MIHAELA LAUSCH

Poetă, traducătoare

 
MIHAELA LAUSCH

       Mihaela Ghelmegeanu-Lausch s-a născut la Bucu¬reşti în 1936.
       Este licenţiată a Facultăţii de Filologie din Bucureşti, secţia limba şi literatura engleză cu lu¬crarea de diplomă: "The evolution of the Byronic hero and its stylistic consequences" (1960).
       S-a remarcat prin traduceri din lirica engleză, americană, spaniolă şi franceză, amintind scriitori ca: Emily Elizabeth Dickinson, J. Mansfield, Pedro Salinas, Thompson, Apollinaire, Wallace Stevens.
       A publicat volumul de poezii intitulat „Versuri”, Ed. Jon Dumitru, Munchen, 1976; eseul "Considerations sur la nature du Bien et du Mal. Rôle de l'analogie. L'homme et les structures existentielles", colecţia „Mediana”, 1979.
       Cu regularitate a colaborat la publicaţiile din exil, "Apoziţia" şi "Drum".
       A locuit la Kehl, Baden-Württemberg, Germania, un elegant orăşel pe Rhine.

*** *** ***

 
GRĂDINA OPRITĂ

Pe cărări de vis, pe aripi de somn
Grăbesc către tine
Şi chipul tău e ca un pom
Ce-şi pleacă crengile spre mine.

Văd cerul roşu ca dăluit în marmuri
Jos se leagănă mitice ramuri
Şi păsări mii zboară spre cuiburi
Cu aripe lungi ca nişte flamuri.

Deodată cer şi chip şi ram
Îmi fulgeră prin minte ca o rană -
Doar zâmbetul tău din adâncuri
Îmi pare o cerească mană.

Dorinţa mea îndelungă
N-a întrupat nici-o lumină
Un glas de veşnicie alungă
Iubirea mea de tină.

GRĂDINA OPRITĂ, ilustraţie Ştefan Munteanu

GRĂDINA OPRITĂ, ilustraţie Ştefan Munteanu

 
CAELI ENARRANT GLORIAM DEI

Precum metalul se alege curat
Din magma incandescentă, impura
Lumile-şi vor cerne etern masura
Puţin va rămâne din ce a fost dat.

Părinte, Ţi-ai ales printre noi, faptura
Fara timp şi loc, necreat, neschimbat
Lumi după lumi ai clădit, ai dărâmat
Pentru vecie ne-ai lăsat Scriptura.

Aleşii de Tine rânduiţi, izvor
În veci curată va fi de toată teama
Pământul greu unde soarele moare.

Văzduhurile îşi vor pierde stema
Mare de lumina nepieritoare
Fiul Omului pe ai Săi va chema.

 
SONETUL IUBIRII

Te-am căutat mereu, unica mea iubire
Strigat-am nopţile'n neştire
Dar chipul tău se schimbă
Ca umbra din oglindă.

N'am vrut să ştie lumea maşteră şi rea
Ca-n noaptea mea o stea
Veghiază zbuciumul stingher
Ce-un foc mi-l pogorî din cer.

Aştept acum o noapte sfântă
Când privighetoarea cântă
Şi val lăsând loc la alt val
Să desluşesc iubire, chipul tău astral

Lungile-mi aşteptări
Se-nalţă în eter, scări după scări.


Despre Mihaela Ghelmegeanu-Lausch şi poezia sa

       Poezia Mihaelei Ghelmegeanu-Lausch e biografia spirituală a unei femei sensibile, ce gândeşte cu detaşare despre viaţă şi destin, fără revoltă şi fără resemnare, ci numai cu o vagă melancolie post-romantică şi cu un fior de nădejde creştină.
       Definitorie pentru lirismul Mihaelei e constatarea crudă: "Sunt vie printre morţi", care plasează poeta într-un univers de umbre, unde singura realitate este gândirea şi amintirea ridicată la starea de prezenţă, prin actul rememorării. Nu vom găsi deci în versurile Mihaelei nici bogăţia de rime şi ritmuri, nici împerecherea rară de vorbe şi imagini caracteristice arsenalului desuet al poeziei de ieri, ci doar un vers frust, despuiat de artificii facile, şi ca atare mai apt să pună întrebări turburătoare şi să schiţeze nişte răspunsuri deschise, cu tot atâtea îndemnuri la noi reflecţii.

George CIORĂNESCU
       O poetă a sensibilităţii, a iubirii sincere, a destăinuirilor.
       Versurile Mihaelei Lausch au crescut ca „brusturii înalt în curtea copilăriei” sale, aruncând penumbra regretului şi tristeţii timpului de odinioară, ce s-a scurs inexorabil.
       Pentru poetă viaţa cea de toate zilele, cu truda, răsplata, dragostea, speranţa, este doar drumul spre „întâlnire” unde „ne-ar acoperii flori / Şi ultimii fiori / Ni-i vor aduce Sfinţii îngeri”.
       Este poeta „oglindirii creştine”, încrezătoare în atotputernicia Tatălui Ceresc: „Nu-i rugă mai deşartă ştiu / Că Tu eşti pururea Cel viu... / În gloria Ta cea de apoi / Privi-vom minunaţi si noi / Pe cei uitaţi, flămânzi şi goi".
       Traducerile ei sunt minunate tălmăciri, care păstrează cu sfinţenie semnificaţia originală, dăruind versului în româneşte, culoare şi armonie.
Alexandru TOMESCU
Pentru arhiva EXILUL CREATOR apasati aici.
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate