-->
 
***
SFÂNTUL PROOROC ILIE TESVITEANUL

       Patria Sfantului Ilie, cel mai mare intre proorocii lui Dumnezeu, a fost tara Galaadului, de cealalta parte a Iordanului, care se învecineaza cu Arabia si cu cetatea Tesvi, dupa care si-a luat numele de Tesviteanul.
       El s-a nascut din semintia lui Aaron. În timpul în care maica sa l-a nascut, Sovac, tatal lui, a vazut niste barbati îmbracati în haine albe, vorbind cu pruncul si învelindu-l pe el cu foc, bagîndu-i vapaie de foc în gura, ca sa manînce. Tatal sau inspaimîntîndu-se, s-a dus la Ierusalim si a spus preotilor vedenia sa. Unul din acei preoti, barbat mai înainte-vazator, i-a zis: "Omule, nu te teme de vedenia aceea pentru pruncul tau, dar sa stii ca el va fi locas al luminii darului lui Dumnezeu si cuvîntul lui va fi ca focul de puternic si de lucrator".
       Pruncul, crescînd, avea înclinare catre preotie, ca unul ce era din semintie preoteasca. El, punîndu-si nadejde în Dumnezeu din tinerete, a iubit curatia fecioriei si petrecea într-însa ca un înger al lui Dumnezeu, cu sufletul si cu trupul.
       Pe acea vreme împaratea peste Israil, Ahab, împaratul cel faradelege, avînd scaunul sau în Samaria - acel loc era atunci al treilea scaun al împaratiei lui Israil. Ahab si-a luat de sotie pe Izabela, fata lui Ieteval, împaratul Sidonului si a adus cu ea în Samaria pe urîciunea acelei cetati, pe idolul Baal si l-a pus în casa lui, pe care o zidise în Samaria. Ei se închinau aceluia ca unui Dumnezeu si tot Israilul venea la închinarea idolului Baal.
       Acel împarat a mîniat pe Dumnezeul Cel Preaînalt, mai mult decît toti împaratii care au fost în Israil înaintea lui, caci a înmultit foarte mult închinaciunea de idoli în împaratia sa.
       Vazînd pe împarat ca nu asculta sfaturile lui, Sfantul Prooroc Ilie a adaugat si fapte pe lînga cuvinte, pedepsind pe potrivnicul lui Dumnezeu si pe poporul lui. El a zis: "Viu este Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israil, înaintea Caruia stau eu, ca nu va fi în anii acestia roua si ploaie din cer pe pamînt."
       Regele, cautand sa-l omoare, Domnul cel milostiv, a trimis pe prooroc într-un loc deosebit, departat de oameni, zicîndu-i: „Du-te spre rasarit si ascunde-te la paraul Cherit cel de lînga Iordan. Acolo vei bea apa din pîrîu, iar corbilor le-am poruncit sa te hraneasca.”
       Dupa trei ani si jumatate de seceta si de foamete, preabunul Dumnezeu, vazînd zidirea sa ca se topise desavîrsit de foame, s-a pornit spre milostivire si a zis catre robul Sau Ilie: "Du-te si te arata lui Ahab, pentru ca voiesc sa miluiesc lucrul mîinilor mele, sa dau ploaie si sa adap pamîntul cel uscat prin cuvîntul gurii tale, ca sa-l fac aducator de roade; caci acum si Ahab se pleaca spre pocainta si te cauta, voind sa te asculte la ceea ce-i vei porunci".
       Poporul insusi, vazand minunata dovada a Proorocului, a strigat: “Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevarat”. Si, prinzand pe slujitorii cei mincinosi ai lui Baal, i-a ucis, ca sa nu mai insele pe nimeni. Si foametea a incetat, printr-o ploaie binecuvantata, la rugaciunea Proorocului.
       Marele Prooroc Ilie a savarsit multe alte fapte minunate: A inviat pe fiul vaduvei din Sarepta Sidonului, a vazut pe Dumnezeu, la muntele Horeb “in vant subtire”, pe cat este cu putinta omului a-L vedea, a despartit Iordanul, lovindu-l cu cojocul, trecand ca pe uscat, si a stat inaintea lui Hristos, fiind vazut de cei trei Sfinti Apostoli în vremea Schimbarii la Fata a Domnului pe muntele Tabor.
       Iar, cand s-au sfarsit zilele Proorocului Ilie, a fost ridicat la ceruri intr-un vartej de flacari si intr-un car de foc. Lumina focului ce-l învaluia pe Ilie în carul cu foc ne aminteste de marirea dumnezeiasca, în chip de aureola care înconjoara fruntile sfintilor, care s-au nevoit si s-au încununat.
       De atunci încolo se va învrednici de mare cinste nu numai ca prooroc, dar ca si mucenic în ceata sfintilor, de la dreptul datator de plata Dumnezeu, Cel Unul în trei fete, Tatal, Fiul si Sfîntul Duh, Caruia se cuvine cinstea si slava, acum si pururea si în vecii vecilor.
       Sfanta Scriptura si traditia Bisericii ne spun ca Sfantul Ilie va veni, iarasi, pe pamant, la sfarsitul veacurilor, ca Inainte mergator, la cea de a doua venire a lui Hristos, in slava.

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate