GEORGE ISAC

Profesor, matematician, poet

 
GEORGE ISAC

       George (Gheorghe) Isac s-a născut la 1 aprilie 1940, în comuna Filipeşti, jud. Brăila, România.
       A urmat cursurile Liceului “Nicolae Bălcescu” din Brăila, după care a absolvit Facultatea de Matematică şi Mecanică a Universităţii din Bucureşti. În 1973 a susţinut doctoratul la Institutul de Matematică al Academiei Române.
       A lucrat ca matematician cercetător la Centrul de Computere apoi asistent şi profesor asociat la Facultatea de Matematică şi Mecanică în cadrul Universităţii din Bucureşti.
       În 1974, George Isac a părăsit ţara. Este angajat ca profesor la Universitatea Naţională din Zair.
       Din 1977, se stabileşte în Canada. A ocupat pe rând funcţiile de profesor la Universitatea din Sherbrook-Quebec, pentru un an, mai tarziu profesor, profesor emerit la Colegiul Militar Regal al Canadei din St. Jean - Quebec, şi apoi în Kingston - Ontario.
       S-a stins din viaţă la 24 februarie 2009.
       Opera şi activitatea: A publicat 11 volume în domeniile: Analiza Nelineara, Optimizare şi Teoria Complementarităţii Nelineare. Ca poet a publicat şapte volume de poezii: Călător spre infinit, În goana timpului, Gânduri din nelinişti, Trepte spre Marea Poartă, Nostalgii şi alte gânduri, Din subconstient, Noi şi întregul.

 
Mathematical Analysis and Applications

       Nonlinear Analysis (the fixed point theory, the study of fixed point one cones, the variational inequalities theory, and the study of positive eigenvalues for nonlinear operators).
       Complementarity Theory and the study of complementarity problems. These problems represent a class of mathematical models related to the study of equilibrium in the physical sense and in the economical sense also. There exists strong relations between complementarity theory, optimization and game theory.
       Pareto Optimisation. I am working in the study of Pareto efficiency in abstract spaces. The Pareto efficiency is the most important notation in the optimization of vector-values functions.
       Global Optimization with respect to cones applying the conical coercivity conditions.
       New topological methods in the theory of variational inequalities and complementarity theory.
       The Hyers-Ulam stability of mapping. This is a new domain in nonlinear analysis.
       Projected dynamical systems. I am working to introduce new topological methods in the study of critical points and the study of stability of projected dynamical systems. The projected dynamical systems have many applications in Economics.

***

GEORGE ISAC - Mathematical Analysis and Applications

 
ÎNCEPUT GREŞIT

Secolul acesta abia a început,
Dar a-nceput destul de rău,
Multe valori nu mai există,
Şi nici credinţă-n Dumnezeu.

Căci Dumnezeu nu-i cel de pe icoană,
Ci e necunoscutul care ne-nconjoară,
El spune cine să se nască,
Şi cine trebuie să moară.

Ştiinţa noastră nu ne-ajută,
Să înţelegem dansul nesfârşit,
Şi mersul nostru fără preget,
Spre noi adâncuri, către infinit.

 
TREPTELE

Treptele pe care le urcăm
Mereu spre Marea Poartă
Nu sunt din piatră modelate,
Cu măiestrie şi cu artă.

Sunt făurite din momente
De bucurii şi de dureri,
De despărţiri şi nostalgii
De deziluzii şi plăceri.

Pe treptele spre Marea Poartă,
Noi punem visele din noi
Ce le visăm s-avem avânturi
Când ne simţim în suflet goi.


Despre George Isac, activitatea şi opera sa

       Orice om are in el o lumină. George Isac a fost dăruit de Dumnezeu cu o strălucire interioară aparte. Născut în inima Bărăganului, el a demonstrat de mic însuşiri deosebite, o adâncă sete de cunoaştere, perseverenţă şi determinare, calităţi care s-au amplificat cu trecerea timpului. Pentru toate aceastea el va rămâne pentru totdeauna în cartea de onoare a liceului, a fost printre cei mai buni studenţi ai Facultăţii de Matematică din Bucureşti si a primit numeroase distincţii pe parcursul vieţii. Cu o modestie nemăsurată, nu vorbea niciodată despre aceste merite.
       A plecat din România, ca mulţi alţii, datorită faptului ca era blocat să promoveze, aceasta făcându-se în societatea comunista pe alte criterii decat cele ale valorii. Aceasta plecare i-a lasat o nesfârsită suferinţă n suflet; de alftel a rămas legat până la ultima respiraţie de locurile unde s-a născut. A fost dotat cu o sensibilitate specială. De la o vârstă fragedă a simţit nevoia de a scrie poezie şi a-şi exprima în acest mod o bogată paletă de sentimente. Astfel a putut să-şi manifeste dorul de ţară, de părinţi, de copilărie şi adolescenţă, de anii tinereţii, de natura şi elementele ei. Deşi a îmbrăţişat cariera de matematician, profesie pe care a făcut-o cu pasiune, poetul din el a lăsat moştenire posterităţii o operă concretizată în 7 volume de poezie, bine apreciate de critica de specialitate. Ca professor de matematica a predat la multe facultati din lume (Romania, U.S.A., Zair, Canada, Maroc, Belgia, Italia, Ungaria) lăsând cărţi de specialitate şi o teorie care îi poartă numele.

Dr. Mariana Viorica GURĂU
       Matematician de prim rang, a fost distins în anul 2004 cu premiul „Spiru Haret” al Academiei Române pentru opera sa matematică. În cadrul activităţii sale didactice - 45 de ani de profesorat - ilustrul matematician a fost editor sau co-editor la şase reviste internaţionale de matematică.
       Prof. dr. George Isac, a făcut parte din cei aleşi, fiind înzestrat cu calităţi de excepţie, astfel în liceu era un elev strălucitor la toate materiile, de fapt i se spunea „poetul şcolii-liceului”, calităţi pe care le-a şlefuit şi le-a amplificat printr-o munca neobosită, fiind de o riguroasă exigenţă, în primul rând cu el însuşi.
       Acumulările lirice efectuate în timp în sufletul său au început să se decanteze, având un teren fertil susţinut de o educaţie polivalentă şi o vastă erudiţie, ceea ce a dat naştere la o poezie aparte, ca formă scurtă, în general trei strofe, iar din punct de vedere al conţinutului o tematică variată în care se întâlnesc episoade ale existenţei umane în imensitatea formelor ei de desfăşurare.
       Talentul generos al poetului îi permite abordarea filozofică a unor teme esenţiale ale existenţei, concomitent aplecându-se cu fineţe şi delicateţe asupra manifestărilor sufletului gingaş de copil care priveşte viaţa şi complexitatea ei cu ochisorii miraţi, încercând să afle răspunsuri adecvate.
Ionel I. GURĂU
       În centru radiant al fiinţei sale se află aspiraţia spre lumină, spre natură vechind spre cunoaşterea unui univers uman, totdeauna deschis.
       Incantaţia poeziei sale îşi are izvoarele primordiale în profunda sensibilitate a celui care lunecă pe planuri de vis, spre o lume de frumuseţe, de emoţie şi atât de umană în dimensiunea ei totdeauna antropomorfice.
Brânduşa RĂILEANU
       Prof. George Isac fiu al Bărăganului - împătimit pământ românesc - a întruchipat superba îngemănare a temerităţii semănătorului din urma plugului, cu sensibilitatea mânuitorului de condei, a matematicianului de profundă analiză cu a poetului nostalgiei metafizice.
       Se regăseşte într-una din stelele strălucitoare ale Andromedei culturii exilului românesc.
Alexandru TOMESCU
Pentru arhiva EXILUL CREATOR apasati aici.
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate