Silvana Cojocăraşu

Eleutheriades, in memoriam

 
Stefan Eleutheriades

 
       Din 23 ianuarie 2017, pictorul, arhitectul şi memorialistul Stephan Eleutheriades priveşte etern marea la Mangalia, de pe balconul casei de pe faleză. Şi pictează infinite tablouri cu plaja, digul şi portul Mangaliei, în infinite game de culori şi lungi umbre violete.
       Şi poate anul acesta, după 66 de ani pe alt continent, va fi din nou la slujba de Înviere din Biserica Grecească, pe care a purtat-o în minte şi suflet toată viaţa. Îşi va purta icoana la procesiunea de Paşti şi îşi va lua lumina acasă, pentru totdeauna.
       Eleutheriades a murit bătrân şi singur, purtându-şi oraşul în suflet, într-o amintire idealizată, o idee a locului unde s-a născut, a crescut şi s-a format până la 29 de ani, cum îi plăcea să spună. Un oraş ciudat, adaug eu, care ucide – când eşti prezent, pentru că eşti neputincios faţă de cum se transformă, urât şi străin; când eşti departe, de dor şi o nostalgie nedefinită, faţă de ce-ar fi putut fi, şi nu este.
       Un oraş pentru care Eleutheriades va rămâne, cel mult, un nume „puţin exotic”, pe care mici plagiatori îl vor copia în expresii, străin şi fals.

 
 
       Restul... e tristeţe.
       Eleutheriades se va fi întors acasă.

       Dumnezeu să-l odihnească!

Rânduri către un necunoscut
              (lui Ştefan Elefteriadis, fiul ceasornicarului)

Unele mistere nelămurite vreodată
se rotunjesc sub greutatea trupului
vindecat la ultima lui confesiune,
rostogolit golit în adâncul negru:
eşti vreun musafir dintr-o ţară ciudată
sau un prieten din copilărie
unit o clipă cu noi toţi
sau doar cu vorbele lor,
parte din peisaj,
viitorul comediei?

Relaxat
tânjind după marele joc
într-o nostalgie de dincolo de inocenţă,
ne legăm de străini
modelându-ne vocea
într-o singură voce-
hrană pământească.

Pentru mine
literatura se pierde la orizont
într-o alegorie discretă
a schimbării la faţă.

Sensul care contează
e căutarea prezenţei
în absenţă.

(din volumul “Cantabis”)

***

Stefan Eleutheriades - Întoarcerea

Stefan Eleutheriades - "Întoarcerea"

 

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate