Legi ale moralei şi ale politicii - Pitagora

Pitagora Viaţa cumpătată, în slujba binelui şi a dreptăţii, trebuie să stea şi la baza alcătuirii politice a unui stat.

Nu încerca să vindeci un popor mare şi corupt: cangrena nu se poate vindeca.

Nu încerca să schimbi orânduirea unei mari naţiuni. Un popor numeros e ca o dihanie hâdă, e ceva împotriva firii.

Dintre toate soiurile de dobitoace, cea mai rea e speţa umană ce se cheamă "popor".

Nu răspândiţi vestea unei fapte rele! Faceţi în aşa fel, încât să-i dispară curând şi cele mai mici urme. Lăsaţi răul să moară!

Să crezi doar pe jumătate pe cei ce vin să pîrască fapte rele.

Nu năzui la himera unei democraţii pure; egalitatea perfectă există numai la morţi.

Legiuitorule! Nu lăsa oamenilor de stat timpul să se deprindă cu puterea şi onorurile!

Legiuitorule! Nu uni credinţa cu morala. Roadele acestei legături nepotrivite nu pot fi decât nişte monştri.

Legiuitorule, bagă de seamă să nu te înşeli!

Drepturile omului nu sunt la fel cu ale popoarelor, din cauză că oamenii deveniţi "popor" încetează de a mai fi oameni.

       Dana Peşte

*** *** ***

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate