MĂRIRE ŢIE

Stema Principatelor Unite - AL. I. CUZA

Mărire se cuvine Ţie
Şi slavă-ntregului popor
Tu, visul nostru de'nfrăţire
Şi de mărire-al tuturor.

Mărite Domn, nădejdea noastră
Ȋn faţa ta iar se-nfiripă
Şi-un glas ne gheamă la unire
Purtat pe-a vântului aripă:
E uragan înspre Suceava
Şi tunet înspre Chişinău
Şi până dincolo de Tisa
Mărite Domn, e glasul Tău.

Plăieşii munţilor s-adună
Şi fiii mândrelor câmpii,
Căci tuturor azi li se pare
Că Domnul lor Tu o să fii,
Şi-o să opreşti din mersul vremii
Norocul vieţii şi la noi,
Trezind din noaptea lor de veacuri
Atâtea umbre de eroi.

Mărire se cuvine Ţie
Tu cel mai mare Domnitor
Ce-ai fost să scrii în cartea vremii
Să fim pe lume un popor.
Făuritor al României,
Părinte celor în nevoi
Chemând la viată-ntreg norodul
Ai fost de-a pururi printre noi;
Atâtea veacuri de robie
Din lanţuri le-ai descătuşat
Şi fruntea Ta era să poarte
Coroană mândră de-mpărat.

Azi vechiul scaun de domnie
E-n sfânta zi de sărbătoare
Slăvit pe veci de Vodă-Cuza,
Urmaşul lui Ştefan cel Mare;
De jalea neagră a-nstrăinării
Să mângâie cu chipul Tău
Privind stingher înspre Suceava
Şi peste Prut la Chişinău.

              Eugen Revent

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate