Silvana Cojocăraşu  
 
 
 
 
 
 
 
Silvana Cojocăraşu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tăcerea melcilor
(piesă într-un act)

Personajele: Melcul
Ea

Lumea apasă greu.

Îmi duc universul în spate
şi mă retrag în turnul meu neştiut.
Casa mea rotundă
în formă de infinit
îmi e povară şi acoperiş.
Mă mişc precum timpul
între căi lactee
şi îmi ascund ochii.
Nimeni nu mă vrea.

Adu-ţi aminte, melcule,
cum te-ai descălţat de pantofi
şi te-ai furişat pe marginea podeţului
să te scalzi în râu,

Cum ne-am cunoscut
într-o vineri de februarie, melcule,
şi cum m-ai invitat
în cochilia ta,
căci amândoi iubeam iarba verde
ce tocmai încolţea.

În universul femeii,
ţi-am spus,
orice melc e un intrus.

Ascultă!
(Pauză lungă.)
Asta e liniştea!
Nu liniştea de ieri,
nu liniştea de mâine,
liniştea de azi.
E aici. Şi e gratis.

Mi-aduc aminte, melcule,
cum îţi lustruiai pantofii noi de piele
şi te uitai la ei
pe marginea podeţului,
culoarea lor de culoarea lemnului
avea ceva din ruginiul frunzelor
alunecând pe ape.

Îţi plăceau pantofii tăi noi, melcule,
îţi plăceau toamna frunzele
purtate de ape.

Ţi-aduci aminte, melcule?

-Sfârşit-  
 

*** *** ***

Ştefan Dumitrescu  
 
 
 
 
 
Ştefan Dumitrescu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ION LUCA CARAGIALE

Cum umblă domnul Caragiale
Prin ţara asta ca un orb,
Plângând în hohote amare
De parc-ar viscoli din nord

C-a auzit în lumea asta
Că neamul românesc dispare
Şi s-a sculat atunci din morţi
Îndureratul Caragiale

Ca să ne spună el anume
Ceva ce ne-ar îmbărbăta,
Totul e-atât de trist în lume
De parc-n toţi s-ar înnopta

Cum umblă domnul Caragiale
Prin Ţara asta ca un orb,
Plângând în hohote amare
De parc-ar viscoli din nord

 

*** *** ***

Cristian Petru Bălan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristian Petru Bălan

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrisoare romantică

Fiecare clipire din ochi ţi-o sărut,
Fiecare suspin eu ţi-l sorb ne-nceput.

Te-am căutat însetat cum pruncul sânul;
Te-am găsit cum se găsesc strigătul durerii cu-ngânul.

Lângă focul din tine chiar şi umbra mi-a ars,
Totu-nfloreşte în jur când mi te-apropii cu-n pas...

Daca-mi zâmbesti, îmi cânta cu glas de orgă izvoarele.
Când mi te smulgi, îmi pică din cerul inimii
luna si soarele.

 
 

*** *** ***

Dumitru Ichim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dumitru Ichim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILĂ DE PROHOD

Numai privirile Mariei
au mai rămas... Îndreptate în sus
ca un apus
ce-ntârzie pe rana
râului
nemângâiată nici de șipot,
nici de copaci oblojită.

Și sus și-n inima ei -
coroana.
Pe sub ea,
printre spicele grâului -
sfiala petalelor de maci.

Au mai rămas
numai privirile Mamei,
ca un apus,
fără nici o vlagă spre stea,
dibuindu-și prin ceață
zborul albinei din ceară.

Și a fost seară,
dar abia
după trei nopți fără de zile
s-a făcut dimineață.
 
 

*** *** ***

George Filip  
 
 
 
 
 
 
 
George Filip

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMNUL MAJESTĂŢII-SALE
-familiei regale-

MIHAI adoarme…îl încearcă somnul,
Un somn adânc mai lung ca veşnicia,
O veşnicie-n care pleacă Domnul
Ce-a cârmuit cu fală – România.

A aşteptat o Dunăre de vreme
Şi-a suferit cât un Ceahlău de stâncă
Şi a sperat ca Ţara să-l recheme
Să-i pună-n stemă dragostea adâncă.

Dar fluvii roşii au gemut prin maluri
Şi păsări triste au jelit pe ramuri.
În ocne reci pierit-au idealuri
Şi-au stat la cârma ţării alte neamuri.

A fost prin veac bolnavă raţiunea.
Ţăranii n-au mai copt în sobe pâine.
A plâns cu fruntea-n palme naţiunea
Şi ne-amăgeau speranţele spre mâine.

Bate un vânt de gheaţă prin istorii.
Încă un înger Domnul şi-l alege.
Va-ntinde doliu Ţara mea de glorii
Şi va domni prin cer – bătrânul rege…

*** *** ***

Marin Mihalache  
 
 
 
 
 
 
 
 
Marin Mihalache

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESURRECTION

From the tree of the cross,
Stairway to heavens,
White angels are descending
Like the snow on the lambs
On the Calvary, that blessed
And cursed bloody hill,
A nailed mystery.

In the sanctuary the day before
It rained in that spring
With coins of cold silver,
Floods of passions,
Tempests of sorrowful tears
Of tardive repentance.

In the valley of dry bones
We then buried our God,
And from that solaced day
When He gave Himself up
For the life of the world
At every triple cry of the rooster
Our bleeding hearts repent
Of our selfish betrayal.

The next noonday
Has found Him alone,
Scorched by the sun
Between two thieves,
A dreadful crime
Crying to heavens.
When the Son of Man died
The eclipse of the sun,
The darkness which covered
The land could not swallow
The ray of His divine glory.

A little while still in the womb
Of the grave, forsaken
And in the translucent silence
A fishing boat has brought us
Back what we have lost:
A hope anchored at the border
Of the unsettled dusk,
A nailed mystery of ages.

Our restless souls too
Escaped from the bodies
Fallen rainbow, sunset
Roving to an unseen shore
On wings of butterflies.
He still suffers for us,
Hidden in our blindness –
While forests of wings
Heralding to the fishers
Of men, his sailing brothers
The soon looming swirl.

There was a burial
And now the light shall
Face the darkness
In the valley of tears.
The spring is awakening
The bright colors of hyacinths
In sleeping rhizomes,
The sun drops ashes,
Like the salt of the earth
While the sea tossed
On the quilt of warm sand
That miraculous whale
Of Jonah, the prophet.

The third day thereafter
He has risen and behold
The fig is blossoming
In the barren desert.
And the cups of our hearts
Are filled with His holy blood.
Shinning angels are still
Guarding the empty tomb
Rebuking the wavering multitudes
“Why are you still seeking
The living One among the dead?”
This is the first day without evening,
The day of His Holy Resurrection.

 

*** *** ***

Vintilă Horia  
 
 
 
 
 
 
 

 
  Vintilă Horia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inchinare

Prin târguri, Doamne, sufletul mi-alunec
Şi printre oameni în zadar Te caut.
Mi-e glasul rupt şi răguşit: un flaut
Cu sufletul răpus de prea mult cântec.

Te-aştept în dimineţi întunecate,
Prin zgomotul răscrucilor umblate
Şi-am obosit de când Te caut Doamne,
Prin zvon de ierni şi prin uscate toamne.

Nu vezi? Sunt singur şi prea greu mi-e scrisul
De-a nu Te fi-ntâlnit pe nici o cale.
Dă-mi semn să-nchin Minunăţiile Tale,
Condeiul greu, poemele şi visul.

Fă-mi glasul drept şi coardele sonore,
Cuprinde-mi fruntea-n mâini de aurore
Şi lasă-mă pe albul unei pagini
Să mă culeg sfios dintre paragini.

 

*** *** ***

Flavia Cosma  
 
 
 
 
 
 
Flavia Cosma

 
 
 
 
 
 
 
 

Emigration

Just as the sparrow
Wallowing in the dust of the road,
And falling asleep, drowsy, afterwards
Under the calm light of autumn—
The man stretched out on the pavement,
Exiled somewhere in America,
Lies coiled in a dirty sleeping bag,
Trying to catch some rest in the gap
Between sun and concrete.
Deep wrinkles furrow his mature face,
His large hands, accustomed with working,
Clasp at his chest a thick ragged coat;
His weak mind
Keeps repeating, over and over,
—As if in a demented prayer—
The hope that tomorrow he’ll find what he’s searching for
Here, on this foreign sidewalk,
Amidst the shining, glassy, high-rises of the Metropolis,
With the dream of a new life,
Crumpled at his feet.

 

*** *** ***

Alexandru Tomescu  
 
 
 
 
  Alexandru Tomescu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IISUSE DOAMNE, AI ÎNVIAT!

Era spre zori, ş-am tresărit,
Ca-într-un vis, eu Doamne,
Pe drumul neştiut Te-am întâlnit.
Păşeai pe rouă şi urmele sclipeau,
Privirea Ta ca în icoane,
Precum la Putna, Agapia, Văratec...
Pe cer o stea ardea-n jăratec,
Pământul tot era-n cutremur.
Am zărit aievea pe culmea de Apus,
O cruce cu piroane, când de sus,
-Dormeau ca plumbul cei de pază-
Un înger coborând pe-o rază
Din intrare greaua piatră a rostogolit
De la mormântul, ce-l găseşte părăsit...
Mirat, ca-n margine de vatră, el şedea;
mai tare ca un astru strălucea...
M-am aplecat s-ating cumva,
Era contur, era lumină lină,
Val de nelinişti, o psalmodie-n surdină,
Doar giulgiurile şi mahrama,
Sfârşise pentru omenire drama...
Maria Magdalena, păşind în urma ei
martorele Ȋnvierii, mironosiţele femei,
Purtau mesajul Lui Iisus Cel Înviat
Peste pământ, în lung şi-n lat:
“Nu vă temeţi! Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei
Să meargă în Galileea,
şi acolo Mă vor vedea”…
Iar glasul lor reverbera…
Spre Cer privirea-am ridicat
Iisuse Doamne, Adevărat Ai Înviat!

 


ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate