HOMO LITURGICUS, Poems by Marin Mihalache; Mirco Publishing; Amazon KDP; 152 pages; English; Paperback & e-Book; Introductory Note by Alexander Schmemann

Marin Mihalache-'Homo Liturgicus'

Cu deosebită plăcere vă anunţ publicarea cărţii mele de poezie în limba engleză „Homo Liturgicus”. Dacă doriţi să răsfoiţi câteva pagini ale cărţii puteţi accesa:
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss/133-4753944-6157058?url=search- alias%3Dstripbooks&field-keywords=Homo+Liturgicus

Vă mulțumesc,
Marin Mihalache
Chicago, USA

 

        Introductory note by Fr. Alexander Schmemann

“In the first place this is unmistakably – poetry. If by poetry we mean, above all, a vision of life incarnate in words (“the best possible words in the best possible words”) and thus a recreation of the world, your verses are poetry. Once more a man saw and experienced life in a new and unique manner, and revealed that which he saw and experienced. Revealed – not explained… For this a thank you – not of politeness, but as the only proper response, the only genuine amen. The poet’s world is God’s and his, and no one else’s. You give it to us, as God gives us His (and now through your poetry – yours) world. We can receive it, integrate it into our vision yet, it will forever remain a gift, and this is the only genuine ontology. All poetry (even a “blank” one) is religious. Yours is Christian. It is itself an Amen to a gift, an act of communion, praise and wonder. I am glad I read it on the first day of Lent. You write your poetry in a language which is not yours, yet you transform it, make it into yours (not “Romanian” but yours). For the first time in my life I had the thought that maybe each poet ought to write in a language other than his. For then he must “sacramentally” transform an “alien” language into his own-unique and genuine… Meanwhile, thank you once more, for a wonderful gift.” –

***

„În primul rând, aceasta este fără îndoială - poezie. Dacă prin poezie înțelegem, mai presus de toate, o viziune a vieții întrupate în cuvinte ("cele mai potrivite cuvinte posibile din cele mai bune cuvinte posibile") și, astfel, o recreare a lumii, aceste versuri sunt poezii. Încă o dată un om a văzut și a experimentat viața într-o manieră nouă și unică și a dezvăluit ceea ce a văzut și a experimentat. Revelat - nu explicat ... Pentru aceasta, mulţumire - nu din politețe, ci ca singurul răspuns adecvat, singurul amin autentic. Lumea poetului este a lui Dumnezeu și a lui, și a nimănui altcuiva. Ne-o dăruiți nouă, așa cum Dumnezeu ne dăruieşte lumea Sa (și acum prin poezia dumneavoatră, a dumneavoastră). Putem să o primim, să o integrăm în viziunea noastră însă va rămâne pentru totdeauna un dar și aceasta este singura ontologie autentică. Toate poeziile (chiar și cele “blank”) sunt religioase. Ale dumneavoastră sunt creștine. Este în sine însăși un Amin la un dar, un act de comuniune, laudă și admiraţie. Mă bucur că le-am citit în prima zi a Postului Mare. Vă scrieți poezia într-o limbă care nu este a dumneavoastră, şi totuși o transformați, o faceți a dumneavoastră (nu "românească", ci a dumneavoastră). Pentru prima dată în viața mea, am avut ideea că poate fiecare poet ar trebui să scrie şi într-o altă limbă, alta decât a sa. Pentru că astfel ar trebui să transforme "sacramental" o limbă "străină" în propria-unică și autentică ... Între timp, vă mulțumesc încă o dată pentru acest dar minunat.”

Alexander Schmemann
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate