***
SOBORUL MAICII DOMNULUI

SOBORUL MAICII DOMNULUI        Ziua următoare Naşterii Domnului - ziua tainei în care Maica Domnului a unit pe veci toată omenirea cu Dumnezeu, prăznuim sărbătoarea cu numele de "Soborul Maicii Domnului".
       Cu această ocazie cinstim mai ales persoanele legate de Naşterea Mântuitorului: Maica Domnului, fericitul Iosif logodnicul, Sfântul Iacov ruda Domnului, Sfântul Prooroc David şi ceilalţi.
       Această sărbătoare este o chemare către cei credincioşi, spre a fi împreuna, în cinstea Maicii Domnului, aici pe pământ. Dar mai mult, folosirea cuvântului „sobor” în denumirea praznicului ne însufleţeşte pe noi cu simţirea de a fi mai aproape de atotputernicia cerului, acolo unde Maica Domnului se află preaslavită, fără de asemănare, în mijlocul cetelor tuturor Sfinţilor şi Îngerilor.
       Suntem chemaţi, aşadar, la o împreună-prăznuire a Maicii Domnului, glasurile noastre unindu-se cu glasurile îngerilor şi ale sfinţilor, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu cinstim o pamânteancă oarecare, ci aducem cuvenita închinare celei care este „mai cinstită decât heruvimii şi mai marită, fără de asemănare, decât serafimii”, celei căreia Arhanghelul Gavriil i-a spus: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvantată eşti tu între femei!”(Luca 1,28).
       Să ne rugăm cu toţii: "Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim".

       Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul să păstrăm în sufletul nostru, ca zile de bucurie şi slavă, cele cinci mari sărbători ale Maicii Domnului: Naşterea Maicii Domnului - 8 septembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - 21 noiembrie, Soborul Maicii Domnului - 26 decembrie, Bunavestire - 25 martie, şi Adormirea Maicii Domnului - 15 august.

*** *** ***

Pentru arhiva ORTODOXIE apasati aici.
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate