Pr. Dr. Petre POPESCU
POSTUL SFINTELOR PAŞTI

Uşile Imparateşti - Biserica Bunavestire, Montreal, Canada        Pentru Postul Mare, Pravila Bisericii oferă o sumedenie de mijloace, pentru a ajunge la starea de bucurie spirituală şi pentru ca sufletul să devină ca şi când ar fi făcut din parfum de flori.
       Postul este înfrânare de la carne, de la lapte, de la ouă şi înfranare de la mâncare multă.
       Postul este lupta împotriva păcatului, este schimbare în atitudinile şi raporturile omeneşti, este abandonarea clevetirii, a minciunii, a urii, a vorbelor deşarte, a cuvintelor murdare şi temperarea poftelor trupesti.
       Postul este rugăciune prin excelenţă. Rugăciune în fiecare zi, în fiecare dimineaţă şi în fieeare seară şi peste zi dacă este posibil. Rugăciunea începe cu facerea corectă a semnului Sfintei Cruci, liniştit şi dezbrăcat de toata grija cea lumească şi rostind de trei ori: In Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, continuând cu Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântă Treime... Tatăl nostru.
       Postul este însuşirea rugăciunii Sf. Efrem Sirul: Doamne şi Stăpâne al vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iară duhul curăţeniei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei dărueşte-l mie, slugii tale. Aşa Doamne Împărate, dărueşte-mi, ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor Amin.
       Postul este iertare, faţă de cei ce te-au rănit eu vorba, eu fapta, eu insulte, cu minciuni şi eu ponegriri.
       Prin iertare creştinul îşi limpezeste mintea şi inima şi îşi reface şi consolidează legăturile sufleteşti cu aproapele.
       Postul este uitare, degajare de tot balastul omenesc.
       Prin iertare şi uitare creştinul îşi ţine nepătată haina Sfântului Botez.
       Postul este privire caldă către aproapele, este vorba bună, este ajutor şi este încurajare.
       Postul este participare regulată la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, nu numai întâmplator şi nu numai când nu ai altceva mai bun de făcut, ci în fiecare Duminică, pentru a reda sufletului frăgezime îngerească şi albul zăpezii.
       Postul este Sfânta împărtăşanie eu trupul şi sângele Domnului Iisus Hristos, este îndumnezeirea omului, este participare la momentul vârf al vieţii creştine.
       Pravila Bisericii propune aceste mijloace de lumină, pentru o viaţă nouă, mai bună, mai simplă, mai dreaptă, în Iisus Hristos, Domnul nostru.
       Pentru efort, lauda se cuvine Domnului, în veci. Amin.

Pentru arhiva ORTODOXIE apasati aici.
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate