesoara Eleonora Cosmopol – în toate bibliotecile din Republica Moldova. Sunt povestiri istorice despre care Prof. Caproşu de la Universitatea Iaşi are numai cuvinte de laudă. Se arată implicit că totuşi ”Lupul” n’a murit încă.
       Mircea Axente Boldeanu (F †) "111 Cugetãri/ 111 Pensee" - Panseuri apărute bilingv prin grija soţiei autorului. Superbe probe de gândire filosofică de moldovean ajuns la Paris şi călătorit mult prin ate colţuri civilizate ale lumii – ceea ce a îmbogăţit resursele native ale autorului.
       George V. Bumbeşti (USA †) "Cenuşa amintirilor" -
       George V. Bumbeşti (USA †) "Mereu umbrele" - Pentru cine nu-şi mai aduce aminte sau nu ştie, George Victor Bumbeşti a fost directorul postului de radio Vocea Americii secţia română mulţi ani la rând până la pensionarea sa. ”Mereu umbrele” scrise de autor departe de ţară, aruncă o lumină particulară asupra multora din personalităţile controversate ale perioadei de instalare a comunismului la noi – mulţi în viaţă –, literaţi, politicieni, oameni de teatru şi alte categorii, toţi se regăsesc aici fixaţi ca într’un insectar inegalabil. George Bumbeşti nu iartă, iar apriţia acestui volum în editura noastră ne-a adus multe dezaprobări şi persiflări, poate tocmai pentru că am dat drumul aşa… crude şi necenzurate textelor autorului; fapt reprobabil pentru unii. ”Cenuşa amintirilor” este un exemplu foarte concret cum mediul influenţează omul, ca în cazul de faţă când veţi regăsi în lectura acestor povestiri stilul nord-american al unui narator autentic carpatin. Încercaţi.
       Pavel Chihaia (D) "Orizont medieval" -
       Pavel Chihaia (D) "Itinerarii artistice" + CD -
       Pavel Chihaia (D) - "Portrete de voievozi din Ţara Româneascã" - Actualul directorul onorific al revistei noastre ne-a încredinţat fără echivoc cele trei volume spre publicare. Ca un foarte bun cunoscător, un profesionist istoric de artă (atestat la superlativ prin Doctoratul la Sorbona), unul dintre cunoscuţii comentatori de la Europa Liberă strânge în volume partea vorbită din emisiunile sale la acest post de radio în “Itinerarii artistice”. “Orizont medieval” sunt o colecţie excelentă de eseuri de istoria artei şi veţi putea găsi aici multe din ideile libere care nu se puteau depăna decât într’o lume liberă, aşa cum şi-a dorit-o dintotdeauna Pavel Chihaia.
       Eugen Denize (RO) "Istorie româneascã şi influenţe latine" -
       Eugen Denize (RO) - "Basarabia de la Ştefan cel Mare la Mihai Viteazul" -
       Eugen Denize (RO) "Ţãrile române în relaţiile internaţionale"
       Eugen Denize (RO) - "Români şi spanioli de-a lungul veacurilor" - Eugen Denize este remarcabil istoric, cercetător la Institutul N. Iorga din Bucureşti, singurul specialist român în viaţă în probleme de imagologie româno-spaniolă. Cele două Doctorate la Bucureşti şi Madrid dau multă garanţie celor spune de noi mai sus. Ne-am bucurat să edităm în primă ediţie cele trei volume de foarte mare valoare. Oricine este interesat să afle istoria relaţiilor româno-spaniole, şi nu numia, este bine să aibă volumele în bibliotecă.
       Paul Cernovodeanu (RO) - "Contribuţii de istorie româneascã şi universalã" -
       Paul Cernovodeanu (RO) "Spicuiri de istorie româneascã" -
       Paul Cernovodeanu (RO) "Alte spicuiri de istorie româneascã" - Domnul Prof. Dr. Academicianul Paul Cernovodeanu a colaborat până de curând şi poate mai colabora şi astăzi dacă câteva probleme de sănătate nu l-ar fi oprit să depună un efort intelectual prea intens. Dar timp de 12 ani de colaborare, cititorii noştri au avut ocazia că citească lecţii de istorie adevărată, căci nu multe din articolele Domniei Sale au fost refuzate la publicare în ţară înainte de revoluţie, dar – unele - şi după. De aceea cele trei volume ale Prof. Paul Cernovodeanu, dintre care unul editat cu ocazia jubileului septuagenarului Academician sunt reale perle de istorie adevărată, necontorsionată de interese politice şi conjuncturale; autorul rămânând aşa cum a fost: neînduplecat pentru adevărul istoric, drept şi cu integritatea coloanei vertebrale. Este adevărat: pentru acest fapt a avut mult de suferit toată viaţa.
       Iuliu Gãrduş (RO †) "În umbra statuilor" -
       Iuliu Gãrduş (RO †) - "Moartea unui artist" - Cele două volume ale lui Iuliu Gărduş, acest autodidact din Lugoj, au fost editate numai iniţiativa noastră. Am vrut să arătăm oficialităţilor lugojene pe cine marginalizează, pe cine neglijează, pe cine lasă să crape de foame şi să-şi vândă şi maşina de scris pentru o bucată de carne. Sperăm că aceste proze scurte ale lui Iuliu Gărduş să-i fi adus un meritoriu echilibru bugetar şi atenţia politicienilor şi edililor locali. Scrierile scurte ale lui Gărduş au fost apreciate de Florentin Samarandache pentru paradoxismul lor (şi se ştie ca Smarandache este părintele paradoxismului), iar singurul critic literar autorizat din exil, Titu Popescu, a avut numai cuvinte de laudă auctorială.
       Georgina Viorica Rogoz (Viorica Huber) (D) "Mãiastra Lumii" - Cine nu-şi aduce aminte de consistentele şi pline de suspence povestiri ştiinţifico-fantastice ale Georginei Viorica Huber-Rogoz? sau de romanele cu subiect istoric; sau de ”Basmele ţigăneşti”. Stabilită în Germania autoarea – care nu uită pe cei care fac eforturi pentru ca literatura română să fie… bănăţeană, adică fruncea, în cadrul altor literaturi exilate –, ne-a sprijinit tot timpul. Volumul de faţă este tot o proză ştiinţifico-onirică dar de data asta nu despre constelaţii şi luni extraterestre, ci despre copilăria, adolescenţa sculptorului nostru hobiţan. Vă lăsăm să descoperiţi un text savuros, cât şi vignete şi desene originale de-ale sculptorului, unele dintre ele, poate, aduse pentru prima dată în faţa tiparului. O carte mică scrisă cu inimă mare.
       Florentin Smarandache (USA) "Afinitãţi lirice" şi "Distihuri Paradoxiste" - Două volume gemene, rarităţi de bibliofilie, care ne arată încă o dată – dacă mai era nevoie – cât de paradoxist este părintele paradoxismului mondial.
       Şerban Orescu, Liviu Vãlenaş (D) "Radiografia unui regim" - Şerban Orescu şi Liviu Vălenaş discută şi analizează cu mult discernământ şi pertinenţă perioada prezidenţială a lui Emil Constantinescu. Şi ajung la o singură concluzie: care? Vă lăsăm să descoperiţi.
       Mircea Dimitriu, Liviu Vãlenaş (D) "Scurtã istorie comentatã a Mişcãrii Legionare" - Decedat de curând şi parcă ca o premoniţie, Mircea Dumitriu l-a solicitat cu reportofonul pe Liviu Vălenaş să-şi descarce sufletul. Şi Mircea Dumitriu, acest vrâncean curajos, a fost Secretarul General al Mişcării Legionare din afara graniţelor, cu gradul de comandant-ajutor, şi a făcut parte din Guvernul Legionar de la Viena; deci destăinuirile, cele mai multe în premieră absolută, sunt pe măsură.
       Wilfried H. Lang, Liviu Vãlenaş (D) "Istorie şi petrol" Wilfried H. Lang intervievat de Liviu Vălenaş ne pune pe tavă toate aspectele legate de Compania Shell în România, cât şi soluţii viabile: ce trebuia / trebuie să facă guvernul român si ce implicaţii europene are politica petrolieră din România.
       Ion Pantazi, Liviu Vãlenaş (D) - "În serviciul Patriei" - Acest personaj cu totul fantastic care a fost Ion Pantazi, fiul ministrului de război al României anilor tulburi al conducerii antonesciene, se destăinuie în termenii cei mai direcţi şi fără echivoc înterviurilor lui Liviu Vălenaş. Veţi afla multe din cele încă nerostite până acum.
       Şerban Orescu (D) "Neamul Oreştilor" – cu arbori genealogici – Originea nobilă a lui Şerban Orescu iese cu atât mai bine în lumină acum, după ce în editura noastră a apărut în ediţie princeps această carte care, aşa cu se spune în postafaţă “aduce ca într’un joc puzzle, exact căsuţa care lipsea pentru a întregi imaginea rolului burgheziei române la propăşirea şi emanciparea României de după emanciparea de sub turci.
       Titu Popescu (D) - "Editoriale" - 100 dkk. Celui mai autoziat critic literar din exil şi celui mai vechi colaborator al nostru, i se adună în volum “Editorialele” apărute pe parcursul a primilor cinci ani. Tot atâtea texte de pertinentă critică literară. Cine vrea să citească fără să închidă ochii, îi recomandăm acest volum.
       Traian Jacotã-Bârgãu (D †) - "Între valurile mãrii" - Traian Jacotă – zis apoi Bărgău pentru că acolo s’a născut şi acolo a făcut după 1989 donaţii de bani cu care s’au construit şcoli şi poduri, grădiniţe de copiii şi parcuri, povesteşte viaţa lui marinărească. O lectură liniară şi captivantă scrisă în stilul inconfundabil al autorului.
       Basil Munteanu (F †) - "Clasicism I", "Clasicism II", "Permanenţe franceze" - 3 vol. Foarte puţini ştiu cine a fost Basil Munteanu. Pentru început să vă spunem că a fost profesor de istoria şi literatura franceză la Universitatea din Bucureşti, apoi profesor de istoria şi literatura franceză la Sorbona, până la moartea sa în 1972; că a fost secretarul particular al Elenei Văcărescu pe când aceasta era ambasador la Paris între cele două zăboaie mondiale, că a fost unul dintre profesorii iubiţi ai Prof. Eugen Lozovan – şi astfel aveţi şi motivaţia apariţiei acestor trei volume cu totul excepţionale în editura noastră. Corectura şi îngrijirea primelor două volume nu a mai fost posibilă pentru Prof. Eugen Lozovan şi atunci Dl Prof. Victor Spinei şi soţia sa Dna Prof. Michaela Spinei de la Universitatea Iaşi au preluat ştafeta.
       Ion Marinescu Parlesan (D †) - "Un uomo qualunque" - Un oumo qualunque – nu era un uomo qualunque, nu era un om obişnuit. În povestirile sale Ion Marinescu aduce profunde note autobiografice. Să mai spunem ca autorul a fost ofiţer în armata regală a României şi am întregit aspectul la care cititorul se poate aştepta citind acest volum, dedicat Anei Blandiana.
       Sorin V. Nicolaescu (NL) - "Jurnal de cãlãtorie în China" - Doctorul şi marele erudit Sorin V. Nicolaescu, un mare îndrăgostit de China, călător acolo, ne aduce pe masa de lectură o Chină imediat după moartea lui Mao, când nimeni nu avea curajul să dea jos tablourile şi statuile dictatorului, dar nimeni nu le mai ştergea de praf, nimeni nu le mai dădea atenţie. O perioadă cu totul specială, de care îţi dai seama când lecturezi cele 1000 de pagini ale volumului, dar care nu umbresc notele ştiinţifice ale autorului pe marginea marilor comori de cultură şi civilizaţie ale Chinei. Verva deosebită a autorului, ilustraţia color a volumului fac o lectură atractivă.
       Adrian Rogoz (D †) - "Roman aforistic" - Volumul a apărut postum. Adrian Rogoz este binecunoscut ca iniţiatorul şi editorul Colecţiei Ştiinţifico-Fantastică. Cine n’a citit frumoasele broşuri cu extratereştrii, apărută prin anii ’65-’75. Prin grija soţiei sale, scriitoarea Viorica Rogoz, am adunat aceste aforisme în volum în prima apariţie şi ne-am făcut astfel o datorie de faţă de cel care prin eforturi proprii ne-a pus la dispoziţie frumoasa Colecţie, acum dispărută, dar şi volumul de mare inteligenţă şi erudiţie “Inimă rezistentă”. Un gând pios şi pe această calea celui care a fost Adrian Rogoz.
       M. Consolata Bachmeyer (D †) - "Pitar Moş" - Mater Consolata a fost ultima directoare a celebrului Colegiu de Elite “Pitar Moş”. Una dintre absolvente, Liliana Mareş, a adunat toate amintirile Maicii Consolata împreună cu fotografiile aferente, care au constituit materialul de bază pentru acest volum de excepţie.
       "Contribuţii eminesciene" (colectiv) - Cu ocazia Anului Internaţional Eminescu, 2000, s’a strâns în volum tot ce a apărut cu această ocazie de-a lungul anului în revista noastră; texte deosebite ale colaboratorilor noştri printre care cităm: Gabriel Pleşea, Marian Barbu, Leon Dură, Gh. Săsărman, Pavel Chihaia, Titu Poescu, Corneliu Barbu. Un mic volum cu contribuţii de seamă.
       Adrian-Silvan Ionescu (RO) - "Portrete în istoria artei româneşti" - Singurul volum premiat în ţară de către Uniunea Artiştilor Plastici în anul 2001. Este vorba de cercetările făcute de Adrian Silvan Ionescu asupra artiştilor plastici români din secolul 19, considerat de autor drept unul foarte important pentru cultura noastră.
       Gabriela Bidu (RO) - "Biografii spirituale" - Este congenerul celui de mai sus cu deosebirea că Adrian Silvan Ionescu studiază sec. 19, Gabriela Bidu, alt critic de artă, adună în volum interviuri cu artişti plastici români contemporani.
       Radu Ştefan Vergatti (RO) - "Historia Ponticae" - Dl Prof. Dr Ştefan Vergatti de la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, şi colaborator de nădejde al revistei noastre, adună în volum contribuţiile de până acum: o selecţie de cercetări de istorie, mare valoare.
       Petre Ş. Nãsturel (F) - "Înşiruiri istorice" - D-lui Prof. Dr. Petre Ş. Năsturel, coborîtor din neamul Năsturelilor, erudit profesor al renumitei Universităţi de la Sorbona, cel mai bun bizantinist al Franţei, la împlinirea a 75 de ani, i se editează acest volum cuprinzător unde s’au adunat toate contribuţiile domniei sale la revista noastră.
       Remus V. Giorgioni (RO) - "Apartamentele Spaimei" - Un lugojan – care ne-a cucerit cu textele sale scurte, onirice, fantastice şi paradoxiste – despre care sigur vom mai auzi.
       Petre Diaconu (RO) - Contribuţii istorice - Dl Prof. Dr. Petre Diaconu, decanul Facultăţii de Arheologie din Bucureşti, vajnic cercetător arheolog şi amator de probleme lingvistice, a făcut deliciul cititorilor noştri ani la şir. Acest volum este mărturie unei colaborări fructuoase.
       Familia regalã danezã - arbore genealogic (50x120 cm) Este arborele genealogic al familiei regale daneze, de la Gorm cel Bătrân (850) la Regina Margareta II, pe care Dan Romaşcanu, l-a trudit şi l-a făcut cadou Majestăţii Sale cu ocazie a 25 de ani de la urcarea pe tron.
       Ileana Cãzan (RO) - "Imaginea imperiului otoman..." -
       Ileana Cãzan (RO) - "Historia & Heraldica" - D-na Dr. Ileana Căzan este o erudită cercetătoare a relaţiilor româno-austriece şi am putea aprecia că cele două volume editate domniei sale sunt ca o recunoaştere a studiilor originale de imagologie româno-austriacă publicate de-a lungul timpului în revista noastră.
       Mathilda Bitt (D) - "Dicta memorabila" - O mică carte cu poezii la fel de suave, calde şi sensibile ca şi autoarea. Numai citindu-le vă veţi da seama de valoarea lor nestemată. Poeziile sunt adunate în volum, în primă ediţie.
       Eugen Ionescu (F †) - "Însinguratul" - în limba danezã -, prima traducere - Prima traducere a volumului, scris în original în limba franceză, tradus pentru prima dată în limba daneză prin grija prietenului revistei noastre Soren Olsen după romanul “Însinguratul” de Eugen Ionescu.
       Ileana Minculescu (S) - "Viaţa Sfântului Petru" - Dna Minculescu este binecunoscuta pictoriţă trăitoare în Suedia. Dar cum asupra unui om Dumnezeu nu pune niciodată numai o mână, Ileana Minculescu este şi poetă şi scriitoare. Iat-o acum cu acest volum despre viaţa Sfântului Petru. Carte care deja a cucerit multe inimi în ţară şi străinătate.

***

 
Dan Romaşcanu, Redacţia 'Dorul'

Dan Romaşcanu, Redacţia "Dorul"

Dan Romaşcanu, Radu Negrescu-Şuţu şi Ilie Mihalcea, Salonul de Carte, Paris - 2001

Dan Romaşcanu, Radu Negrescu-Şuţu şi Ilie Mihalcea, Salonul de Carte, Paris - 2001


Despre Dan Romaşcanu, Editura şi Revista „DORUL”:

       Dan Romaşcanu prin activitatea sa ca director-proprietar al Editurii şi Revistei "Dorul" a militat pentru adevăr, onestitate şi libertatea exprimării.
       ”Dorul” ca editură şi publicaţie a constituit un model, demonstrând cum energia, gândurile şi idealurile pot rodi departe de hotarele ţării.
       Fondată în anul 1990, revista a fost vocea unor timpuri ale incertitudinii, ale duplicităţii şi mascaradei politicii româneşti, ale luptei împlinirii idealurilor din decembrie ’89.
       Conducerea revistei cu Pavel Chihaia - director onorific, Dan Romaşcanu - director editor, Virginia Serbănescu, Sorin V. Nicolaescu, Titu Popescu, Michael Neagu-Basarab, Marinel Pătraşcu şi probabil alţii au vegheat cu dăruire şi profesionalism la fiecare rubrică sau coloană a publicaţiei.
       Paginile de „Politică”, acoperă în fiecare lună, în comentarii, concis şi la obiect evenimentele din România - „Ştiri din ţară” -, precum şi incidenţa lor cu cele externe.
       Rubrica „Literatură şi Artă” cuprinde articole de vrednici în menirea şi puterea cuvântului. Cronicile de artă, tratează teme de la abstractismul cultivat până în 1979 la figurativul de inspiraţie religioasă, sau altele care au dovedit că arta a urmat viaţa artistului aflat în pribegie şi nu invers.
       Coloanele dedicate „Istoriei”, tratează cu mult curaj subiecte care au suscitat de-a lungul anilor controverse, situându-le în urma unor documentări exhaustive, prin prisma obiectivităţii, în lumina adevărului.
       Editura „DORUL” a tipărit volume ale scriitorilor din exil, dar şi din ţară, care îşi găsesc cu prisosinţă locul meritat în tezaurul culturii româneşti.
       Prin preocupările şi idealurile sale, Dan Romaşcanu a oferit o oportunitate de regăsire a celor care, cu dăruinţa şi credinţa lor, au acceptat poziţia precară de slujbaşi al condeiului în condiţiile înstrăinării, un exemplu de solidaritate în spirit, acţiune şi înfăptuire.

Alexandru TOMESCU

Pentru arhiva EXILUL CREATOR apasati aici.
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate