NICOLAE LUPAN

Scriitor, realizator emisiuni radio, jurnalist

 
NICOLAE LUPAN

       Nicolae Lupan s-a născut la 16 Martie 1921, în satul Cepeleuţi, judeţul Hotin, în familia de ţărani mijlocaşi Ion şi Vera Lupan, el fiind ultimul din cei zece copii.
       A urmat scoala elementară din sat, Şcoala de Agricultură din Grinăuţi, Soroca şi Liceul nr. 10 din Cernăuţi, Şcolii de subofiţeri în rezervă din Botoşani. Repartizat, cu gradul de sergent major TR a luptat în cadrul Regimentului 30 Dorobanţi din Câmpulung-Muscel pe frontul de la Iaşi contra ruşilor şi pe cel din Transilvania şi Ungaria contra nemţilor.
       A obţinut licenţa în litere la Universitatea din Cernăuţi, (1956-1961).
       A lucrat ca Învăţător de matematică la Şcoala de 7 ani din satul natal, la Şcoala nr. 11 din Ţeţina-Cernăuţi, redactor-şef la Televiziunea Chişinău şi la postul de radio „Luceafărul", de unde în 1970, a fost concediat.
       Colaborează cu articole, reportaje, schiţe, povestiri la radio, la televiziune şi în mai toate ziarele şi revistele din Chişinău (1958-1970).
       Împreună cu soţia şi trei copii, este expulzat de la Chişinău, în martie 1947, "pentru naţionalism românesc şi propagare a culturii occidentale la radio şi televiziune". Se stabileşte la Bruxelles şi apoi la Paris.
       Fondator şi animator al Asociaţiei Mondiale „Pro Basarabia şi Bucovina”, cu sediul la Bruxelles şi Paris (1975-2008), asociaţie ce numără circa 100.000 de membri în 24 de ţări!...
       Obţine echivalarea studiilor la Universitatea Liberă din Bruxelles, 1978.
       Difuzează timp de 12 ani, emisiuni săptămânale de zece minute la Radio Europa Liberă. Colaborează cu pagina „Între Prut şi Nistru” la ziarul Cuvântul Românesc din Hamilton, Canada, aproape 20 de ani.
       Conferenţiează pe teme legate de soarta Basarabiei la: Bruxelles, Paris, Köln, München, Londra, Frankfurt, Los Angeles, Washington, Nürnberg, New York, San Francisco, Miami, Montreal, Toronto, Praga, Roma, Rădăuţi, Bucureşti, Făgăraş, Alba Iulia, Iaşi, Galaţi, Roman, Rm. Vâlcea, Tg. Neamţ, Chişinău.
       Cărţi publicate: "Plânsul Basarabiei", 1981, Carpatii, Madrid / "Bessarabie, terre roumaine", 1982 / Pământuri româneşti: Schiţe, studii şi versuri, Bruxelles 1984 / "Basarabia şi Bucovina sunt Pãmânturi Românesti", Ed. Nistru, Bruxelles 1984 / "Scrisoare fratelui meu", Editura Nistru, Bruxelles, 1984, 156 pp. / "Imagini nistrene", 2 volume, 1986, 1990 / "Alexandru Cristescu, erou si martir", 1987 / "Pământul Basarabiei. Bruxelles, 1989 / "Însemnări de desţărat" Bruxelles, 2001 / "Din coapsa Daciei şi a Romei " / "Străin la mine acasă", 1996 / "Gânduri de proscris".
       A încetat din viaţa, miercuri, 25 ianuarie 2017, la Paris.
       Vineri 27 ianuarie a fost condus pe ultimul drum.

Şovinism şi impostură

       Urmăresc cât se poate de sistematic presa periodică de la Chişinău. Mai ales în praguri de sărbători sovietice, cum ar fi cea a lui 2 August – ziua formării Republicii Moldoveneşti. Aşa încât, nu duc lipsă de informare, mai bine zis, dezinformare oficială. Şi de fiecare dată constat că istoria şi limba vechilor noastre cazanii sunt două domenii în care oameni de pretinsă specialitate se străduiesc, de decenii, să pună pe picioare lucruri ce nicidecum nu vor să stea „smirno”.
       În tendenţiozitatea lor partinică, de a întoarce totul cu fundul în sus, istoriografii moldoveni de azi preferă să treacă sub tăcere, bunăoară, faptul că primul domnitor român care-şi întinse stăpânirile până la gurile Dunării, limanul Nistrului şi spre Brug a fost un oltean, Ion Vodă Basarab. Iar urmaşii lui, cum scriu cronicile, „lărgiră hotarele Basarabiei la răsărit de Argeş până la Siret, Prut, Nistru şi Mare”.
       Aici, desigur, pe Artiom Lazarev, istoric făcut, cel mai mult îl irită cuvântul Argeş, având în vedere distanţa dintre acesta şi Nistru. Ca să nu mai vorbim de Mircea cel Bătrân, ca „mare voievod şi domnitor a toată Ţara Românească, încă şi spre părţile tătăreşti şi de amândouă părţile pe toată Dunărea, până la marea cea mare şi cetăţile Dârstorului stăpânitor”.

Pagina 'Între Prut şi Nistru' din ziarul 'Cuvântul Românesc' din Hamilton, Canada

Pagina „Între Prut şi Nistru” din ziarul "Cuvântul Românesc" din Hamilton, Canada

       Nu mai puţin îl înfurie şi pe Simion Grossu precizarea istoricului Ion Nistor privind aceeaşi parte românească „a toată Dunărea, până la marea cea mare şi liman, căci nu e vorba de altceva decât de litoralul basarabean al Mării Negre, ce porneşte de la Chilia spre vărsarea Nistrului”, care astăzi nu mai aparţine moldovenilor, ci ucrainenilor. Cu alte cuvinte, Moldova Sovietică nu mai are ieşire la marea ce scaldă în continuare ţărmurile României. În schimb, nu-i o bucurie mai mare pentru diriguitorii de la Chişinău decât, atunci când au ocazia, să dovedească „adversarilor români” că litoralul cu pricina n-a ţinut multă vreme de Basarabia lui Ion Vodă Basarab, dat fiind faptul că moldoveanul Bogdan cel Bătrân „i-a izgonit pe acaparatorii valahi”, punând din nou stăpânire pe gurile Dunării şi pe cea a Nistrului.
       Şi mai e un ghimpe înfipt în pingeaua diriguitorilor chişinăueni: cetăţile de strajă din lungul Nistrului. Că le-au înălţat bizantinii, treacă-meargă. De ce însă, toate până la una, sunt pe malul drept şi gurile cazematelor numai către răsărit? Această întrebare, voit naivă, i-a lăsat pe mulţi basarabeni, de la '44 încoace, fără bucata lor de pâine.
       Şi pentru că naivitatea nu întotdeauna este luată drept trăsătură negativă, cei ce aplică, în dreapta şi în stânga, calificativul de naţionalişti celor cu „filozofiile naive” întreabă, la rândul lor, dacă nu cumva Carpaţii noştri au făcut vreodată hotar despărţitor de neam? Iar dacă-i aşa, de ce atunci Prutul face dintr-o Moldovă – două, când acesteia i-ar sta mult mai bine să se întindă „volnic” de la Nistru până la vârf de Carpaţi?
       Glumă-glumă, dar nu ştiu de ce mă gândesc la diriguitorii bucureşteni. Vorba e că printre aşa-zişi istorici de la Chişinău se mai găseşte câte unul, cum ar fi acelaşi Lazarev sau Esaulenco, cărora le place să strecoare, din loc în loc şi din când în când, câte un „abia” filozofic cu aluzie la Bogdan, care „abia” la 1359 făcu descălecatul Moldovei! Dar că şi atunci venea nu de undeva din Moldova, ci... tocmai din Maramureş! Iar din moment ce trecea Carpaţii din altă parte a României de mai târziu, vedeţi dumneavoastră, nu poate fi calificat drept moldovean. Chiar dacă aducea el acestei ţări libertate faţă de craiul unguresc.

Nicolae Lupan - din cartile sale

Nicolae Lupan - din cartile sale

       Pentru istoricii de la Chişinău, angajaţi şi struniţi politiceşte, puţin importă că încă cu mult înaintea descălecatului făcut de Bogdan existau deja aşezări româneşti spre Siret, Prut şi pe malul Nistrului: Ţeţin, Hotin, Lăpuşna, Lycostmo. Aceasta din urmă nefiind altceva decât Cetatea Albă. Cu ce drept, se întreabă amintiţii istorici, au rebotezat-o românii pre limba lor, când ea a fost ridicată în vremuri de demult de către greci? Ce, adicătelea, Bielgorod-Dnestrovsc nu sună frumos? Cât despre Hotin, chipurile, la început el nu era decât un loc de popas şi de strajă a vadului, pentru tot felul de treceri civile şi militare. Foarte bine.
       Cum rămâne însă cu scrierea unui mare cronicar polonez care atestă, negru pe alb, că „Hotinul a fost înjghebat de români încă pe vremea când umbla pe pământ Dumnezeu şi Sfântul Petru”? Crezându-l pe cronicar, deci, nu întâmplător Cazimir cel Mare puse la dispoziţia voievodului român de Şepenit, Ştefan, mijloace băneşti şi materiale pentru construirea a două cetăţi dintre cele mai importante: cea de la Hotin şi cea de la Ţeţina, de lângă Cernăuţii de azi. O dovadă în plus a românismului acestor ţinuturi este şi un „act domnesc de la 1387, prin care Petru Muşat, fiul lui Ştefan, numeşte pârcălabi la Hotin şi Ţeţina”. Operă continuată şi de Alexandru cel Bun, atât pe plan administrativ, cât şi militar.

*** *** ***

 
Nicolae Lupan cu soţia Ana, şi cei trei copii, Mariana Victor şi Petrica - martie 1974

Nicolae Lupan cu soţia Ana, şi cei trei copii, Mariana Victor şi Petrica - martie 1974

La conferinţa 'Comemorarea Actului Unirii Basarabiei şi Bucovina' organizată de Institutul pentru Memoria Exilului Românesc şi Asociaţia Mondială „Pro Basarabia şi Bucovina”, Bucureşti, 26 martie 2009

Nicolae Lupan - conferinţa „Comemorarea Actului Unirii Basarabiei şi Bucovina” organizată de Institutul pentru Memoria Exilului Românesc şi Asociaţia Mondială „Pro Basarabia şi Bucovina”, Bucureşti, 26 martie 2009; Radu Campeanu, in mijloc fostul Presedinte Emil Constantinescu, la margine dreapta Florin Constantiniu

Nicolae Lupan la Muzeul de Istorie al municipiului București unde a avut loc, lansarea cărții ”Cotul Donului 1942” de Vasile Șoimaru și vernisajul expoziției de fotografii, martie 2013

Nicolae Lupan la Muzeul de Istorie al municipiului București unde a avut loc, lansarea cărții ”Cotul Donului 1942” de Vasile Șoimaru și vernisajul expoziției de fotografii, martie 2013

 

Despre Nicolae Lupan şi activitatea sa:

       Prezenţa lui Nicolae Lupan printre noi (n.n. Aniversarea la Paris, a 63 de ani de la Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă) este firească, după cum firească este prezenţa oricărui român care doreşte să participe cu noi şi împreună cu noi la o acţiune politică naţională. Numai că în cazul lui Nicolae Lupan mai trebuie adăugat ceva: nu numai, şi în primul rând, simpatia pe care i-o purtăm, dar mai ales stima şi preţuirea deosebită pe care o acordăm omului care şi-a consacrat şi-şi consacră în continuare o mare parte a vieţii lui pentru confirmarea neobosită a drepturilor ro¬mâneşti ale Basarabie. De aceea, noi am crezut că o reuniune ca cea de astăzi nu va fi pe deplin autentică dacă lipseşte din sânul nostru Nicolae Lupan .....

Radu CÂMPEANU
       Pe Nicolae Lupan l-am auzit pentru prima dată la Radio Europa Liberă, la mijlocul anilor ’80. Din câte îmi amintesc nu era prea mult discutată soarta Basarabiei, aşa că emisiunile lui erau apreciate de ascultătorii din ţară şi străinătate.
       A avut o laborioasă activitate legată de istoria trecută şi prezentă a Basarabiei. Asociaţia Mondială „Pro Basarabia şi Bucovina” înfiinţată la Paris în noiembrie 1950 de Nicolae Dianu, a fost revitalizată în 1975 de Nicolae Lupan, devenind de atunci sufletul ei; a fondat filială şi în România (1990).
       Pagina sa „Între Prut şi Nistru” având drept motto, cuvintele lui Mihail Eminescu: ”A rosti numele Basarabia, e una cu a protesta contra dominaţiunii ruseşti” din ziarul Cuvântul Românesc editat de George Bălaşu la Hamilton, Ontario, Canada, a constituit o tribună de luptă pentru adevăr şi dreptate impotriva destinului tragic al Basarabiei.
       Cărţile sale sunt adevărate documente, mărturii, despre vremuri peste care timpul aşterne uitarea.

Alexandru TOMESCU  


Pentru arhiva EXILUL CREATOR apasati aici.
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate