***
ȊNALŢAREA DOMNULUI

       Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după 40 de zile de la Ȋnviere s-a suit la ceruri şi a sezut de-a dreapta Tatălui. Cu puterea dumnezeiască cu care a înviat şi a părăsit mormântul, tot cu aceeasi putere s-a înălţat de pe pămant la cer; s-a înălţat cu acelasi trup cu care s-a răstignit şi a înviat. Mântuitorul împlinise opera divină pentru care venise in lume, ne-a adus învăţătura mântuitoare, s-a dat ca pildă de împlinire prin intreaga Sa viaţă si mai ales prin jertfirea de pe Crucea Golgotei.

       Dar să dăm citire din (Faptele Apostolilor 1. 1-11):

       "Cuvântul cel dintai l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învata, pană in ziua in care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să astepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine: Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezati cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, Ȋl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aseza Tu, la loc, împărăţia lui Israel? El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus in stăpânirea Sa, ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, si Ȋmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toata Iudeea şi in Samaria şi până la marginea pamântului. Şi acestea zicând, pe cand ei priveau, S-a inălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi barbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, Care au şi zis: Bărbati galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a inălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer."

Rugăciune

       Iisuse, Ȋmpăratul şi Dumnezeu nostru, fă ca slavită Ta Ȋnăltare să producă in fiecare din noi roade de sfinţenie, o credinţă mai mare, o iubire mai aprinsă, o îngrijire mai deosebită pentru sufletul nostru.
       Fă să cunoastem şi să inţelegem cat de mare este valoarea sufletului nostru şi să nu-l vindem pe orice lucru de nimic. Aprinde în noi o dorinţa mai mare pentru cer şi un dispreţ pentru lucrurile acestea pământesti.
       Ajuta-ne Dumnezeule cu Harul Tău, ca să Te putem slăvi şi mărturisi prin viaţă şi fapte bune pană la sfarşitul misiunii noastre. Amin.

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate