BIROUL DE VIITOROLOGIE DE LA BUCUREȘTI

ŞTEFAN DUMITRESCU

 

AL TREILEA MARE CURENT  ÎN ISTORIA FILOZOFIEI UNIVERSALE

UN NOU MODEL AL UNIVERSULUI

O DESCOPERIRE UIMITOARE

MEMORIE ŞI DESTIN

 O NOUĂ ONTOLOGIE

(Amintiri şi memorii)

PARTEA A TREIA

TEORIA NIVELELOR SUPERIOARE DE ENERGIE ŞI DE INFORMAŢIE.

ŞTEFAN DUMITRESCU

Când te găseşti ca cercetător pe drumul infinit al cunoaşterii ajungi la descoperiri pe care trebuie să le explici. Sau pe care doar le intuieşti, le întrezăreşti, urmând ca mai târziu cercetătorii să le pună în evidenţă. Pentru aceasta trebuie să mergi la cauze, că cauţi argumente, să construieşti raţionamente, să faci conexiuni cu alte cunoştinţe, să-ţi imaginezi modele. Fără această Explicaţie, fără cuprinderea raţionamentelor într-o viziune coerentă, veridică nu poţi să mergi mai departe.

Suntem în primul Nivel de organizare şi de evoluţie al materiei şi al universului. Pe pământ există, aşa după cum ştim, obiecte materiale, fiinţe vii, fenomene ale naturii, dar şi procese chimice, biologice, sociale, economice. Toate aceasta sunt formate din EIS şi funcţionează consumând EIS şi producând EIS. EIS încorporat în obiecte, ființe, fenomene ale naturii nu dispare ci se transformă.

Una din întrebările care mi-a pus mari probleme şi al cărui răspuns nu l-am găsit nici până azi, este aceasta: dar ce este EIS-ul ? Este o particulă subatomică ? Nu, după ştiinţa mea. Este un alt construct, un existent unitar, un „genom viu, indestructibil”, care stă la baza materiei, şi care se formează după legi necunoscute ? De ce în acest prim nivel, EI nu poate exista fără să fie combinat cu S, cu Substanţa ? Dar nici E, nici S, nici I nu pot exista singure, dependente una de alta ? Nu ştim. Fizicienii, din cât  cunoaştem noi nici nu şi-au pus această întrebare. Nici nu au încercat să rezolve această problemă. Ba mai mult, nu prea ştim nici ce este aceea Energia, nici Informaţia, nici Substanţa…

Dacă avem un cub de stâncă de 20 de tone, un elefant de 10 tone, şi un om de 80 de kg, care dintre aceste trei corpuri este mai evoluat ? Toate aceste trei corpuri sunt formate din molecule şi  din atomi, care la rândul lor sunt formate din electroni, protoni şi neutroni şi celelalte particule subatomice. Deci sunt formate din aceleaşi elemente bazale. Toate trei sunt formate din E I S, adică tot din aceleaşi elemente. Şi totuşi de ce se deosebesc atât de mult, situându-se pe nivele diferite…? De ce omul este superior elefantului, îl poate domestici, îl poate conduce, îl poate folosi la munci, îl poate ucide, îl poate creşte, dresa ?  Pe când elefantul nu poate face acelaşi lucru cu omul. De ce elefantul se poate mişca, poate tracta sau deplasa cubul de piatră, pe când cubul de piatră nu poate face acelaşi lucru nici cu elefantul, nici cu omul ? Nu este capabil nici să se mişte, dar  să mai gândească, aşa cum face omul.

În cazul celor trei corpuri, superioritatea, situarea lor pe nivele diferite o dă Energia şi Informaţia, (în primul rând informaţia)  calitatea lor superioară, ca şi modul necunoscut noua în care acestea interacţionează între ele, îndeosebi modalitatea de a interacţiona a Informaţiei cu Energia. Nivelul Substanţei, bazal, este cel mai de jos, „grosier”, cel mai „primitiv”, să spunem. Urmează Nivelul energiei, superior nivelului Substanţei, peste care se ridică Nivelul Informaţiei, superior celor două.

Da, dar în cazul omului informaţia din creierul, din fiinţa acestuia  este superioară informaţiei, nivelului informaţiei din corpul elefantului, iar informaţia din corpul elefantului (nivelul informaţiei) este superioară informaţiei deţinute de blocul de piatră…Acelaşi lucru îl afirmăm şi despre nivelul energiei din cele trei corpuri, energia din fiinţa omului este superioară energiei din corpul elefantului, care este superioară energiei din blocul de piatră…Acelaşi lucru îl afirmăm şi despre Substanţă, Substanţa din fiinţa omului este superioară substanţei din corpul elefantului, care la rândul ei este superioară substanţei din cubul de piatră. Superioritatea substanței din corpul omului, și a energiei, fiind dată de superioritatea informației. Această superioritate, atât a Informaţiei, cât şi a Energiei şi a Substanţe, luate în mod didactic separat, se datorează : 1. calităţii superioare, şi „mai puţin „superioare a I din cele trei corpuri, a E  din cele  trei corpuri, a S din cele trei corpuri, 2. dar mai ales a modului inefabil, necunoscut în care se combină EIS în cele trei corpuri

Să luăm acum două fiinţe umane, un om simplu cu patru clase şi un om inteligent, un inginer, un medic, un profesor, un cercetător…Atât informaţia cât şi energie din fiinţa inginerului, a cercetătorului sunt superioare informaţiei şi energiei din fiinţa omului simplu…

Aşadar în Nivelul întâi în care ne aflăm noi, Civilizaţia umană, informaţia, (nivelul informaţiei) nu este aceiaşi, din punct de vedere calitativ, dar și cantitativ, (omogenă) în toate corpurile sau fiinţele care se află pe acest nivel. Să ne imaginăm un portativ muzical, aşa cum îl aveam în caietele de muzică. Avem nivele diferite ale informaţiei, în fiinţele şi în corpurile aflate pe acest nivel. În mintea unui geniu informaţia, calitatea ei este superioară, „genială”, în mintea  unui om cu o dotare medie informaţia este medie, în mintea unul oligofren informaţia, calitatea ei este inferioară. Acelaşi lucru îl spunem şi despre energie. Sunt oameni care dispun de o energie mai mare, de o energie superioară, oameni care dispun de o energie mai mică, inferioară, de o calitate mai proastă…Calitatea E I S este mai importantă decât cantitatea E I S, pe subnivelele mai mici care formează, la rândul lor, Nivelele mai mari, adică Nivelul 1 şi 2 de organizare şi structurare a materiei şi a universului. De asemenea foarte important este modul necunoscut deocamdată în care informaţia se combină, relaţionează cu energia într-un corp, într-o fiinţă, atunci când formează „genomul” EIS…

Acelaşi lucru este valabil şi despre Substanţă, despre S.

 

TEORIA UNIVERSULUI CONIC.

 

Datorită cunoştinţelor ştiinţifice pe care le avem, mă refer la  intelectualii care au terminat liceul sau facultatea şi care au cunoştinţe de fizică şi despre univers, pentru noi Universul are o formă reticulară uriaşă, asemenea unei lentile, al cărui diametru are  zeci sau sute de miliarde de ani lumină. Care este format din galaxii, acestea sunt formate din stele şi din sisteme stelare, în jurul stelelor învârtindu-se planetele, aşa cum  este cazul sistemului solar în care se găseşte planeta Pământ. Și care se deplasează emergent către marginea universului, celebra ”deplasare spere roșu”.

Dar universul mai este format şi din  aşa numitele găuri negre, vârtejuri uriaşe care absorb materia, din stele pitice, etc. În ultimul timp a fost descoperită energie neagră şi materia neagră, care nu au fost vizibile cu instrumentele de investigare a universului  până acum. Universul, aşa cum îl cunoaştem  noi, oamenii secolelor XX şi XXI, spuneam că are o formă reticulară, şi că se află într-o continuă expansiune. Astrofizicienii spun că Universul s-ar fi născut acum 15 miliarde de ani, dintr-un Existent foarte dens, având un volumul foarte mic, care a explodat.

Aceasta ar fi Teoria Bing-Bengului. (al cărui autor este, precizăm, fără voia lui, dar inspirat, poetul Mihai Eminescu în Scrisoarea I, fragmentul în care descrie nașterea universului!. Este foarte important de precizat acest lucru) Universul  actual, aşa cum îl cunoaştem acum, s-ar fi format în urma acestei explozii, după care a început expansiunea materiei, adică a universului. După ce universul se va dilata foarte mult, în urma acestei expansiuni ar urma un proces de contractare a lui, până când ar ajunge la forma iniţială, a „grăuntelui primordial de materie superdensă” din care s-a născut în urma bing-bengului. La  nivelul cunoştinţelor  noastre atât de redus aceasta este desigur o Ipoteză. O Teorie – Ipoteză care încearcă prin aproximare să se apropie de Modelul real al formării universului.…Care va fi confirmată sau infirmată, sau îmbogăţită, completată în secolele următoare, dacă nu cumva civilizaţia umană se va autodistruge până atunci…Căci la ora actuală se îndreaptă vertiginos către autodistrugere

Plecând de la descoperirea noastră a EIS, şi de la „descoperirea” eroului povestirii noastre ştiinţifico-fantastice care a inventat un aparat ce transforma Energie în masă, masa în energie, energia în informaţie, informaţia în energie,  ca şi de la cele două Nivele de organizare a materiei şi a universului prezentate mai sus, noi am propus un nou Model al Universului. Modelul acesta al Universului arată ca un con, şi este descris pe larg în romanul nostru scris prin anii 1975, dar nepublicat, care se numeşte chiar aşa, „Universul Conic”. În acest roman ca şi în povestirea  ştiinţifico-fantastică despre care am vorbit, personajul principal, un cercetător matematician-filozof, descoperă acest Model conic al universului, pornind de la descoperirea unor Ecuaţii care îl conduc din aproape în aproape la descoperirea acestui Model Conic.

Potrivit acestui Model Conic al universului, Universul din punctul de vedere al EIS, al genomului EIS care stă la bata materiei, arata ca un con. La baza conului stă un Prim Nivel a cărui materie este formată dintr-un EIS „primitiv, grosier. Nu ne-am putut imagina nivelul bazal al Universului ca fiind format numai din Substanţă. Pentru că am văzut că Substanţa singură nu poate exista fără Energie şi Informaţie. (Precizăm însă că la nivelul foarte redus al cunoaşterii umane nu putem afirma lucrul acesta cu certitudine)

Să revenim la Modelul conic al Universului. Cu cât urcăm de la bază înspre vârf nivelele conţin un E I S, îndeosebi un EI din ce în ce „mai superior”, să ni se ierte această licenţă. De la „mijlocul” conului Universului cu cât urcăm înspre vârf urmează nivele formate din EI, în care EI este din ce în ce „mai superioară”. Forţăm limbajul tocmai pentru că nu avem noţiuni care să exprime această evoluţie a calităţii EIS, şi a calităţii EI cu cât urcăm înspre vârf.  În sfârşit, în vârf  avem un nivel care este format numi din Informaţie. Este partea cea mai de sus a Universului Conic, Vârful lui. Acesta este Dumnezeu. Aici avem Informaţia care  este infinită, omnipotentă, omniprezentă, care are cea mai mare capacitate de analiză şi sinteză, decizională, şi care poate pătrunde şi acţiona în toate nivelele Universului conic până la baza lui.

Este desigur o Ipoteză, un Model al universului Ipotetic. El este prezentat, cum spuneam, tot într-o lucrare ştiinţifico-fantastică, de data aceasta într-un roman. Subliniem că la o lectură atentă romanul acesta, „Universul conic”, este cât se poate de veridic, de convingător, şi că atunci când va fi publicat, cititorii chiar vor crede că acest Model este cât se poate de real, de obiectiv, de ştiinţific. Rămâne aşadar ca secolele următoare să infirme sau să confirme aceste Teorii vizionare.

 

Atât descoperirea EIS cât şi Teoria Nivelelor, m-au ajutat în anii şi în deceniile următoare să realizez foarte multe descoperiri…Pentru că un cercetător este ca un pelerin care o dată plecat pe câmpul cunoaşterii, mergând pe acest drum ajunge la o descoperire, şi merge apoi mai departe ajungând la a doua descoperire…Descoperirile te conduc pe drumul acesta nesfârşit al cunoaşterii, şi tu doar ajungi în dreptul lor…Important este să mergi mai departe, să nu te opreşti, pentru că sigur vei ajunge la următoarea descoperire…Acesta a fost şi drumul cunoaşterii Omenirii, iar dezvoltarea omenirii, a Sistemului socio-economic al civilizaţiei umane, nu înseamnă decât acest urcuş pe Nivelele de evoluţie, din descoperire în descoperire

Aşa am descoperit în Economie Sistemul socio-economic al viitorului, denumit de noi Sistemul socio-economic de evoluţie, care nu cunoaşte fenomenul şomajului şi al crizelor economice, cel care va conduce Civilizaţia umană pe următorul nivel de evoluţia al Omului şi al Omenirii. Aceasta fiind una dintre cele mai mari descoperiri din istorie ! Sistemul socio-economic de evoluție, este format din EIS superior EIS-ului din Sistemele socio-economice capitaliste, care  sunt programate doar să facă bani. În care ființele umane sunt  instrumente, neosclavi de făcut bani, iar societatea a fost transformată în societate de consum. Adică tot într-un instrument care face bani, consumând cât mai mult. Aşa am realizat multe descoperiri în domeniul Psihologiei, al Pedagogiei, al Sociologie, al Economiei, al Viitorologie ! Dar poate cel mai important lucru este faptul că aceste noi viziuni pe care le aduce CEL DE AL TREILEA MARE CURENT DIN ISTORIA FILOZOFIEI UNIVERSALE, despre materie şi despre univers îl pun pe cercetător, așează fiinţa umană în situaţia de a-şi pune noi întrebări, de a vedea altfel realitatea, materia, universul. Într-o altă perspectivă, dintre-un alt punct de vedere,  din punctul de vedere al acestei monade care este EIS, și EI. Fapt care va duce în viitor la noi deschideri epistemologice în cunoaşterea umană. Care va propulsa  Omul şi Civilizaţia umană pe următorul Nivel de evoluţie

 

TEORIA TIMPULUI CA FIIND UN CÂMPEI.

 

Aşa cum am mai povestit, în copilărie am fost fascinat, uimit, de cer. Copilul de trei sau patru ani care eram şedeam în curte ore întregi  privind cerul. Credeam că cerul este cel mai frumos lucru, cel mai măreţ, şi că el este  un acoperiş rotund care adăposteşte casa noastră şi satul nostru. Îl percepeam ca fiind din sticlă albastră, şi ca fiind fix, imobil. Îmi doream forte mult să ajung pe dealul Rusăneştilor pe care se lăsa cerul, ca să pipăi cerul de sticlă cu mâinile mele acolo unde el se lasă pe pământ. Pentru copilul care eram cerul a fost mai mulţi ani o problem foarte serioasă care mă fascina, dar mă şi intriga.

Doream să ştiu mai multe lucruri despre cer. De exemplu voiam să ştiu ce este dincolo de cer. Dacă cerul de sticlă ce se lăsa pe  dealul de la Rusăneşti (unde era linia orizontului) nu avea cumva o uşă, pe care o puteai deschide ca să ieşi în afara cerului ?  Îmi doream, în imaginaţia mea, să deschid uşa aceea şi să ies în afara cerului. Mai târziu, eram de acum la şcoală, când am aflat că de fapt cerul este o iluzie vizuala am fost  profund întristat.

Ei bine, aşa cum  am fost fascinat şi intrigat în copilărie de cer, la fel am fost mai târziu fascinat, uimit, intrigat de timp. Ce este timpul ?  Făcând studii de psihologie am aflat despre existenţa timpului psihologic, care este diferit de timpul fizic. Apoi în ultimul timp am citit că un Institut de cercetări astrofizice din America a ajuns în urma unor cercetări la concluzia că timpul la nivelul universului, timpul universal, îşi măreşte viteza de curgere. Că timpul se contractă datorită acceleraţiei.  Că 24 de ore din anii 1930-1940, cât este o zi, acum după anul 1980 durează doar 16 ore. Altfel spus timpul se comprimă datorită  unei accelerări a scurgerii sale.

Am mai văzut de curând la televizor, la Discovery, un neurolog american care demonstra că datorită caracteristicilor sistemului nervos şi a proceselor chimico-electrice care se petrec în el, timpul curge mai repede pentru un bătrân decât pentru un copil. Şi cu cât înaintăm în vârstă  „acceleraţia tipului” este tot mai pronunţă.

Bine, dar ce este timpul ? Pentru mine ca poet timpul este asemenea unui lichid neperceptibil cu simţurile noastre, sau a unui eter universal transparent, fără masă, care curge dinspre trecut înspre viitor trecând prin noi, fiinţele umane, prin lucruri, prin munţi, prin dealuri, prin materie, prin toate elementele tabloului lui Mendeleev, curgând dinspre începutul universului înspre sfârşitul lui. Aceasta este desigur o percepţie subiectivă, o reprezentare poetică. Noi, oamenii, lucrurile şi fiinţele suntem asemenea unor peşti într-un ocean. Apa de care suntem înconjuraţi este timpul, care însă „curge” permanent într-o direcţie, dinspre trecut spre viitor. Dinspre începutul universului înspre viitor. El este totodată asemenea unei bande rulante care curge, merge dinspre un început, despre care nu ştim mai nimic,  (ce este, de unde vine, care este natura lui, încotro curge, de ce curge) înspre viitor, înspre un sfârşit, despre care iarăşi nu ştim nimic. Pentru noi, oamenii, timpul curge dinspre începutul istoriei noastre, înspre viitor, acesta fiind timpul istoric, dinspre naştere şi copilărie înspre bătrâneţe şi moare. Acesta fiind timpul biologic şi psihologic…

Sperăm că nu şi către un Sfârşit al Civilizaţiei umane. Ci către  un moment, o perioadă istorică în care civilizaţie umană va ieşi de pe Nivelul acesta de dezvoltare şi evoluţie, destul de primitiv, marcat de multe erori, suferinţe umane, atrocități, şi va urca pe următorul nivel de evoluţie, superior, benefic nouă. Perioadă şi Nivel de evoluţie în care Omului, Societăţii umane, Civilizaţiei umane, le va fi mult mai bine, vor fi mai fericite. Vor scăpa pentru totdeauna de boli, de războaie, de crize, etc. Când vârsta medie va urca la 200-300 de ani, iar oamenii vor fi înţelepţi şi creatori toată viața. Când vom trăi în Sistemul socio-economic de evoluţie, Sistem care produce în primul rând evoluţie, îşi produce propria sa evoluţie în timp şi în univers, şi când modul de producţie nu va mai fi unul industrial, capitalist, ci unul creator, științific creator.

Când omul va deveni Creator, (cercetător științific, artist) şi când munca lui va  fi formată din activităţi de cercetare şi creaţie ! Când omenirea va scăpa de sărăcie, de boli, de violenţă, de imoralitate, de toate relele care ne marchează nouă, oamenilor din secolul XX şi începutul secolului XXI, viaţa şi ne-o fac atât de grea. De altfel în mai multe lucrări ale noastre, în care am prezentat Descoperirea Sistemului socio-economic de evoluţie, noi am afirmat că actuala criză a Omului, a Societăţii umane, a Civilizaţiei umane, se datorează faptul că nu mai evoluăm. Că Societatea umană, Sistemele soci-economice naţionale nu mai evoluează. Vă am rămas de prea mult timp pe același nivel de evoluție, trăind în Sistemul socio-economic capitalist învechit, perimat, care produce mai multe efecte negative decât pozitive.

Dacă timpul „curge”, aşa cum am  afirmat mai sus, timpul curge în acelaşi sens cu materia şi cu universul ?. Dar cum curg, paralel ? Sau se află într-o împreunare, combinaţia structurală şi funcţională totală, unitate indestructibilă, aşa cum este genomul EIS din care este alcătuit materia ?

Pentru că am adus această Viziune conică despre Univers vom spune cu siguranţă că timpul este format din EI şi curge (se manifestă, ființează) altfel la fiecare Nivel al Universului. Într-un fel curge în Primul nivel al Universului conic, unde materia este formată din EIS, şi altfel curge în cel de al doilea Nivel, cel superior, care este constituit numai din EI. Şi altfel curge ”timpul” (unde poate că tipul este „nemişcat”, îngheţat, este același cu el însușii) în cel de-al treilea Nivel al Universului Conic, sau în ultimul nivel (Dumnezeu).

Aşadar spre deosebire de actualele concepţii despre timp noi credem că timpul este Energie şi Informaţie, EI. Energia şi Informaţia care formează timpul şi care se află într-o unitate diontică  (spre deosebire de unitatea triontică E I S) sunt desigur diferite (ne referim la conţinut, la structură şi calitate, ca unităţi, elemente din care sunt formate, ca modalităţi de structurare, ca funcţionare) de Energia şi Informaţia din conţinutul EIS, care formează materia.

Sau EI, din care este format tipul este implantat, infuzat în E I S care formează materia în Universul nostru fizic pe care-l cunoaştem puţin ?. Şi în cazul acesta prin ce se deosebeşte EI care formează timpul, de EI care este în, care formează materia din unitatea triontică EIS ?

Ei bine, credem noi, dacă timpul este EI (presupunem că atât Energia cât şi Informaţia din care este format timpul sunt superioare cu mult EI din  conţinutul EIS care forează materia) el este la scara universului o Energie şi o Informaţie enorm de mare, sau de mari, de puternică, de neoprit. La fel de mare ca Materia  din Univers. Cine poate să oprească timpul în loc !

Este posibil ca EI care este timpul (separat sau nu de EIS-ul care formează Materia din universul cunoscut de noi), să fie acea E I atât de mare care în curgerea ei mişcă toate particulele subatomice, toate procesele şi subprocesele din interiorul particulelor subatomice şi intra-atomice, fapt care face ca nimic din ce există în acest Univers, din Materie  (nici o particulă subatomică, nici un proces, nimic din ceea ce este existent, dar absolut nimic) să nu fie nemişcat, să staţioneze. Ci totul să fie în mişcare. Timpul este deci cauza mișcării, el fiind mișcarea care face ca tot de există în univers să curgă, să se miște.

Aşa să se explice Mişcarea, care face ca tot ce există să se afle în vibraţie şi în mişcare, într-o curgere veşnică. Această Mişcare să fie determinată de EI care formează timpul. Care este Timpul. Până şi corzile, stringurile despre care până mai de curând se credea că sunt ultimul, cel mai de jos strat al materiei, constituent al  realităţii din interiorul atomului, temelia lui, un continuum etern  de energie (noi zicem de Energie şi Informaţie) să vibreze continuu determinate de  EI care este Timpul.

Sau este mai plauzibil ca timpul EI, să facă parte din materie, din EIS, să fie  un component  profund, inseparabil al materiei, şi în cazul acesta Materia în Univers ar fi formată din EIS (conţinutul despre care am vorbit al materiei) plus EI, conţinutul care formează Timpul, cele două componente materia şi timpul fiind de fapt dimensiuni ale uneia şi aceleaşi Materii. Şi în cazul acesta aşa s-ar explica relaţia dintre energie, spațiu şi timp din  formula Teoriei relativităţii

Cititorul,  cercetătorii ştiinţifici, observă că  în acest Pasaj, (în acest Eseu) noi nu dăm  răspunsuri, cât formulăm ipoteze, deschidem ferestre în orizontul cunoașterii, căi pe care  ar urma să meargă cercetarea în viitor, care va confirma sau nu ipotezele noastre. Iar faptul că am adus în cultura umană, în Filozofie şi Fizică o altă Viziune, o altă Teorie (care urmează să fie confirmată) despre Timp din punctul nostru de vedere înseamnă mult. Poate că este un pas mic în cunoaşterea noastră de fiinţe umane, dar un pas mare pentru omenire.

 

CELE TREI MARI PERIOADE DE EVOLUŢIE ALE OMENIRII, PERIOADA SUBSTANŢEI, PERIOADA ENERGIEI ŞI PERIOADA INFORMAŢIEI

 

Viziunea pe care o aducem noi despre materie, despre timp şi despre univers, despre Nivelele Universului s-ar putea să aibă în viitor efecte benefice de neevaluat, extraordinare.  Privind devenirea omului şi a societăţii umane, evoluţia sistemelor socio-economice naţionale prin prisma EIS, putem să aproximăm istoria, marile etape ale istoriei ca fiind acestea…

  1. În prima  parte a istoriei umanităţii, paleolitic, mezolitic neolitic, sclavagism, feudalism aceasta a fost o lungă perioadă mai mult a  Substanţei. În paleolitic omul a fost culegător, culegea produsele  pomilor, (adică obiecte) sau omora animale (fiinţe) pentru a se hrăni cu substanţa lor. Care conţinea însă şi energie şi informaţie, pentru că am spus că  în  materie şi în Universul pe care-l cunoaştem EIS este indivizibil, şi că atât Energie, cât şi Informaţia, cât şi Substanţa nu pot exista una fără celelalte.

În această Perioadă a Substanţei omul a lucrat mai mult cu obiectele, care erau materiale, pe care le culegea din natură sub formă de produse ale naturii

Apoi în mezolitic şi neolitic omul a devenit creator de unelte, adică de obiecte. Ca să producă uneltele omul a cheltuit energie, energia musculară, dar a asimilat şi Informaţie, conţinută în cunoştinţele care-i permiteau lui să creeze unelte, în tehnologia cu care crea uneltele. Aceste unelte cu trecerea timpul au fost diversificate, omul a început să creeze unelte de pescuit, unelte de vânat, unelte agricole, pe care le-a perfecţionat continuu. Acestea unelte prin perfecţionarea lor conţineau un EIS din ce în ce mai evoluat.  Prin uneltele sale, omul s-a reinventat, s-a format  continuu pe sine căci din acest moment el a devenit o fiinţă formată din corpul său plus unealta, care l-a făcut să fie mai puternic, mai curajos…Să dezvolte o energie mai mare. Să domine mediul înconjur[tor pe care va  învăţa să îl transforme şi  cu trecerea mileniilor îl va transforma din ce în ce mai mult.

Uneltele agricole inventate şi perfecţionate de om au făcut ca în neolitic în mileniile 4 şi 3 î. e. n civilizaţiile care trăiau în spaţiul Carpato-istro-pontic să producă un surplus de alimente. De produse agricole, care le asigurau un trai mai sigur şi mai îmbelşugat.

La rândul lui traiul mai sigur şi mai îmbelşugat al civilizaţiilor neolitice care trăiau în Valea Dunării, unde exista un pământ bun pentru păşune şi agricultură a făcut ca populaţia din acest spaţiu să trăiască prima Mare revoluţie demografică. Aşadar Revoluţia din agricultură care a avut loc în neolitic în spaţiul Carpato-istro-pontic  (datorată descoperirii de noi cunoştinţe, de noi tehnologii, unelte, deci datorită evoluţiei Informaţiei din mintea Omului. Datorită Informaţiei superioare pe care o deţinea societatea) a dus la apariţie şi dezvoltarea revoluţiei demografice…Populaţiile din Valea Dunării devenite în neolitic  prea numeroase, iar terenurile  de păşunat şi în care se putea face agricultură rămânând aceleaşi, triburile au început să se lupte între ele pentru spaţiul vital. De aici acel caracter, comportament (patologiile psihologiei tracilor) al triburilor trace, asimilat de psihologia  individuală a tracilor, intrate în codul lor genetic şi în subconştient, care-i făcea pe traci să se războiască între ei şi să fie dezbinaţi. Informaţie pe care o avem de la mare Istoric al antichităţii, Herodot.

Revenind la ideea că prima etapă a omenirii au fost Etapă predominant a Substanţei, a creării de unelte, de obiecte,  începând cu evul mediu, o dată cu inventarea morilor de apă Omul a construit prima unealtă din istoria lui care producea Energie. Cu inventarea şi descoperirea uneltelor, mult mai complexe, decât toporul de piatră, decât săpăliga sau decât plugul, care produceau energie Omul a intrat în ceea ce am numi Perioada Energiei. Mai târziu, în secolul al XVIII-lea Omul a inventat  motorul cu aburi, locomotiva cu aburi,  iar mai apoi motorul cu ardere internă. Au urmat construirea hidrocentralelor, a termocentralelor, a atomocentralelor, mari Unelte care produceau o cantitate şi mai mare de energie. De data aceasta energie electrică, superioară energiei mecanice, sau calorice, căci putea să pună în mişcare aparate în toate domeniile. Omul a inventat motorul cu reacţie care dezvoltă o mare cantitate de energie, care mai târziu avea să-l ducă în cosmos, pe Lună,  pe Marte.

Şi a venit un moment extraordinar în istoria umanităţii, când Omul, prin cei doi biologi Watson şi Crick au descoperit structura codului genetic, ca fiind  un Sistem Informaţional, o memorie care conţine informaţii structurate de-a lungul zecilor de mii de ani, informaţii care conduc procesele biologice, chimice din organismul uman…

Acesta a fost un moment foarte important, colosal, în Istoria umanităţii, căci cu această descoperire Umanitatea a intrat în Era predominant a Informaţiei. După era Substanţei, şi a Energiei, am intrat acum în anul 1953, o dată cu descoperirea şi studierea Codului genetic uman în Perioada Informaţiei. Mult mai târziu aveam să ne dăm seama de lucrul acesta. Prin anii 1960 când sovieticii  construiau primul spărgător de gheaţă atomic V I Lenin şi primele atomocentrale, lansau în cosmos sateliţi şi îl trimiteau pe Iuri Gagarin în cosmos, prima fiinţă umană aparţinând speciei  umane care a ajuns în cosmos, credeam că am intrat în Era  atomică şi în Era cosmică.  Dar n-am fost aşa.

Perioada în care intrasem cu adevărat era Era Informaţiei, al treilea nivel al materiei din structura EIS, ultima şi cea mai importantă…A urmat după 1970 descoperirea şi perfecţionarea calculatorului, apoi descoperirea şi utilizarea în practică a internetului. Acum chiar ne apropie de miezul, ca să spunem aşa, al perioadei Informaţiei. În jurul planetei s-a format o  Atmosferă informaţională, o Infosferă, o Memorie informaţională imensă, care înconjoară Pământul, structurată pe domenii, pe teme, pe subiecte, Bibliotecă la care prin intermediul internetului avem acces toţi  oamenii. Toţi oamenii prin intermediul computerului putem să luăm şi să utilizăm (să învăţăm lecţii, să citim documente, publicaţii, să accesăm informaţii, cunoştinţe, să ne informăm apelând la această infosferă) informaţiile de care avem nevoie în procesul muncii, în procesul creaţiei, informaţii organizate în  Infosferă. Am învăţat acum din informaţii stocate, prin combinarea lor să obţinem noi informaţii, putem  de asemenea să transmitem informaţii la mii sau zeci de mii de kilometri. Vorbim aşadar de apariţia lui Homo sapiens, sapiens, informaticus.

Suntem în anii 2012 şi 2014 (când dezvoltăm eseul „AL TREILEA MARE CURENT DIN ISTORIA FILOZOFIEI”, publicat în anul 2012 în revista „NOVA DIDACTICA”, din Craiova) şi încă nu ne dăm bine seama ce înseamnă faptul că am intrat de o jumătate de secol în cea de-a Treia mare perioadă a istoriei Omenirii, Perioada Informaţiei. Deşi nu suntem decât la începutul acestei perioade.

În Perioada Informaţiei,  prelucrarea informaţiei (a cunoştinţelor) cunoaşterea mai profundă a Informaţiei, vor face să apară noi tehnologii de generare, de creare de noi informaţii, aşa cum s-au şi realizat folosind computerul şi Internetul. Acest fapt va face să apară noi domenii ale cunoaşterii, care-l vor purta pe om şi mai departe în nemărginirea universului şi în profunzimea materiei.

Informaţia, sau mai bine zis această nouă viziune, când percepem, privim realitatea , lumea prin lentila informaţiei,  ne va schimba modul de a gândi şi de a simţi, ne va ajuta să înţelegem multe lucruri, fenomene, pe care astăzi, datorită simţurilor noastre limitate, nivelului scăzut al dezvoltării cunoaşterii nu ni le putem explica. Important este că intrând în Perioada Informaţii Omenirea este mai aproape ca oricând de a face saltul pe următorul Nivel de evoluţie. Pe care ne va duce Sistemul socio-economic de evoluţie, descoperit de noi, care este Sistemul economic al viitorului. Al următorului Nivel de evoluţie al Omului şi al Civilizaţiei umane.

 

ISTORIA  OMULUI ŞI A CIVILIZAŢIEI UMANE VĂZUTE  DIN PERSPECTIVA EIS

 

Am văzut că viziunea pe care o aducem noi despre natura, conţinutul şi structura bazală a materie (EIS) a dus la o nouă  deschidere, Paradigmă în Ontologie, în Filozofie, o dată ce a apărut AL TREILEA MARE CURENT AL FILOZOFIEI UNIVERSALE.   Acest  al „Treilea Mare curent al Filozofiei universale”, va sta probabil la baza viitoarei ştiinţe, a artei şi a viitoarei cunoaşteri umane. A modului cum oamenii viitorului  (dacă Specia aceasta va mai avea viitor şi nu se va autodistruge!)  se vor cunoaşte pe sine, îşi vor imagina şi îşi vor explica lumea, viaţa, materia. universul etc. Teoria aceasta despre fundamentele materiei şi ale universului va sta la baza „modului de viaţă”, a „modului de producţie”, al tipului de sensibilitate al oamenilor și de gândire al oamenilor. Va duce la apariţiei a noi domenii ale cunoașterii și ale muncii în viitoarele secole. (Desigur dacă se va dovedi a fi adevărată!). La apariţia unor noi Curente şi Teorii în ştiinţe, la apariţia unor noi mutaţii în felul  de a simţi, de a se comporta, de a gândi al următoarelor generaţii. Cu siguranţă ştiinţele, artele viitorului vor arăta altfel decât Ştiinţa,  Filozofia şi Arta de azi. Omenirea va urca pe următorul Nivel de evoluţie, când oamenii vor dezvolta  noi tipuri de atitudini, noi tipuri de comportamente, noi tipuri de organizare, noi aşteptări, noi orientări şi noi tipuri de relaţii umane. Noi Proiecte istorice. Şi asta datorită mutaţiilor care se produc acum la baza Concepţiei, a Teoriilor  Omului despre lume, viaţă, materie şi univers. Poate că acest Nou Curent Filozofic va duce la realizarea celei mai mari revoluţii, a celui mai mare salt pe care îl va trăi Civilizaţia umană în următoarele decenii şi secole.

Plecând de la noua Ontologie şi Filozofie pe care o aduce acest „Al treilea mare curent în filozofie” cu siguranţă cunoaşterea umană va lua un avânt şi mai mare. Vom pătrunde în nivelele cele mai profunde ale materiei, şi în vastitatea universului. Cu toate că puterea de cunoaştere a omului, şi cunoştinţele lui despre om, materie, şi univers vor fi mult mai avansate, omul nu va reuşi niciodată să epuizeze cunoaşterea Materiei şi a Universului. Mii de ani Omenirea se va afla pe acest  Drum al Damascului,  sau al Golgotei care este cunoaşterea.

Lucrul acesta trebuie să spunem că ne şi îngrijorează foarte mult…În secolul XX cunoaşterea umană a făcut progrese foarte mari în comparaţie cu secolul al XIX-lea. Vai, dar aceste progrese ale cunoaşterii în toate domniile nu au făcut Omul mai bun, nici mai înţelept şi nici mai fericit. Nici Societatea umană nu a devenit mai înţeleaptă, mai  generoasă, mai fericită. Dimpotrivă am spune, noile cuceriri în planul cunoaşterii şi al tehnologiei, au exacerbat şi mai mult egoismul, trufia, inconştienţa Omului, setea lui de putere. Nivelul de trai şi nivelul educaţional a crescut doar în Ţările dezvoltate, în  ţările din lumea a treia oamenii trăiesc în sărăcie, în înapoiere. Privită din univers Specia şi Civilizaţia umană arată foarte rău, ca o Civilizaţie a violenţei, a sărăciei, a bolilor şi a inconştienţei.

În loc ca oamenii să devină mai înţelepţi şi mai buni în urma realizării acestui plus de cunoaştere în toate domeniile (să evolueze din punct de vedere moral, educaţional) au devenit mai violenţi, mai cinici, mai depresivi, a crescut numărul sinuciderilor, al accidentelor, al violurilor, al jafurilor şi al crimelor. Un număr din ce în ce mai mare de oameni au probleme de patologie psihică şi socială. Societatea de consum este o societate grav bolnavă care la rândul ei îmbolnăveşte indivizii umani. A crescut ameninţarea teroristă, au crescut  numărul războaielor de tot felul în lume, Omul a făcut şi face greşeli imense în istorie şi în raporturile lui cu natura, cu Ecosistemele locale, şi cu Ecosistemul planetar.

Descoperirile pe care Omul le-a făcut în ştiinţă, în tehnologie din păcate le-a folosit pentru a perfecţiona şi a descoperi noi arme de distrugere. Cred că suntem  genetic o specie bolnavă, înclinată către  egoism şi violenţă, pentru că toată istoria noastră a fost plină de războaie şi de sânge. Iar în epoca modernă, de la al Doilea război mondial  încoace nu a fost o zi în care să nu existe un război pe planetă…

Comunismul a fost cel mai Mare Experiment social-politic mondial, negativ, (gândit, proiectat şi aplicat în viaţă, în istorie ca  să producă efecte negative) inventat şi aplicat în practică de Marii Bancheri Internaţionali. Ca ripostă, ca reacţie la  Comunism a apărut fascismul, creat, susţinut şi dezvoltat de aceiaşi Mari Bancheri  Internaţionali, care l-au adus pe Hitler la putere şi l-au finanţat, pregătind astfel izbucnirea celui de al Doilea război mondial.

După încheierea Experimentului mondial negativ care a fost Comunismul, în urma unui Sistem mondial de lovituri de stat cunoscute fals ca Revoluţiile anticomuniste din Estul Europei din anul 1989, aceiaşi Mari Bancheri Internaţionali, Oculta, Guvernul mondial, Marea Finanţă mondială a declanşat în practică un Experiment social – economic negativ mult mai mare, mai periculos şi mai distructiv, numit Noua Ordine mondială.

Precizăm că Proiectul Experimentului mondial care a fost Comunismul a fost stopat, încheiat în istorie de aceiaşi Mari Bancheri internaţionali. Ei au aplicat în practică şi în istorie Comunismul, ei l-au distrus, şi tot ei au trecut la aplicarea în practică a următorului Mare Experiment social-politic, economic negativ, care este Globalizarea sau Noua Ordine Mondială. Gândirea, Proiectarea la nivel mondial a unor asemenea Mari Experimente social politice, aşa cum a fost Experimentul mondial Comunist şi cum este Noua Ordine mondială aflat în desfăşurare presupune dezvoltarea unei Mari Capacităţi de cunoaştere, de prelucrare a unui volum imens de informaţii cu ajutorul cărora sunt gândite Proiecte de manipulare  la scară mondială  (Războaie financiare, economice,  informaţionale, culturale, educaţionale etc), pe durate mari de timp.

Vrem să spunem că  marile descoperiri  în ştiinţă şi tehnologie făcute în ultimul secol i-au dat Omului posibilitatea să proceseze şi să creeze cantităţi uriaşe de informaţie folosind computerele, şi să utilizeze informaţii foarte savante ca să creeze Experimente negative la scară mondială. Care aplicate în practică produc efecte atât de distructive şi de mari în interiorul Sistemului socio-economic al civilizaţiei umane, încât acestea pot să distrugă Civilizaţia umană. Este posibil ca  urmând aceiaşi cale foarte multe civilizaţii raţionale din univers să se fi autodistrus.

De aceea formulăm Ipoteza că intrarea Omenirii în Perioada Informaţiei, când descoperirile în domeniul cunoaşterii vor fi foarte mari şi vom pătrunde din ce în ce mai adânc în tainele materiei, când se vor descoperi şi acumula informaţii la care acum nici nu putem visa, s-ar putea să fie fatală Civilizaţiei umane..

Și tot de aceea spunem că ne este teamă că orizontul deschis în planul cunoaşterii lumii, al materiei şi al universului de viziunea noastră va conduce Omul pe un nivel superior, când vom pătrunde şi mai adânc în profunzimea materiei, când vom cunoaşte şi mai mult din tainele materiei…și când Omul va deveni și mai distructiv.

De aceea credem că este foarte important ca Sistemul socio-economic de evoluţie, (care este un Mare Construct de EIS, care la rândul lui produce subzistenţa şi evoluţia Societăţii umane, produce  continuu un Mare construct de EIS superior, care evoluează continuu)  descoperit de noi, cel care va conduce societatea umană pe următorul Nivel de evoluţie al Speciei şi al Civilizaţiei umane să  fie aplicat în practică imediat, cât mai repede. Societăţile naţionale, statele, guvernele ar trebuie să renunţe la actualul Sistem capitalist de piaţă, Societăţile dezvoltate, Marile Puteri ar trebui să renunţe imediat la Războaiele de tip economic, financiar, informaţional, combinate cu războiul de tip militar, şi să treacă  în mod lucid,  pe cât este posibil, cât mai repede în practică, în istorie la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie.

Am adus în discuţii tema celor două mari Experimente mondiale care s-au făcut în istorie, Marele Experiment mondial care a  fost Comunismul, şi Experimentul Noii Ordini Mondiale, experiment început cu câteva decenii în urmă şi el aflat în desfăşurare, ca să  arătăm că, aşa cum Omul a învăţat în istorie să producă bunuri materiale,  cât mai diverse, într-o cantitate cât mai mare, de o calitate cât mai bună, aflate pe nivele din ce în cei mai înalte, la fel a învăţat să producă şi  Energie, în cantităţi din ce în ce mai mare. Energii de mai multe tipuri (calorică, atunci când a descoperit şi a început să folosească focul, fizică, mecanică, electrică, atomică, etc) aflate pe nivele de calitate, de evoluţie din ce în ce mai înalte.

Ei bine,  după ce a intrat în Era Informaţiei Omul a putut să înmagazineze şi să prelucreze, în mod organizat, cantităţi de informaţie din ce în ce mai mari. Cu acest progres în planul informației el va fi capabil să producă Noi Cunoașteri, cantitativ și calitativ superioare. Precizăm că Omul, a creat, desigur la început  în mod inconştient, şi a folosit informaţia încă din neolitic. Atunci când vedea un animal pe care urmau să-l vâneze  omul din  mezolitic, sau din neolitic, se întorcea  la ai lui şi le spunea, „în pădurea, acolo, sau în valea aceea am văzut un  animal. Haideţi să mergem să-l vânăm”, el le transmitea  semenilor săi o informaţie, creată de el. Mai târziu omul a învăţat să  facă ritualuri, să aibă credinţe, cum a fost credinţa totemică, prin care el îşi explica geneza lumii, care pentru el era vatra în care trăia şi spaţiul geografic din jur pe care îl cunoştea.

Ei bine, aceste credinţe şi ritualurile săvârşite de omul primitiv conţineau în ele cunoştinţe, adică Informaţie şi Energie. Substratul  acestei informaţii şi energii conţinută în credinţe, în mituri, în ritualuri, care erau transmise din generaţie în generaţie, era creierul uman. Acolo, în creierul omului primitiv se năşteau, se dezvoltau şi se perfecţionau aceste mituri, ritualuri, legende, cunoştinţe despre lumea înconjurătoare, care erau apoi transmise din generaţie în generaţie. Aceste conţinuturi informaţionale care erau conservate, dezvoltate şi transmise de gintă sau de trib, din gură în gură, deveneau din ce în ce mai mari. Fapt care a făcut ca Sistemul nervos al omului, (creând, acumulând, prelucrând şi transmiţând o cantitate de informaţie din ce în ce mai mare) să se dezvolte din ce în ce mai mult, până când omul a fost capabil şi a putut cu informaţia pe care o avea în mintea lui să creeze unelte.  Apoi noi unelte, din ce în ce mai perfecţionate.

Momentul acesta, când omul a început şi a învăţat să construiască unelte, la început simple, apoi din ce în ce mai complexe, a fost unul revoluţionar, extraordinar, care l-a deosebit, l-a distanţat totalmente de animal, şi l-a propulsat pe scara istoriei în sus. O dată cu crearea primei unelte de către om s-a născut ceea ce am numi procesul muncii. Care s-a dezvoltat pe parcursul istoriei, devenind din ce în ce mai complex, mai abstract, situat pe  nivele de evoluţie (evoluţia procesului muncii) din ce în ce mai înalte.

Iar o dată cu dezvoltarea şi evoluţia Procesului muncii s-a dezvoltata Procesul de  autocreare al omului. Construind unelte din ce în ce mai  evoluate,  asimilând cantităţi de informaţie, conţinuturi informaţionale din ce în ce mai mari şi mai evoluate, dezvoltând tipuri de muncă din ce în ce mai complexe, care cereau cunoştinţe  mai multe şi mai înalte, creierul Omului s-a dezvoltat din ce în ce mai mult, iar OMUL A EVOLUAT PE SCARA ISTORIEI.

Subliniem acest lucru, Informaţia din  unitatea triontică EIS, a fost cea care a contribuit cel mai mult la dezvoltarea creierului uman, şi deci la evoluţie omului. De aici decurgând evoluţie societăţii.  Dacă  Creierul uman nu ar fi fost capabil să înmagazineze informaţie şi să creeze informaţie nouă, care pe parcursul istoriei a  devenit din ce în ce mai mare, mai organizată şi evoluată, specia noastră ar fi şi astăzi în paleolitic. Acum  7 mii de ani  omul a mai descoperit şi a mai creat o unealtă extraordinară, despre care habar nu avea că unealta aceea avea să-l propulseze pe scara istoriei cum nu avea să mai facă nici o altă unealtă.

Este vorba despre descoperirea scrisului. Fie că această descoperire s-a făcut pentru prima dată pe sol românesc, în spaţiul Carpato-istro-pontic, la Tărtăria (fapt pe care noi îl credem a fi adevărat) fie că s-a făcut în altă parte, acest moment avea  să fie extraordinar, revoluţionar  în istoria speciei umane. Era inventată pentru prima dată UNEALTA, INSTRUMENTUL CARE ÎNMAGAZINA INFORMAŢIA. Informaţie care o dată înregistrată pe o tăbliţă de lut, aşa cum a fost Biblioteca de la Summer, sau mai târziu pe papirusuri, biblioteca din Alexandria, iar mai târziu pe piei şi pe foi de hârtie, avea să devină nemuritoare, şi să trăiască mii de ani. Lucrurile şi fiinţele umane, fiinţele umane care creau  informaţia nemuritoare, erau foarte trecătoare. Nu puteau fi conservate, fiind supuse destrucţiei. Ei bine, informaţia creată de om şi înregistrată pe tăbliţele de lut, sau pe un alt suport rezistent, pe cioburi de oale, de exemplu, devenea nemuritoare. Datorită acestor inscripţii făcute de omul neolitic pe tăbliţe sau pe vase de lut îi cunoaştem mult mai bine, noi, oamenii de azi, pe strămoşii noştri de acum  7- 5 mii de ani. Subliniez acest lucru, pentru că numai astfel ne dăm seama de virtuţile extraordinare ale informaţiei. De marele ei rol pe care l-a jucat în istoria umanităţii.

Tot informaţia este cea care l-a ajutat pe om să inventeze un tip de activitate umană (foarte deosebit de activitate de a vâna, de a pescui, de a  construi unele) care consta în efortul, în acţiunea de a transmite informaţia acumulată de o gintă, de un trib, de un grup uman copiilor, generaţiilor tinere, activitate pe care mai târziu am denumit-o Educație. Activitatea care ajuta o colectivitate umană să transmită  îndrumări, învăţături, creaţii orale  copiilor, tinerilor. La început într-o colectivitate umană din mezolitic, să spunem sau din neolitic, copiii  îi vedeau pe părinţii lor cum vânează, cum pescuiesc. Îi vedeau cum taie lemne, cum taie un animal şi cum îl prăjesc la foc, ca să-i mănânce carnea. Aceasta este învăţare naturală care se făcea fără efort, neintenţionat.

Dar şi părinţii care vânau, pescuiau, care ridicau case, adăposturi, femeile care pregăteau mâncarea, amenajau o colibă, sau pregăteau mâncarea pentru bărbaţii care veneau de la vânat, le spuneau copiilor cum se vânează, cum se pescuieşte, cum se face o colibă, cum se  găteşte mâncarea la foc…

Aşa a început activitatea de învăţare în istorie, or activitatea de învăţare presupune acumulare şi transmitere de Informaţie. El, acest proces, această activitate de învăţare, care se făceau prin acumularea, transmiterea şi prelucrarea de informaţie, au contribuit enorm de mult la dezvoltarea  Sistemului nervos, la dezvoltarea Omului, la progresul social şi istoric. Când bărbaţii unei colectivităţi în mezolitic, apoi în neolitic plecau la vânătoare, ei vorbeau între ei,  stabileau în ce loc să meargă, ce unelte să utilizeze, cum să pândească şi să atace animalul, cum să îl aducă acasă, la colibele în care locuiau. Faptul acesta a dus la dezvoltarea activităţii de comunicare şi a limbajului, instrumentul viu prin are comunicau. Puneau la cale apoi următoarea vânătoare. Aşa s-a dezvoltate, datorită tot informaţiei, limbajul uman, datorită comunicării şi vehiculării unei cantităţi (şi calităţi)  de informaţiei din ce în ce mai mare. Iar mai târziu în istorie tot datorită Informaţiei s-au dezvoltat alte limbaje noi, cum ar fi limbajul matematic, limbajul plastic, limbajul poetic, etc. Datorită informaţiei şi dezvoltării limbajului s-a născut şi s-a dezvoltat activitatea de panificare umană în istorie. Or toate acestea nu ar fi fost posibile, aşa cum am mai spus, fără existenţa Informaţiei, (şi a energie, substratul ei care-i dădea viaţă) despre care mii de ani Omul nici nu a ştiut. Abia mult mai târziu în secolul XIX a apărut şi noţiunea de informaţie

Nu a mai trecut mult şi activitatea de educarea a copiilor şi tinerilor a devenit organizată, şi într-un fel instituţionalizată. Este vorba despre apariţia Sfatului bătrânilor, prima Instituţie apărută în istorie, credem,  care s-a constituit în colectivităţile din mezolitic şi neolitic. Şi care a jucat un rol important în  activitatea de organizare a colectivităţii, în eficientizarea activităţilor umane din colectivitate, în aplanarea conflictelor, în reglarea relaţiilor dintre membrii colectivităţii, şi în cea de educare atât a  copiilor, a tinerilor cât şi a adulţilor.

Or toate aceste activităţi s-au făcut folosindu-se acest instrument numit Informaţie. Informaţia care era organizată în structuri mai mari numite Cunoştinţe, apoi în structuri şi mai mari numite legende, poeme orale, etc. În toată istoria umanităţii o dimensiune a  procesului educaţional a constat din transmiterea de cunoştinţe, de conţinuturi informaţionale cu valoare educaţională, acumulate de generaţiile adulte generaţiilor tinere. Fără această activitate educaţională colectivităţile umane, ginta, tribul, civilizaţiile nu ar fi putut nici să existe, nici să funcţioneze, nici să progreseze şi să se dezvolte.

Mult mai târziu, în sclavagism, a apărut apoi Instituţia în care se transmiteau în mod organizat cunoștințele acumulate de colectivitate și se făcea Educație, numită Şcoală. Momentul acesta fiind iarăşi foarte important în dezvoltarea  societăţii şi a speciei umane. Şcoala îi aduna pe oamenii cei mai învăţaţi ai cetăţii, ai colectivităţii, care erau oamenii ce deţineau cele mai multe şi avansate cunoştinţe, informaţii (un fel de biblioteci vii), care având aptitudinea comunicării le transmiteau copiilor şi tinerilor cunoştinţele lor. Acest fapt făcea ca în cetate, în colectivitate să apară oameni instruiţi, cultivaţi, inteligenţi, capabil de activităţi de conducere, de activităţi educaţionale, să descopere noi conştiinţe, noi adevăruri, noi realităţi noi infirmaţii etc.

Toate aceasta nu s-ar fi putut face fără existenţa Informaţiei.

Când a fost descoperit Tiparul (în Europa de Gutemberg) dezvoltarea Informaţiei, şi a contribuţiei ei la dezvoltarea şi evoluţia Societăţii în cadrul  Universului cultural al societăţii umane a căpătat  noi dimensiuni şi proporţii extraordinare. Au apărut marile Biblioteci, Universităţile s-au dezvoltat foarte mult, cunoştinţele circulau mult mai repede, acum se formau sute de mii de tineri învăţaţi.

Vrem  să spunem cu asta că în istoria umanităţii E. I S, Energia şi Informaţia s-au dezvoltat susţinându-se una pe alta. Că descoperirea de noi informaţii, de noi, cunoştinţe a dus la dezvoltarea şi la evoluţie societăţii umane într-u ritm accelerat. Dacă am afirmat că Era Informaţiei începe o dată cu descoperirea Codului genetic de către  Watson şi Crick, tot atât de adevărat este că  această perioadă  a început în germene și firav cu mult timp înainte, o dată cu omul, o dată cu  procesul construirii primelor unelte în istoria omenirii. Aşa cum am demonstrat.

O dată cu descoperirea Codului genetic ca fiind Memoria informaţională, Subsistemul informaţional genetic care stă la temelia vieţii, la baza conducerii proceselor  biologice, la baza  apariţiei şi existenţei speciilor animale, la baza speciei umane, omul a intrat într-o perioadă istorică în care a descoperit pentru prima dată că Informaţia stă la baza vieţii. La baza existenței lui și a Speciei umane. A fost descoperit deci rolul foarte important al Informaţiei în evoluţia formelor de  viaţă pe pământ, ca şi în conducerea proceselor biochimice din  Organismul uman.

O dată cu descoperirea Computerului şi a Internetului Omul a putut să utilizeze (să înmagazineze, să prelucreze şi să transmită) cantităţi imense de informaţie şi să  gândească Proiecte de mari dimensiuni şi de perspectivă, care sunt gândite iniţial ca proiecte mentale, cu ajutorul computerului. Aşa a fost Proiectul trimiterii primului, a primilor oameni pe lună, Proiectul cunoaşterii genomului uman, Proiectele Războaielor mascat invizibile, economice, informaţionale, psihologice care aveau să fie aplicate în istorie..

S-a întâmplat însă, aşa cum am  amintit mai înainte, ca atât Energia cât şi Informaţia din  monada EIS, să fie de două feluri, pozitive şi negative. Energia şi Informaţia, EI, conţinute în EIS care este un medicament este un EI pozitiv, pentru că îl vindecă pe bolnav. Dar acelaşi medicament luat într-o doză foarte mare poate să-l îmbolnăvească şi mai rău sau să-l ucidă pe om. EI  conţinut în EIS-ul  unei bombe atomice, sau al unei arme, al unei grenade, al unui tanc, sunt negative. Energia şi Informaţia din primele bombe atomice  aruncate la Hiroşima şi Nagasaki, au fost colosale şi negative, pentru că o dată degajate violent au produs distrugeri materiale şi umane enorme.

Aşadar în universul uman, Energia şi Informaţia din EIS, conţinut de un obiect, de un produs, de un construct, de un proces pot să fie pozitive sau negative…Lucrul acesta depinde însă (în Universul uman) de obiectivele pe care le urmăreşte Omul,  (o armă poate să fie  bună, să conţină EI pozitiv, dacă este folosită la salvarea unui om, la împiedicarea unei crime, a unui rău, la realizarea unui lucru bun. Cazul dinamitei, care poate fi folosită ca să disloce  segmente dintr-un munte, pentru a fi construit  barajul unei hidrocentrale, sau poate ucide o mulţime de oameni) şi de efectele ei, pozitive sau negative.

Revenind acum la ceea ce noi am denumit Războiul mascat Invizibil prin care de la Primul Război Mondial Încoace, Marile Centre financiare mondiale, Societăţile secrete mondiale, Marile Corporaţii au conceput  Proiecte şi Strategii mascate prin care au distrus Economii întregi, ca să-şi mărească ele capitalul (Legea goanei după capital a Capitalului). Şi aici ne gândim la cele Două Războaie Mondiale ale secolului  trecut, la Revoluţiile care de fapt  sunt Lovituri de stat, aşa cum a fost Marea revoluţie din Octombrie 1917, din Rusia,  sau Lovitura de stat de la 22 decembrie 1989 din România, Mari evenimente ce bulversează, tensionează, dezbină, încaieră şi haotizează Societăţi întregi distrugându-le Sisteme socio-economice.

Aceste Mari Experimente social-economice  negative, distructive care sunt Proiecte gândite la Nivel mondial, şi care presupun  prelucrarea şi utilizarea unor cantităţi enorme de Informaţii, concretizată în Proiecte secrete care se întind pe zeci de ani, aşa cum a fost Experimentul  comunist mondial şi aşa cum este Experimentul numit Noua ordine Mondială, ne arată foarte clar că Intrarea Omenirii în Era Informaţiei poate fi  benefică, salvatoare pentru Civilizaţia umană, vai, de ne poate duce şi la distrugere. Omul, care este o Minune a lui Dumnezeu, poate aşadar folosi Informaţia, 1. ca să realizeze obiective benefice, ca să construiască, să creeze obiective economice care să ducă la dezvoltarea şi evoluţia societăţii, ca să se dezvolte pe sine, şi societatea umană, sau 2. ca să-şi distrugă semenii, să distrugă societăţi întregi, să se distrugă pe sine

La ora actuală, aceasta este Teoria Biroului de viitorologie de la Bucureşti, Marii Bancheri Internaţionali şi Societăţile secrete mondiale după încheierea Experimentului mondial comunist, au declanşat cel de al Patrulea război mondial (dacă socotim că Războiul Rece a fost  Al Treilea Război mondial, pentru că într-adevăr Războiul rece a fost un Război informaţional, ideologic, psihologic  la nivel mondial!), vai, care este mult mai abscons, mai complex, mai sofisticat şi mai distructiv şi care poate duce la distrugerea Civilizaţiei umane… Cel de al Patrulea război mondial, şi care este unul Mascat Invizibil, în primul rând este un război economic, dar şi informaţional, psihologic, cultural, educaţional, sistemic, gândit în perspectivă, poate  arunca aşadar Omenirea în cea mai neagră prăpastie.  Acest Război poate duce, cum spuneam, la sfârşitul omenirii.

EDITAT AZI 23 01.2007                  ȘTEFAN DUMITRESCU

 

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate