Silvana Cojocăraşu  
 
 
 
 
 
 
 
Silvana Cojocăraşu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îngerul, ca o pasăre călătoare

Am şi eu o întrebare:
de ce daţi cu barda-n soare?

Îngerul ca o pasăre
s-a aşezat în leagăn,
nu a mai spus nimic.

Aerul s-a spart sus-jos-sus
umărul drept nu mai era umărul drept
umărul stâng nu mai era umărul stâng
nici privirea nu mai era privire
nici la dreapta nici la stânga,
se privea ascuns,
se vorbea străin,
se asculta cu frică,
şi leagănul nu mai era leagăn
şi îngerul nu mai era înger
era doar o pasăre pe-o creangă
care se legăna în vânt
şi pleca cu celelalte păsări călătoare
când le venea timpul.

 
 

*** *** ***

Ioan Mirea  
 
 
 
 
 
Ioan Mirea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRECERE

Iubito, iubito
A crescut între noi o pădure
De braţe care se-ntind
Ca o secure
Şi luna tăiată
Tremură pe buze muiată.

Iubito, iubito
Pasărea care s-a dus
Să bea apă
Din inimi ne scapă.

Ȋn iarbă-adormim
Cu iepurii-n braţe
Şi iar din Nord trec
Stoluri de raţe
Iubito, iubito
Şi nu ne găsim.

 

*** *** ***

Horia Stamatu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horia Stamatu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ȊNGERUL A PLÂNS (3)

Fii liniştit, fii liniştit
Ȋn linişte cenuşa trecuse de aer
cu trâmbiţa cea de-a treia.
Şi în noaptea fără întuneric
Din germen în germen mi se caută soare.
Ȋn spirală se prăpşte focul,
ursitele plouă amu e: nici când n-a fost.
La altă vamă limbile toate
jupoae pietre, în limburi se mântuie
şi focul alb la malul cu miez
de nestingere.

 
 

*** *** ***

Achim Bucuțea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achim Bucuțea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTENAR

O sută de ani sunt atât de puțini dar și mulți,
De când batalioanele române au trecut peste munți.
O sută de ani sunt puțini dar, poate și mulți,
De când pentru o cauză dreaptă sau jertfit tineri
şi oameni cărunți,
Să dea viață unui vis, pe care cu toții l-au dorit,
De atâtea generații, fără a putea fi împlinit.
Doar Viteazul Mihai cu barda în mână,
A strâns pe toți de-un neam să lupte împreună.
La Alba Iulia, pe calul lui alb, a intrat în cetate,
Să fim toți doar unul, să se facă dreptate.
Acolo a încercat Neînfricatul Mihai prima oară,
Să facă din toate țărișoarele ROMÂNE o ŢARĂ.
Dar a plătit cu viața pentru țelul lui sfânt,
Asasinat fiind, mișelește, pe al românilor pământ.

Dar sâmburele UNIRII alți bravi l-au însămânțat.
De au făcut România Mare, pe-al nostru pământ,
de dușmani furat.

O sută de ani sunt puțini dar curați,
De când la Alba Iulia sau strâns frați lângă frați,
De când ROMÂNII au coborît în cete de pe munți,
Cu inimile înflăcărate, chiar dacă unii erau, flămânzi şi desculți,
De când drumurile spre Alba Iulia sau umplut de popor.
Ce fluturau cu mândrie, al ROMÂNILOR sfânt TRICOLOR.
O sută de ani, CENTENARUL UNIRII, SFÂNT și ADEVĂRAT,
De când rodul gliei române străinii nu l-au mai luat
De când bogățiile din pământul românilor,
străinii nu le-au mai furat.
O sută de ani sunt, prea puțini, ca niciodată
Când ști că neamul tău și-a dus viața, în jug, cu ceafa plecată.

Dar a venit o zi Doamne!... -Să cinstim această zi însemnată!
O sută de ani de când, lacrima despărțirii s-a văzut plecată,
De când dealurile și șesurile de 1 Decembrie sa umplut de popor,
Ce-și ducea la Alba Iulia cu durere un dor,
Acolo în orașul unirii, în straie de sărbătoare, pe câmpul ales,
Să-și strângă frații în brațe, cu toții au purces.
Să-și strige unirea, ca pe veci, urmașii să rămână,
Într-o singură țară, DE-A PURURI, o națiune ROMÂNĂ.
Să nu-și mai strângă mâna, frate la frate, pe furiș,
Să nu mai treacă granița la neamuri, ascunși în tufiș
Să trăim împreună liberi, fericiți si în bună pace
Cu toți cei ce muncesc acest pământ şi nimeni vreodată,
să poată, UNIREA a o DESFACE.

UNIȚI!...să comemorăm acest drept CENTENAR,
Să cinstim pe cei ce au împlinit al țării hotar.
O lacrimă să lăsăm pe acest năpăstuit pământ,
Unde stau îngropați, atâția eroi căzuți,
Pentru crezul lor SFÂNT.

 
 

*** *** ***

Dumitru Ichim  
 
 
 
 
 
 
 
Dumitru Ichim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colindul Bradului

 
- Norule cu stele-n gaică
n-ai văzut pe sfânta Maică?
De-atâta hălăduire,
De drumeagul ei n-ai ştire?
Norule cu frunza rară
n-ai văzut Sfânta Fecioară?

- ...ba şi eu m-am legănat
tot a freamăt luminat,
tot mereu hălăduind
când a cer când a colind
şi-am văzut-o măre sus,
se ruga pentru Iisus.

Timp puţin mai e-n căuş,
Pruncul n-are legănuş,
n'are faşă, scutece...

 
Bradul zice: Uite ce,
Maică Sfântă Preacurată,
trupul meu i-L fac covată,
vântul bate tragănă
şi Pruncul ţi-l leagănă,
steaua-n şovăire ninge,
glas nespus, dar nu-l atinge.
Prin dumbrăvile de fagi
vor4 veni trei regi şi magi
şi păstorii cu un miel
slăvind pe Emanuel
Şterge-ţi ochii de şiroaie,
iată-mi inima - copaie -
ca să doarmă-n cald şi lin...
Lerui Doamne, ler... Amin.

*** *** ***

Marin Mihalache  
 
 
 
 
 
 
 
 
Marin Mihalache

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROOM IN THE CAVE

Our restless souls
Never found respite
No room in the cave
No suitable lodging.
After the long journey
Ensuing our stars
Through distant empires
Of cold solitude
Gold, frankincense
And myrrh, gifts
For priests and kings
Heavenly currencies
Not enough enticement
For this wretched world
To welcome its God.
No room in the caves
Of the empty hearts
Of the foolish minds
Too full of ourselves
With exhausting worries.
Wise traveling through
On ravines and deserts
We too had been strangers
On this earth forsaken
Struggling to escape
From the impending night.
No room in the cave
No place under sun
No place in this world
Where came to be born
The Child of God’s Glory.
 

*** *** ***

Corina Herghelegiu  
 
 
 
 
 
 
Corina Herghelegiu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu tine

Cu tine am râs,
cu tine am plâns,
cu tine tot Cerul
în brațe am strâns!

Cu tine-am căzut,
cu tine-am zburat,
cu tine-am fost Demon
și Înger curat!

Cu tine-am iubit,
am tăcut și-am iertat,
cu tine sublim
am gustat din păcat!

Cu tine mi-e rău,
cu tine mi-e bine,
lumea începe
și sfârșește cu tine!

 
 

*** *** ***

Liliana Liciu  
 
 
 
 
 
 
Liliana Liciu

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ora albastră

Nu vor mai fi măști deloc, nici păcate,
un timp suspendat va ploua cu stele cuminți,
hrănindu-ne dorul flămând.
Vor arde luceferii în focul inimii rădăcini însetate
şi-un infinit, scăpat de toate încătuşările,
va zburda în voie prin minți.
Noi, două crengi, crescute din pieptul pădurii,
prelungiri ale ceasului în așteptare,
vom fi busuiocul icoanelor lumii
şi paradox pentru primăvara zăpezilor crude.
Ne vom aduce acasă iubirea rătăcită și-o vom bea din pocale,
peste suișul înălțimilor ne vom iubi,
iar răspândirile felinarelor ne vor ocroti
de acele măști și păcate.
Va mai ploua și cu glas de chitare, flămând în atingeri!
Şi-apoi, în văzul tuturor,
vom lăsa dragostea să ne poarte peste hotare.
Eu voi fi Pasărea Măiastră,
tu, cerul chemându-mă în brațele calde,
când ceasul va mângâia ora albastră!

 

*** *** ***

Alexandru GREGORIAN  
 
 
 
 
 
 
Alexandru GREGORIAN

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOR

Plouă. Noaptea lichidă şi rece,
val după val se petrece
spre larguri de golf african.
(Mais où sont les neiges d'antan?)

real, timpul se-ncheagă sub prund
şi se'mpietreşte în teancuri afund.
Ȋn golul lui creşte şi creşte
prin strâmb echinox dosnic
cosmic.

Sunt singur şi dibui cerul orbeşte.
Doamne,
şi România - pe unde mai este?

Coasta Soarelui
16 ianuarie 1983
 

*** *** ***

Alexandru Tomescu  
 
 
 
 
  Alexandru Tomescu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naşterea Domnului

Acum, mai mult de două milenii,
În Betleemul Iudeii, s-a împlinit,
Minunea cea mare, la cumpăna vremii,
Cum Tatăl a vrut, şi-a fost proorocit...

Fecioara Maria şi Iosif, o zi au umblat,
Abia au găsit un sălaş pe înserate;
N-au avut masă, nici loc de culcat,
Doar o iesle cu paie, de vânt răsfirate...

În noaptea de taină, cu cerul senin
Preacurata Fecioară prin Duh adumbrit
Sub raza de astru, fără suspin,
În lume ne-aduce, pe Iisus cel dorit.

Treziţi din visări de vestea cea mare,
Păstorii din văi, de cum ajungeau
Cu ochi dilataţi şi plini de mirare
Cuprinşi de fioruri, la El se-nchinau.

Pe drumul cel lung de stea luminat
Trei magi străbăteau, fără de tihnă,
Să cadă-n genunchi la Al lumii Împărat,
Cu daruri: aur, tămâie şi smirnă...

Ce-am putea Iisuse, mai mult să-ţi dăruim?...
Pioşi să ne strângem la loc de pruncie,
Prin imnuri de slavă să-Ţi mulţumim:
Hristos se Naşte! Doamne slavă Ţie!

 


ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate