Dinu CRUGA
Despre ispitirile gândurilor:
pagină de Pateric
Sfantul Macarie Egipteanul        Povestesc Părinţii despre o întâmplare auzită de la Ava Macarie. Odată vădindu-se diavolul pe sine în chip de călugăr, a bătut noaptea la uşa chiliei sfântului, strigându-i: Scoală-te Macarie şi grăbeşte-te să mergem la sinaxă, căci toţi fraţii sunt adunaţi pentru slujbă. Dar plin fiind de harul lui Dumnezeu, Ava Macarie nu s-a lăsat înşelat şi văzând amăgirea diavolului i-a spus: "Pleacă de la mine, vrajmaş al adevărului! Ce legatură ai tu cu sinaxa şi cu adunarea sfinţilor? Ce ai tu în comun cu ei?" Iar diavolul râzând îi răspunse: "Nu ştii oare Macarie, că nu există sinaxă, nici adunare de călugări fără ca să fim şi noi acolo? Vino cu mine şi ne vei vedea lucrarea." Aprins de sfântă mânie Macarie i-a poruncit să plece: "Du-te, certe-te pe tine Domnul (Iuda 1/9), diavol fără de ruşine." Şi căzând în rugăciune, ceru Domnului să-i arate dacă se afla într-adevăr vreun temei în lauda diavolului. Apoi se duse la sinaxă unde fraţii începuseră deja privegherile. Iar el, în rugăciunea sa, cerea în continuare Domnului să-i vădească cele ce se petreceau în ascuns. Şi deodată văzu alergând prin toată biserica, din dreapta şi din stânga, un fel de mici Etiopieni ce păreau a se mişca în zbor. Şi în alergarea lor aceşti diavoli mici se jucau cu fiecare frate aflat în rugăciune sau în cântarea psalmilor; dacă apăsau încetişor două degete pe ochii vreunui călugăr, de îndată acesta adormea; dacă îi puneau un deget pe buze, îl făceau să caşte. De asemenea după citirea psalmilor, când fraţii erau prosternaţi în rugăciune, ei se strecurau din nou printre ei; înaintea unui cuvios prosternat în rugăciune, se aratau în chipuri ademenitoare de femeie, înaintea altuia se arătau ca muncind la zidirea chiliilor sau ca purtând lucruri trebuincioase vieţuirii trupeşti. Şi pe toate câte diavolii se prefăceau ca le fac, fraţii aflaţi în rugăciune le urmau întru cugetarea inimii lor.
       Dar iată, când voiau diavolii să-şi joace amăgirile în faţa unora dintre părinţi, de îndată erau asvârliţi la o parte ca şi cum ar fi fost loviţi de o năpraznică putere şi nu mai cutezau după aceea să rămână în apropiere şi nici chiar sa treacă prin faţa acelor Părinţi. Aceasta nu-i stânjenea însă să-şi repeadă jocul pe spinarea sau umerii altora.
       Văzând sfântul Macarie toate acestea, cu sfâşiere şi plânset spuse Domnului: "Priveşte, Doamne, şi nu întârzia în tăcerea Ta. Risipeşte vrajmaşii Tăi şi să fugă de la faţa Ta, căci inima noastră s-a umplut de amăgiri."
       După slujbă, din teama de a nu fi cumpănit cu greşeala cele arătate lui, a chemat unul câte unul pe toţi fraţii înaintea cărora văzuse pe diavol luând tot felul de chipuri şi îi întreba dacă în timpul rugăciunii lor, într-adevăr îşi închipuiseră că zidesc chilii sau gândul li se dusese la cele trebuincioase vieţuirii trupeşti sau la călătorii pentru diferite nevoi, într-un cuvânt, dacă în cugetul lor făcuseră toate câte el văzuse pe diavol făcându-le. Şi toţi până la ultimul, marturisiră că au avut în inimile lor gândurile pe care Ava Macarie le cerceta.
       Sfântul înţelese atunci ca toate cugetele rele, deşarte, netrebuincioase şi neziditoare pe care le avem în timpul liturghisirilor, psalmodierilor, somnului sau rugăciunilor, sunt amăgiri ale diavolului pe care lesne ne lipim şi le încuviinţăm în sinea noastră. Numai cei care îşi păzesc inima cu neclintită trezvie în teamă şi dragostea de Dumnezeu, numai aceia alungă etiopienii întunecimilor şi gândurile ce le închipuiesc în noi, pentru înşelarea şi învoirea noastră. Numai sufletul unit în Hristos şi treaz neîncetat în timpul rugăciunii nu îngăduie să se sălăşluiască în el nimic din cele rele, nefolositoare şi neziditoare de mântuire.

Pentru arhiva ORTODOXIE apasati aici.
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate