BIROUL DE VIITOROLOGIE DE LA BUCUREȘTI

ŞTEFAN DUMITRESCU

 

AL TREILEA MARE CURENT  ÎN ISTORIA FILOZOFIEI UNIVERSALE

UN NOU MODEL AL UNIVERSULUI

O DESCOPERIRE UIMITOARE

MEMORIE ŞI DESTIN

O NOUĂ ONTOLOGIE

(Amintiri şi memorii)

PARTEA A PATRA

O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA MATERIEI ŞI UNIVERSULUI DAR ŞI O NOUĂ FIZICĂ

     

ŞTEFAN DUMITRESCU

      Multe lucruri am descoperit privind societatea umană, istoria, universul cultural uman, realitatea, Existentul prin prisma acestui eon care stă la baza materiei şi pe care noi l-am denumit EIS.

      La ora actuală, când scriem acest eseu, şi când suntem la jumătatea celui de al doilea deceniu al secolului XXI cunoaşterea umană, care în ultimele două  veacuri, mai ales în ultima jumătate de veac,  a făcut progrese  importante, este asemenea unui alergător care n-a străbătut nici măcar o treime din  drumul pe care a pornit acum  câteva sute de ani.

       Am văzut că realitatea, lumea, materia au mai multe straturi.

       În prima etapă a omenirii omul cunoştea numai stratul superficial al realităţii, al materiei, adică lumea obiectuală pe care o vedea.  Dealurile, câmpia, copacii, oamenii, râurile, lacurile, lucrurile, uneltele pe care le făcea, oamenii, animalele.

     Omul credea, datorită simţurilor limitate cu care percepea realitatea, că aceasta este lumea.

      Aşa se explică de ce la început Învăţaţii antichităţii credeau că pământul este plat. Că soarele se învârte în jurul pământului, etc. Nu numai învăţaţi credeau că acesta este adevărul, dar şi omul de rând, aşa a crezut mii de ani.

      Acesta ar fi deci Primul nivel al realităţii, al lumii,  pe care omul l-a cunoscut cu simţurile sale. Nivelul superficial al Substanței îl denumim.

      Este adevărat că în antichitate au existat şi învăţaţi care au afirmat că Pământul se învârte în jurul Soarelui, iar Eratostene a calculat chiar distanţa de la  pământ la soare. Democrit a afirmat că lucrurile sunt formate din componente mai mici care nu se văd cu ochiul liber, pe care el le-a denumit atomi. Ceea ce înseamnă indivizibili.

    Abia mult mai târziu, după ce Columb a descoperit America, oamenii au ştiut  că lumea este mult mai mare şi că pământul este rotund. Fapt pe care l-a demonstrat  puţin mai târziu marele navigator Magelan, care a făcut înconjurul lumii. Epoca Renaşterii (vai cât de mult ar avea  Omenirea, în această perioadă, nevoie de încă o Epocă a Renaşterii!) a făcut ca Omul să  mai facă un pas mare pe drumul cunoaşterii. Acum s-au făcut mai multe descoperiri care au ajutat  cunoaşterea umană să pătrundă în cel de al Doilea nivel  al realităţii, al lumii.

    În cel de al doilea nivel al realităţii lumii am pătruns după ce s-a descoperit şi s-a perfecţionat microscopul. Acum am observat că organismele vii, şi subsistemele şi aparatele din care sunt alcătuite, sunt formate din molecule, care la rândul lor sunt formate din atomi.

    Acestor doua aparate, instrumente, Microscopul şi telescopul, ar trebui să le fim foarte recunoscători, pentru că primul ne-a ajutat să pătrundem în starturile adânci ale materie, pe când al doilea ne-a ajutat să pătrundem în straturile înalte ale universului.

    Stratul s-au orizontul al doilea al materie, cel al celulelor şi al atomilor  ne-au ajutat să cunoaştem materia din care este format universul mai bine. Am înţeles cum se leagă atomii între ei formând elementele tabelului lui Mendeleev. Această pătrundere în cel de al doilea nivel, în profunzime, de organizare al materiei a dus la dezvoltarea chimiei şi a fizicii.

     Apoi datorită perfecţionării şi descoperirii de noi instrumente, omul a pătruns şi în interiorul atomului. În cel de al treilea strat al materiei. Am văzut că atomul seamănă cu o planetă, al cărui corp tare este format dintr-un nucleu alcătuit din protoni şi neutroni, în jurul căruia se învârt ca nişte sateliţi mai mici electronii. Cei care formează curentul electric, care nu este altceva decât un flux de electroni pe care omul a reuşit să-i capteze de pe orbitele atomilor, să-i încoloneze şi să-i trimită prin conductori electrici în casele noastre ca să aprindă filamentul becurilor, să facă să ne meargă radioul, televizorul, maşinile electrice, de spălat, frigiderul, etc…

      Acum după  mai multe decenii de investigare a acestui al Treilea strat care alcătuieşte structura materiei cunoaştem aproape toate particulele care alcătuiesc atomul. În interiorul atomului funcţionează alte legi, decât legile fizice  cunoscute de noi. Aşa  au fost descoperite Legile fizicii cuantice, şi s-a fundamentat o nouă Ştiinţă sau o nouă ramură a Fizicii denumită Fizica cuantică.

     Cel mai perfecţionat accelerator care s-a dat în funcţiune acum câţiva ani, şi care se găseşte în subteran la graniţa Elveţiei cu Italia, mult mai puternic decât Acceleratorul cunoscut sub numele de CERN, şi-a propus să descopere particula care ar sta la baza materiei, denumită de fizicienii atomişti bosonul, sau particula lui Dumnezeu. S-a speculat foarte mult în legătură cu această descoperire. S-a crezut că descoperirea bosonului – care este acum o realitate – va explica naşterea universului. Presa de senzaţional – care este o nenorocire în toate ţările – a profeţit că se va forma în subsolul Elveţiei un grăunte de antimaterie care în contact cu materia cunoscută de noi va face ca pământul să explodeze. 

      Sau că  re-creând în laborator Particula lui Dumnezeu, ultima cărămidă a materiei, acest fapt îl va mânia pe Dumnezeu. Bineînţeles că nu s-a întâmplat nimic din aceste inepţii. Lumea a mers mai departe iar cercetătorii atomişti şi-au continuat activitatea de cercetare. Cunoaşterea atomului, şi a profunzimii atomului nu a ajuns, cum se spune, pe fundul sacului. Mai au mult de forat în adâncul materiei. Astrofizicienii au descoperit cu mai mulţi ani în urmă că Universul este format 70 la sută din ceea ce eu au numit Materie neagră, care trebuie să fie format din „EIS negru”. Iar materia vizibilă pe care am cunoscut-o noi şi o investigăm cu instrumente din ce în ce mai fine, mai perfecţionate formează abia 30 la sută din materia Universului. Când vom pătrunde şi mai adânc în cel de al patrulea strat al materiei,  şi când instrumentele noastre vor pătrunde şi mai  departe în univers vom şti atunci ce este această materie neagră. Din ce EIS este ea formată, ce particularităţi are EIS-ul, sau EI-ul acestei Materii care alcătuieşte cea mai mare parte a universului şi care nu poate fi văzută. De asemenea vom cunoaşte daca există mai multe universuri, dacă Universul nu este de fapt un Multivers, aşa cum  cred unii astrofizicieni. Sau dacă aceste universuri nu sunt altceva decât Nivelele care formează Universul conic despre care am vorbit mai sus.

      Când  Omul va reuşi să pătrundă cu instrumentele  de cunoaştere ale viitorului, în acest strat al patrulea, sau chiar în al cincilea strat vom  cunoaşte mai bine această Lume din adâncurile atomului, din adâncurile materiei, aşa cum noi, oamenii, cunoaştem satul sau oraşul în care trăim. Aşa cum cunoaştem casa în care locuim. Atunci vom cunoaşte toate legile care guvernează  aceste lumi din adâncurile materiei.

      Ipoteza, teoria noastră (formulată poate mult prea devreme) este că la baza materiei și a universului stă,  așa cum am spus, această monadă EIS, această genă a materiei, care  se află într-un  strat mult mai jos decât particulele atomice, mai jos chiar decât nivelul stringurilor. Electronul, protonul, neutronul, neutrino, bosonul sunt  un fel de  ”mari molecule”, sau de ”atomi” formați din particule mai mici care sunt acești eoni EIS.  Acest eon EIS este  asemenea unei semințe din care crește un arbore uriaș, care este  universul (și conținutul lui, materia) format din galaxii, din planete, etc. Ea, această ”sămânță”, este cea care  a dat natura materiei și a universului, structura materiei și a universului, specificitatea și funcționalitatea lor.

     Ei bine, iar la baza „eonului EIS” care este sămânța ultimă a materiei și a universului stă Informația I.  Urcând mai sus, în nivelele  superioare ale Universului conic, unde întâlnim numai eonul EI, nivelele acestea fiind formate numai din EI, acest EI, este ”sămânța ultimă” a conținutului care formează aceste nivele, sau aceste lumi paralele. Este posibil ca acestea să fie Universurile paralele, despre care se vorbește,  care formează multiversul.

      Mergem mai departe cu raționamentul nostru Ipotetic. La baza „eonului EIS” și a „eonuului EI” stă, ultima particulă bazală, ultima ”sămânță” din care s-a născut  materia și universul, și aceasta este I, Informația. Care este superioară nivelului  energiei, lui E. Așadar la baza materie și a universului stă ultima sămânță care este o particulă de I, de informație. Cititorul a înțeles că  folosim noțiunea de particulă aici, în sens de constituentul cel mai mic, pentru că nu avem un limbaj pentru aceste cele mai de jos ”cărămizi”, ”atomi”, particule, din care este formată materia și universul

         Așadar este posibil ca  universul să se fi format la început dintr-un ”grăunte ” de materie superdensă, care să fi fost formată numai din  ”particule I”, din particule de informație. Universul s-a format dintr-un grăunte supercondensat format din Informație. Acest grăunte este posibil să fi fost Dumnezeu, adică informația cea mai densă și cea mai des sus. (ca să nu zicem superioară). După aceea, în urma Bing-bangului, când au început să se formeze stelele, constelațiile etc, și când a început deplasarea universului spre roșu, către și dincolo de marginile sale, au apărut și particulele de E, de Energie, și de S, de Substanță.

     Teza noastră este aceasta:  e posibil, sau cu o mare probabilitate, ca universul să se fi format la început dintr-o ”sămânță de informație superdensă”

        Aducem ca argumente în sprijinul tezei noastre aceste premise: Fizicienii atomiști au descoperit particule, fără masă, care  apar și dispar în univers. Apar în  sistemul solar, și în fracțiunea de secundă (de nanosecundă) următoare dispar și apar în altă parte a universului. De ce este posibil acest lucru ? pentru că ele nu sunt formate din  S, substanță, și E, energie, ci sunt particule formate din informație. Particule I.

      Al doilea argument prin care încercăm să susținem teza noastră, și anume că la început Universul a fost un ”grăunte superdens de informație” este unul Biblic. La început a fost Cuvântul, și Cuvântul era Dumnezeu”, ne spune Biblia. Cum Biblia credem că este revelată, Informația acesta ne vine chiar de la Dumnezeu, de la Cuvântul, care era un ”grăunte de informație” superdensă. Din care prin explozia  denumit Bing-bang, (teoria socotită modernă și recentă a fost de fapt formulată, descrisă  de Eminescu în ”Scrisoarea I”) s-a format universul.

     La ora actuală prin intermediul unor mijloace ultramoderne, ultrasofisticate, (acceleratoarele de particule atomice) fizicienii atomiști au reușit să  pună în evidență electronul, care nu are masă, ba chiar să-l extragă de pe orbitele atomilor, să-l încoloneze și să-l trimită pe conductori în casele noastre să ne aprindă becurile. Dar fizicienii nu au reușit până acum să descompună electronul (sau particula neutrino) în componentele sale, E (particule de energie, ca să folosim  termenul de particulă, în sens de elemente mai mici din care este constituit) și I, particula, sau particulele de informație. Ca apoi în etapa ulterioară să pătrundă în interiorul particulei de energie și al particulei de informație, care alcătuiesc electronul, așa cum cu câteva decenii în urmă am reușit să pătrundem în interiorul atomului. Fizicienii au reușit  prin ciocnire să descompună protonii sau neutronii, în particule mai mici, dar nu au reușit până acum ca aceste particule să le descompună în constituentele lor, particule de energie și particule de informație. Abia când vom pătrunde în profunzimea atomului și vom ajunge la particulele de energie și de informație, și le vom cunoaște, când vom cunoaște deci informația conținută de particule de Informație, vom ști de ce electronii se învârt într-un sens, de ce protonii sau neutronii se sparg în  particule și care sunt proprietățile acelor particule. Cum s-a născut universul, din ce este format, care sunt legile care  guvernează materia și universul, cum va evolua el în univers. Și poate vom reuși chiar să controlăm, să modelăm universul..

       Ce vrem să spunem cu această ? Că abia când cunoașterea va pătrunde în ultimul strat al materiei, la particulele sau corzile de informație, care sunt dincolo de corzile de energie, atunci vom afla secretul, taina, legile ultime ale materiei și ale universului. Particulele de informație ne vor revela taina materiei, toate cunoștințele despre materie și univers, despre viață.

        Deocamdată după un secol de experimente cunoaștem foarte puțin despre particulele elementare, despre materiei. Informația este totul, este esența universului, sămânța și particula ei ultimă, ea ne va revela marile și toate adevărurile despre materie și univers. Când vom putea descifra particula Informației care stă la baza materiei și a universului, ne vom putea teleporta oriunde în univers, vom comunica și vom dialoga cu Civilizațiile cele mai evoluate din univers, vom fi demult eterni ca ființe umane și ca civilizație.

     Până atunci trebuie să pătrundem mai adânc  în universul cunoscut de noi, care este Primul Nivel al Universului Conic, așa cum am imaginat noi un alt Model al universului

 Vom cunoaşte  în viitor lucruri  pe care nici nu ni le putem imagina, despre care nu avem încă noţiuni. Vom şti de ce electronii se rotesc în jurul nucleului atomului într-un sens şi nu în altul, (fapt care se datorează Informaţiei din EIS-ul atomului, căci ea  conduce, guvernează totul) atunci vom pătrunde în interiorul  electronului, în interiorul oricărei particule  subatomice, aşa cum am pătruns în interiorul atomului cu câteva decenii în urmă.

        S-a întâmplat totuşi un lucru foarte important. Ne-am mai apropiat cu un pas de graniţa, de care atunci când o să trecem, o să ne trezim într-un al patrulea strat, sau orizont al  structurii și organizării materiei. Ipoteza noastră este că acel strat va fi Stratul Informaţiei din eonul EIS. Este posibil ca după corzile de energie care vibrează continuu, aşa numitele stringuri (Teoria stringurilor) să intrăm în ceea ce noi credem a fi stratul bazal al materiei, stratul informaţiei. Acolo vom descoperi alte „particule”, alte unităţi mai mici din care este formată informaţia, şi care interacţionează între ele, după alte legi. 

     Omul va fundamenta atunci o nouă Fizică, aşa cum există astăzi Fizica cuantică, aflată abia la începutul dezvoltării ei…Când se va reuşi lucrul acesta Omenirea chiar va trăi una dintre marile realizări şi unul din marile salturi în Istorie ale Omului, și când cu siguranță vom trece într-un nivel de evoluție superior. Această descoperire îl va pune pe om în situaţia de a realiza lucruri extraordinare, uimitoare, pe care astăzi nici nu ni le putem imagina.

      Va putea fi realizată eternitatea fiinţei umane. Ştim că geneticienii au descoperit o genă care activată ar putea prelungi vârsta media a omului cu 60 de ani. De curând revistele de știință au anunțat descoperirea procedeului prin care genele pot fi transformate, fapt care av duce la obținerea eternității ființei umane. Mai ştim că procesul uzării teleomerilor, care sunt capetele genelor, este cel care determină procesul de îmbătrânire al omului. Având  cunoştinţe  foarte avansate despre informaţie, putem modifica  structura materiei vii, temelia materiei vii, codul genetic, din care este formată fiinţa umană. Putem crea o genă ale cărei informaţii să reînnoiască la câţiva ani întreaga materie (EIS) din care este format organismul uman. Adică să reîntinerim continuu. Ne putem hrăni ca fiinţe umane cu  EI sau cu Informaţia şi Energia pe care le luam din mediul cosmic.

       Atunci vom putea realiza teleportarea ca pe un fapt  banal. EIS-ul fiinţei noastre (ne aducem aminte de aparatul inventat de eroul Povestirii noastre sf, la începutul acestui Eseu-povestire, care transforma  substanţa în energie, energia în informaţie şi invers) îl putem transforma în Informaţie,  iar noi vom călători  în Univers  sub formă de Informaţie, ca o rază care parcurge o galaxie întreagă în câteva secunde.

      Acesta să fie cerul nou şi omul nou  despre care vorbeşte Iisus Christos  ?

     Cum ne găsim de acum pe un alt tărâm epistemologic, care aparţine  mai mult sf-ului, ne oprim aici, mulţumind Domnului că am deschis o fereastră, –  se va vedea cât este ea de mare sau de mică – în orizontul cunoaşterii, acum la începutul mileniului III.

      APARIŢIA UNOR NOI ŞTIINŢE PORNIND DE LA AL TREILEA CURENT AL FILOZOFIEI UNIVERSALE, DE LA NOUA  VIZIUNEA DESPRE MATERIE, A LUMII ŞI UNIVERSULUI PE CARE O ADUCEM ÎN ACEST ESEU

      Aflaţi în acest stadiu al cunoaşterii – cel mai înalt atins vreodată de omenire, vai, care ne-ar putea aduce autodistrugerea –  este posibil ca atunci când va fi  cunoscută de către oamenii de ştiinţă,  această Viziune  să-i inspire.

      În anul 1976, deci acum aproape 40 de ani, după ce am terminat  o lucrare care se chema „PEDAGOGIA SISTEMELOR  ECONOMICE”, am avut aşa ca un declic, ca o iluminare ideea că Sistemul socio-economic socialist se poate transforma uşor într-un Sistem socio-economic care evoluează, care creează evoluţie, care îşi produce propria sa Evoluţie. Tot  studiind noi în anii aceia Sistemele  economice am ajuns la concluzia că starea jalnică a omenirii, criza în care se află Sistemele economice capitaliste, ineficienţa, randamentul slab al Sistemelor economice socialiste se datorează faptului că ele se dezvoltă şi evoluează prea încet…Mai degrabă nu evoluează. Iar dacă ar evolua  toate Economiile ţărilor aflate în criză ar ieşi din criză.

        Am început să ne gândim cum ar putea arăta acest Sistem economic (orice Sistem economic este de fapt un Sistem socio-economic, de aceea atunci când vom folosi termenul de Sistem  economic sau Sistem socio-economic, cititorul să înţeleagă că este unul şi acelaşi lucru) care îşi produce propria sa evoluţie  în istorie, în timp. Aşa am descoperit Sistemul socio-economic de evoluţie…

      După ce am scris lucrarea în care descriam Sistemul socio-economic de evoluţie  am realizat că de fapt fundamentasem o Nouă ştiinţă particulară a Economiei generale, pe care noi am denumit-o „PSIHO-ECONOMIA”. În descrierea şi argumentarea Sistemului socio-economic porneam de la realitatea că orice Sistem socio-economic naţional este o Macro structură funcţională,  un Organism socio-economic format din Energie, Informaţie, Substanţă. Aşa am adus, am fundamentat o nouă definiţie a Muncii în Științele sociale.

       Şi aşa s-a născut „Noua Ştiinţă Economică a secolului XXI sau Psiho-Economia”.

       De mai mulţi ani lucrăm, şi nu mai reuşim să o terminăm, la o carte care se cheamă „NOUA PEDAGOGIE A SECOLULUI XXI”, care porneşte şi ea de la acest AL TREILEA CURENT AL FILOZOFIEI UNIVERSALE”, şi de la viziunea pe care o aduce el în  cunoaşterea omului, a vieţii, a lumii, a materiei şi a universului. Să ne ajute Domnul să o terminăm. De asemenea îl rugăm pe Domnul să ne ajute să terminăm şi lucrarea „NOUA PSIHOLOGIE A SECOLULUI XXI”.

     În finalul acestei rememorări a adolescenţei şi a destinului nostru nu putem decât să-I mulţumim Domnului că ne-a făcut Pelerin, Căutător pe drumul cunoaşterii, pe drumul amar şi dulce, plin de răni, de mărăcini şi de ingratitudine a oamenilor, pe drumul umilinţei şi al suferinţei, pe drumul Damascului, şi că ne-a ajutat să realizăm  descoperirile pe care le-am realizat şi să scriem cărţile pe care le-am scris. Mulţumesc, Doamne, slavă Ţie ! Amin !

     Înainte însă de a realiza aceste descoperiri extraordinare despre care vorbim în acest Eseu proiectiv, care probabil ne vor duce ca evoluţie cu mii de ani înainte,  şi ne vor  ajuta să facem parte dintr-o Federaţie Galactică de Civilizaţii foarte evoluate, ar fi bine, este imperios necesar, absolut necesar, pentru că altfel dispărem, să  renunţăm la lumea aceasta în care trăim (la Sistemul socio-economic capitalist) şi să construim în locul acestei lumi o lume mai bună. Să construim Sistemul socio-economic de evoluție !

     O lume aflată pe următorul nivel de evoluţie, în care şomajul şi crizele economice nu mai există, violenţa, sărăcia, analfabetismul, patologiile psihice şi biologice la fel, nu vor mai exista. În care omul va fi Creator,  nu va mai fi sclavul banilor, va fi mult mai fericit, mai înţelept, mai bun. O lume în care Nivelul educaţional al societăţii va fi foarte ridicat. În care nu vor mai exista lupte pentru putere, crize economice, sociale, crime, sinucideri,  războaie.

   Putem să realizăm lucrul acesta  foarte repede, pentru că acea lume despre care vorbim a fost descoperită, descrisă în cele mai mici detalii în cartea noastră „NOUA ŞTIINŢĂ ECONOMICĂ A SECOLULUI XXI SAU PSIHO-ECONOMIA”. Acea lume a fost descoperită, explicată, descrisă în detaliu, ea poate fi creată şi făcută funcţională şi mâine, şi ea este, așa cum am mai spus, Sistemul socio-economic de evoluţie, care este  Sistemul socio-economic  al viitorului.

      Acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l facă Omul, Statele, Guvernele, Omenirea, acum. Să renunţăm cât mai repede la lumea aceasta capitalistă (la tipul, la modelul acesta de lume) care ne dezumanizează şi ne îmbolnăveşte, care face să existe crize economice, pseudorevoluţiile şi Războaiele, din ce în ce mai savante, mai subtile, mai ascunse şi mai distructive, şi să trecem la realizarea în practică a Sistemului socio-economic de evoluţie.

     Dacă nu renunţăm la lumea capitalistă în care trăim acum la începutul mileniului III, care este o lume de hiene politice şi financiare şi de sclavi, o lume de Stăpâni şi de victime, care alergă după Capital, ne vom prăbuşi foarte repede ca Civilizaţie.  Iar marile descoperiri  pe care le-ar aduce Noua viziune despre materie şi univers propusă de noi, cel de Al treilea mare curent al Filozofiei universale, vor rămâne un  vis care nu se va realiza niciodată.

    Noi, oamenii, secolului XXI, trăim într-un lume, într-un Sistem socio-economic care ne este ostil, ne este duşman, este distructiv pentru noi. Sistemul este perimat şi bolnav, ineficient, consumă mai mult decât produce. Nu mai este productiv, nu ne mai ajută pe noi, oamenii, este antiproductiv. Nu mai este capabil să ne rezolve problemele pe care ni le pune istoria şi viaţa, ci ne învrăjbeşte între noi, ne transformă în neosclavi, în fiinţa manipulabile, ne dezumanizează şi ne distruge. Pentru că Sistemul socio-economic capitalist este sclavul banului, el ştie să producă numai bani, şi putere pentru Marii bancheri Internaţionali, cei care conduc lumea. Este o ”mașinărie groaznică” , un concasor care produce bani, în care  suntem sclavi și victime cu toții, fie că suntem bancheri, capitaliști, fie că suntem  oameni de rând. Producând în acelaşi timp războaie, crize economice, sărăcie, violenţă, boli şi analfabetism pentru cea mai mare parte a oamenilor care  trăim pe această planetă.

      Problema noastră nr 1, a oamenilor, acum la începutul mileniului III ESTE SISTEMUL, ESTE LUMEA în care trăim ȘI SALVAREA NOASTRĂ PRIN TRANSFORMAREA ACESTEI LUMI, ÎN SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUȚIE. Pentru că  ştim că  Sistemul care ne-ar salva, care ne-ar scoate din criza profundă şi totală în care se scufundă Societăţile şi Civilizaţia umană a fost descoperit demult. El se numeşte, aşa cum am mai spus „Sistemul socio-economic de evoluţie”, şi este creaţia gândirii economice şi a psihologiei, a poporului român.  Fie ca Domnul să fie cu noi ! Cu Dumnezeu înainte ! Fie ca Domnul să ajute omul, popoarele, naţiunile omenirea să trecem cât mai repede la construirea în practică a SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE. Pentru că degeaba descoperim o nouă galaxie sau mii de planete asemănătoare cu planeta pământ, degeaba descoperim noi bosonul şi ce urmează după boson, dacă lunea în care trăim, adică Sistemul socio-economic CAPITALIST, NE  FACE VIAŢA MIZERABILĂ, NE ÎMBOLNĂVEŞTE. Ne apropie de prăbușirea finală cu fiacre an. Pe unii îi face miliardari, stăpânii lumii, cărora Puterea le ia minţile, iar pe alţii îi aduce  în pragul mizeriei, al umilinţei şi al morţii. De aceea este atât de important să trecem foarte repede, cât mai curând la construirea în istorie a Sistemului socio-economic de evoluţie. Adică a  celei mai mari descoperiri din istorie, care  există deja, ea a fost făcută de câteva decenii.

                   INFORMAȚIA GUVERNEAZĂ TOTUL ÎN UNIVERS

        Înainte de a încheia acest eseu credem că o Idee, o Concluzie se impune cu tărie de lege, și anume faptul că ÎN UNIVERS ȘI ÎN MATERIE INFORMAȚIA GUVERNEAZĂ TOTUL. Din eonul, din gena EIS, care stă la baza materiei și a universului, Informația este singurul element rațional, ea este cea care structurează, organizează materia și substanța și conduce procesele chimice, biologice, fizice, psihice, sociale, în societate, în istorie și în univers etc. Ea este cea care pune Energia E la treabă, ca aceasta să pună în mișcare materia, care pune în mișcare Timpul, astfel existând Mișcarea

        Așa cum în corpul uman, Informația din Codul genetic și din Sistemul nervos este vectorul rațional, inteligent, (toate procesele din Organismul uman, din orice organism animal sau vegetal sunt conduse inteligent, organizat de Informația deținută de codul genetic, pentru că ea Informația este inteligentă, rațională, altfel totul ar fi un haos în materie și în univers)  elementul care conduc toate procesele chimice, biologice și psihice din Ființa umană, făcând-o să ființeze ca ființă rațională în lume și în istorie, la fel Informația structurează, organizează și conduce totul în materie și în Univers. Informația și nu energia este cea care face ca un atom să fie format din particule subatomice, ca acestea să aibă o anumită formă, arhitectură, energie, funcție, să se miște într-un anume fel, să aibă un anumit specific, un anume nivel de vibrație, să se combine între ele și să se formeze  sinteza, sistemul mai mare care este Atomul. Tot Informația este cea care face ca atomii  să intre în combinație între ei într-un anume mod, după anumite legi, și să se formeze astfel materia pe un nivel superior. Pe nivelul de deasupra atomilor.

       Ea este cea care face ca un obiect să fie rotund, sau cubic, ca anumiți atomi să se combine într-un anume mod și să formeze moleculele organice primare. Ea, Informația, prin autoorganizarea ei a făcut să apară primele forme de viață, primele cărămizi ale vieții care sunt acizii ADN și ARN. Ea, informația, slujindu-se de energie și de substanță (pe care ea le-a structurat în așa fel încât să existe substanța, având rolul de suport, și energia având rolul de vector și combustibil care pune în mișcare totul) a făcut  ca materia să fie structurată așa cum o cunoaștem, noi. Ea, Informația, prin calitatea ei, prin raționalitatea ei, prin natura și specificul ei, a făcut  să existe în univers și substanța și energia, și câmpul magnetic, electric, și câte câmpuri vor mai fi existând. Ea, Informația, tocmai pentru că are calitatea de a fi rațională (Dumnezeu este Informația cea mai înaltă, superioară, din Vârful universului conic, și El  este rațional. Este omniprezent, omniscient, omnipotent, infinit) este cea care pune în mișcare și le structurează, le ordonează în desfășurarea lor, toate procesele din interiorul atomului, al moleculei, al lumii terestre, al organismelor biologice, ale universului. Deci, Informația aflată pe diferite nivele ale universului conic este cea care structurează materia pe nivelele Universului conic, și pune în mișcare, organizează și conduce procesele, mișcarea materiei pe aceste nivele de organizare și evoluție ale Universului conic.

        În universul uman procesele de învățare, de comunicare între ființele umane, înseamnă de fapt transmiterea și asimilarea de informație. Informația nouă descoperită de om de-a lungul istoriei (inventarea și perfecționarea uneltelor, descoperirile tehnice, în știință, în cunoaștere în general) a făcut ca Omul și societatea umană să progreseze, să se dezvolte, să evolueze. Un om este mai cult și mai  evoluat, mai informat decât un alt semen de al său pentru că în  conținutul, în structura ființei sale există o Informația superioară, structurată superior. Informația din mintea noastră, organizată, pe care noi o numim Concepția noastră despre lume și viață, Memoria, gândirea, caracterul nostru, tipul de personalitate este cea care ne conduce în viață, ne ajută să fim fericiți  sau nu, să reușim sau nu în viață.

     Sistemele socio-economice naționale, al Civilizației umane (Sistemul economic sclavagist, feudal, capitalist, socialist) nu sunt altceva decât Mari Constructe, Agregate de EIS, în care informația are rolul conducător, ea guvernează toate procesele din interiorul acestor sisteme, folosindu-se bineînțeles de Energie și de Substanță, lucrând împreună cu ele. Cu alte cuvinte Informația este elementul esențial și cel mai important din eonul EIS. Factorul nr 1 dintr-un Sistem socio-economic național care contribuie la dezvoltarea și Evoluția Sistemului socio-economic nu este nici Capitalul, (banii), nici bogățiile acelei țări, ci NIVELUL EDUCAȚIONAL AL SOCIETĂȚII RESPECTIVE, AL SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC RESPECTIV.

    Or acest Factor descoperit de noi și teoretizat de noi (a se vedea lucrarea noastră ”Legea Nivelului Educațional în Sistemul socio-economic național) Nivelul Educațional al Sistemului socio-economic național, ceea ce presupune că acel Sistem  conține o  Informație superioară, este cel care hotărăște dezvoltarea și destinul Sistemului socio-economic național în istorie. Cetățenii unei Țări sunt fericiți, bogați, și se realizează plenar în viață datorită în primul rând acestui factor nr 1 denumit de noi Nivelul educațional al Sistemului socio-economic. Nivelul educațional al ființei umane ! În Sistemul socio-economic de evoluție, tocmai pentru că acest Sistem este unul evolutiv și educațional, Nivel educațional al societății, deci al Sistemului socio-economic de evoluție este cel mai înalt.

     Așa cum spuneam, Omul, Omenirea au intrat de curând în Era Informației, (fără să ieșim din era Substanței și a Energiei) abia dacă am făcut primii pași în Era Informației. Din păcate o dată intrați în această Era, Omul, care este un animal neînțelept (tocmai datorită informației negative, neînțelepte din Intelectul său, din Mentalul său, din Codul genetic), investește trei sferturi din capitalul investit în cercetare în  descoperirea de noi arme, adică în cercetarea negativă, și abia un sfert în cercetarea pozitivă, ca să spunem așa.

    De ce face omul lucrul acesta ? Am spus mai sus, datorită Nivelului educațional scăzut al omului, al Societății umane, al Civilizației umane, care continuând să meargă pe drumul acesta bineînțeles că în mod sigur se va autodistruge.

 

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate