***
BUNAVESTIRE

BUNAVESTIRE        Una dintre marile sãrbãtori de peste an, închinate de Bisericã Sfântei Fecioare Maria, Nãscãtoarea de Dumnezeu, este “Bunavestire”, prăznuită, în ziua de 25 martie. Glăsuirea troparului dezvăluie totul: ''Astãzi este începutul mântuirii noastre şi arãtarea tainei celei din veac''
       Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, întruparea Cuvântului lui Dumnezeu s-a făcut cu bunăvoirea lui Dumnezeu Tatăl şi prin umbrirea şi lucrarea Sfântului Duh şi cu împreună-voinţa Cuvântului.
       Iar, dacă a voit să ascundă sfatul Său, nu numai de satana, ci chiar şi de puterile ceresti, a încredinţat această taină numai unuia din slujitorii Săi, slăvitului Gavriil Arhanghelul.
       Atunci, l-a trimis pe acesta, mai înainte cu nouă luni de Nasterea Fiului, la Sfânta Fecioară Maria, din Nazaret, curata fiind ea si vrednică de slujirea aceasta. Şi, venind îngerul în cetatea Nazaret, i-a zis: "Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine" (Luca, 1, 28).
       Fiind mai mult nedumerită, decât înspăimântată, Fecioara Maria se întreba în taină ce poate să însemneze cereasca salutare. Arhanghelul a înţeles-o şi a liniştit-o, zicând: "Nu te teme, Marie, ca ai aflat har la Dumnezeu. Si iată, vei lua în pântece si vei naste fiu si vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare si Fiul Celui Preainalt se va chema, şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Sau şi, împărăţia Lui nu va avea sfârsit." (Luca, 1, 30-33).
       Era limpede, Dumnezeu cere Preacuratei să primească a fi mama a Celui mai mare binefăcator al lumii: Regelui Regilor, Împăratului Împăratilor, lui Dumnezeu făcut om, Mântuitorul şi Viaţa lumii.
       Iar ea a zis: "Cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?" Şi răspunzând, ingerul i-a zis: "Duhul Sfânt se va pogora peste tine si puterea Celui Preaînalt te va umbri. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă." (Luca 1, 34-37). La auzul acestor incredintări, Fecioara Maria primeste să raspundă chemării lui Dumnezeu si suspinelor lumii, zicând: "Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău." (Luca 1, 38).
       Si aceasta zicând Fecioara, Unul Nãscut Fiul lui Dumnezeu S-a zămislit, ca prunc omenesc, prin venirea Duhului Sfânt, in pântecele Preacuratei, iar ingerul s-a făcut nevăzut de dânsa. Şi asa s-a inceput taina Cuvântului: Fiul lui Dumnezeu, Fiu omului Se face, Dumnezeu S-a făcut om, ca pe om să-l mântuiască, si cu vrerea si cu rânduiala Lui, şi pentru a noastră mântuire. Dumnezeului nostru slavă!

       Iubiti fraţi si surori intru Domnul să păstrăm in sufletul nostru, ca zile de bucurie si slavă, cele cinci mari sãrbãtori ale Maicii Domnului: Nasterea Maicii Domnului - 8 septembrie, Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului - 21 noiembrie, Soborul Maicii Domnului - 26 decembrie, Bunavestire - 25 martie, si Adormirea Maicii Domnului - 15 august.

*** *** ***

Pentru arhiva ORTODOXIE apasati aici.
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate