TRAIAN GOLEA

Inginer, scriitor, istoric, gazetar, editor

 
TRAIAN GOLEA

       Traian Golea s-a născut la 14 martie 1917 in comuna Bahnea, Judeţul Mureş, ca cel de al treilea copil al baciului Nicolae Golea, ţăran de frunte al comunei şi primar în nenumărate rânduri.
       A urmat liceul la Târnăveni şi apoi Facultatea de Agronomie din Chişinău, dupa care care s-a mutat la Iaşi în 1942. A funcţionat ca inginer agronom la Iernut şi Feldioara, de unde în 1948 a plecat din ţara împreună cu fratele său mai mic, Ion. Soţia a rămas în ţară.
       După o perioadă petrecută în Iugoslavia, în august 1949 a reuşit să treacă în Austria. Se adăposteşte la Salzburg în "Căminul Misiunii Catolice Române din Austria". Călătoreşte la Madrid, întorcându-se în Germania. La Munchen a învăţat heliografia, reuşind să-şi organizeze o tipografie unde tipărea materialele studenţilor de la Şcoala Politehnică, cât si de la câţiva arhitecţi, si mai ales de la o firma de proiecte de prefabricate, "Conde".
       Ȋn Martie 1968, soţia a primit viza de turist in Yugoslavia. Din Belgrad, soţul a adus-o la Munchen.
       Au călătorit în Florida, SUA, stabilindu-se la Hallandale.
       Aici în condiţii modeste înfiinţează editura “STUDII ISTORICE ROMÂNESTI” (ROMANIAN HISTORICAL STUDIES) într-o cameră din apartamentul său. Aici au fost editate titluri de cãrti documentare în limba românã, în cele de circulatie mondialã, precum şi BULETIN-ul periodic cu studii istorice româneşti.
       Traian Golea a fost un colaborator apreciat al publicaţiilor din exil, cu note, studii istorice si articole diverse, dezvăluind atrocitãtile şi samavolniciile autoritãtilor comuniste aplicate asupra populatiei românesti supusă şi lipsitã de orice apãrare.
       După cum i-a fost dorinţa s-a stins din viaţă la Brasov pe data de 29 septembrie 2004, fiind înmormântat in comuna natala Bahnea pe data de 1 octombrie 2004. A fost condus la criptă de către familie si prieteni: dupa slujba religioasă au vorbit Teofil Mija, Mircea Nicolau (redactor sef la "Permanenţe"), Nistor Man (Preşedintele Asociaţiei foştilor deţinuti politici din Târgu Mureş). La ceremonie au participat de asemenea profesorii Ion Coja şi John Halmaghi, părintele Bogdan (Preşedinte al Asociatiei foştilor deţinuti politici din Sibiu), Gabriel Constantinescu (Redactor-sef la "Puncte Cardinale"), precum şi alte personalităţi.

***

TRAIAN GOLEA

Traian Golea cu soţia Nadia în tinereţe

 

 
A fost cedare, trădare, sau conspiraţie?

"Un eveniment s-a întâmplat asupra căruia este    
greu de vorbit şi imposibil de tăcut.”   
Edmund Burke

       Hotărîrea de împărţire a lumii a fost luată cu cel puţin zece luni înainte de întâlnirea celor trei mari. Teheran şi Yalta rămân simple farse menite să dea impresia că ar fi avut loc totuşi tratative.

       Roosevelt, instrument al conspiraţiei

       Ȋn februarie 1943 Roosevelt a adresat o scrisoare lui Zabrousky, prin care-l deleagă să-i expună lui Stalin gândurile şi planurile sale cu privire la viitoarea pace şi împărţirea lumii. Pentru a înţelege mai bine conţinutul acestei scrisori atât de importante şi de decisive pentru soarta omenirii, redăm şi partea ei introductivă. (scrisoare găsită în Top Secret, - Secrets d'etats anglo-americains, de Léon de Poncins, apărută în Diffusion de la Pansée Francaise):

       "Scumpe Domnule Zabrousky,

       Cum am avut plăcerea de a vă mărturisi atât dvs. cât şi dlui Weiss, sunt profund mişcat de faptul că Consiliul Naţional al tânărului stat Israel a avut marea bunătate de a mă alege ca mediator pe lângă prietenul nostru comnun Stalin în aceste momente de fricţiuni - în ciuda tuturor renunţărilor - care ar putea avea consecinţe funeste pentru noi toţi şi în special pentru Uniunea Sovietică. Este deci în interesul dvs şi al nostru de a netezi asperităţile."
       După câteva aliniate care privesc relaţiile din trecut dintre Statele Unite şi URSS, Roosevelt trece la subiect:
       "Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie sunt dispuse - fără nicio rezervă - să acorde partitate absolută şi drept de vot URSS-ului în reorganizarea viitoare a lumii.... Şi dvs. puteţi iubite dle Zabrousky, să-i spuneţi lui Stalin, că în egalitate cu Marea Britanie şi Statele Unite, Rusia va fi membră a înaltului tribunal, care va fi creat pentru a rezolva diferendele între naţiuni şi ea va interveni paralel şi identic în selecţionarea, prepararea, înarmarea precum şi comandamentul forţelor internaţionale care, sub ordinul Consiliului continental vor supraveghea în interiorul fiecărui stat la menţinerea păcii în spiritul demnei Societăţii a Naţiunilor. Această poziţie atât de înaltă în tetrarhia universală (USA, Anglia, China şi URSS) ar trebui să-l satisfacă suficient pe Stalin pentru a nu mai reînnoi pretenţii în stare să ne creeze probleme insurmontabile.
       Ȋn Europa, Franţa va gravita în orbita Marii Britanii. Spania, Portugalia, Italia şi Grecia se vor dezvolta şi ele sub protecţia Angliei. Noi acordăm URSS-ului, acces la Mediterană, acceptăm dorinţele ei în ce priveşte Finlanda şi Ţările Baltice; vom cere Poloniei să adopte o atitudine de înţelegere şi compromis. Stalin va păstra un mare câmp de expansiune în micile ţări inconştiente din Răsăritul Europei... şi va recupera toate teritoriile care au fost temporar smulse Marei Rusii". Pentru exactitate de interpretare redăm şi versiunea franceză a acestui text: "Nous accorderons a l'URSS un accès a la Méditerranée, nous accéderons a ses désirs concernant la Finlande et la Baltique, nous exigerons de la Pologne une judicieuse attitude de compréhension et de compromis; Staline conservera un vaste champ d'expansion dans les inconscients petits pays de l'Est européens - tout en tenant compte des droits qui sont dus a la fidélité de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie - et il récupérera totalement les territoires qui ont été temporairement arraché a la Grand Russie" (pp 131-132).
       Menţionăm că această scrisoare a fost redactată la 20 februarie 1943. Zabrousky, după ce va fi prezentat mesajul-cadou lui Stalin, trebuia să-l convingă să accepte participarea la o întâlnire cu Roosevelt şi cu Churchill, întâlnire care a avut loc la Teheran în zilele de 29, 30 noiembrie şi 1decembrie ale aceluiaşi an.
       Roosevelt mulţumeşte în introducere, după cum am văzut că a fost ales de către Consuliul al tânărului stat Israel, care geografic şi juridic încă nu exista, consiliul din care Zabrousky făcea parte, de a mijloci pe lângă prietenul comun Stalin, şi la rândul său îl deleagă pe Zabrousky din partea Statelor Unite şi al Marei Britanii să expună aceluiaşi Stalin gândurile lor.

Traian Golea, din cărţile şi periodicile sale

Traian Golea, din cărţile şi periodicile sale

       Această filiaţiune de delegaţii şi originea lor explică caracterul absolut secret al tuturor acţiunilor lui Roosevelt. Nimeni, nici măcar propriul său secretar de stat Cordell Hull, nu a ştiut nimic de rolul cel avea de jucat Statele Unite în conjuctura postbelică, de convenţiile ce va trebui să le încheie pentru a asigura împlinirea proiectului conspirtiv de organizare şi conducere a lumii după terminarea ostilităţilor. Şi probabil că nici Churchill nu ştia în ce conspiraţie va fi implicat. Singurul care ştia totul a fost Harry Hopkins, şi mai târziu a fost iniţiat în aceste taine şi Alger Hiss, arhitectul Organizaţiei Naţiunilor Unite, cel care a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Uniunii Sovietice. Alger Hiss de altfel a fost persoana ideală pentru această conspiraţie. Evreu de origine, născut în America şi agent al Ruşilor, el reprezenta în acelaşi timp interesele celor trei factori decisivi în această conspiraţie, ascultând probabil mai mult de glasul sângelui.
       Ȋn tratativele ce au urmat Roosevelt nu a apărat interesele Americii, ci a încercat să se achite onorabil de mandatul primit de la autoritatea superioară. Ȋn planul acestei autorităţi Roosevelt şi Stalin erau cele două braţe executoare ale creierului conspirativ. Roosevelt era elementul sigur, fidel şi dedicat misiunii, pe când Stalin îşi avea ambiţiile sale şi-şi juca rolul în măsura în care îi servea şi lui.

       Indiscreţiile cu tâlc ale lui Roosevelt

       Acest plan de împărţire a lumii Roosevelt l-a mărturisit mai târziu, la 2 septembrie 1943 şi Cardinalului Spellman, prezentându-l ca pornind de la el; "Ȋmpărţirea lumii este o chestiune simplă", spune Roosevelt. "Orientul îndepărtat revine Chinei. Pacificul, Statelor Unite. Europa şi Africa vor fi împărţite între Anglia şi Rusia. Sper ca intervenţia rusă în Europa să nu fie prea brutală. Cu Stalin cred că mă voi împăca mai bine decât cu Winston, pentru că el este realist ca şi mine... O singură grijă mă nelinişteşte, că Stalin ar putea să depăşească o anumită limită." Spellman a făcut atunci remarca că Rusia ar avea deja prevăzut pentru Germania, Austria şi celelalte ţari, guverne cu majoritate comunistă şi că va instala regimuri care-i vor fi supuse. Roosevelt răspunde: "cu siguranţă că se va ajunge la expansiune a comunismului, însă ce se poate face?" (Die Teilung der Welt, Yalta 1945, de Arthur Conde, Karl Rauch Verlag, 1964, pp 100, 101).

       Precizarea lui Churchill

       Precisă şi menită să spulbere orice îndoială asupra abandonării sau cedării ţărilor din Răsăritul european Ruşilor în aceste convenţii secrete, rămâne declaraţia lui Churchill în Triumph and Tragedy, p. 240, citată de dl. Baciu în Sold out to Stalin, pp. 203-204: "Noi am fost jenaţi să protestăm (împotriva instalării guvernului Groza la Bucureşti) pentru că eu şi cu Eden, când am fost la Moscova în octombrie 1944, am recunoscut că Rusia trebuie să aibă un drept predominant, ultimul cuvânt, în România şi Bulgaria, în timp ce noi trebuie să avem, acelaşi drept în Grecia. Stalin a respectat riguros această înţelege."
       Acum la mai bine de 40 de ani, de la întâlnirile de la Teheran şi Yalta, sau mai corect de numărat, 43 de ani de la delegaţia dată de Roosevelt lui Zabrousky, o singură problemă rămâne deschisă:
       Ȋn ce măsură mai respectă Rusia aceste convenţii, după cum afirma Churchill în 1945, sau se adevereşte temerea lui Roosevelt că Stalin ar putea depăşi limitele ce i s-au fixat. După câte vedem Roosevelt avea dreptate în temerile sale, pentru că Rusia a pus deja piciorul în Asia rezervată Chinei şi în America, rezervată Statelor Unite. De aici din această depăşire a limitei fixate din partea Sovietelor, ar putea să se nască viitorul conflict, ca o încercare de a readuce la ascultare braţul rebel. Ȋn expansiunea Sovietelor elementul revoluţionar comunist serveşte de vehicul şi unui alt factor, poate chiar mai important, pentru că aparţine sufletului rus, şi anume imperialismului rusesc, cu care va avea eventual să se înfrunte "forţele conspirative".

***


Despre Traian GOLEA şi activitatea sa:

       Traian Golea a luptat cu abnegaţie pentru cauzele în care a crezut, sacrificându-se atât pe el, cât si pe Nadia, soţia sa, care l-a urmat întru toate, fiind şi ea un exemplu de statornicie şi patriotism. Ca oricare dintre noi, nu a fost perfect: spre deosebire însă de toti ceilalţi pe care îi cunosc, Traian Golea rămâne un exemplu de dăruire pentru o ţară care l-ar fi acceptat doar dacă şi-ar fi exprimat convingerile la modă astăzi. Cu toate că ar fi putut face mult mai mult în acest caz, aşa cum am arătat în "Cuvântul cheie: lobby" (Forumul Presei Române de Pretutindeni" editia I, 1999, paginile 42-48) şi în "Vrem cu adevărat un lobby?" (Meridianul românesc, 20 Noiembrie 1999), Traian Golea a constituit un eficient lobby pentru ţara sa: nu cred că în ultimele decade a mai fost cineva din diaspora românească care sa mai fi bombardat atât de intens forurile care decid cu atâtea documente în sprijinul României.

Prof.ing.dr. Claude Matasă  

       Traian Golea fost Presedinte al “Partidului National al Reîntregirii” (Filiala America de Nord - a se vedea lucrarea explicativã “Români în afara graniţelor tãrii”, Editura “ROMANIAN HISTORICAL STUDIES”, 1997), a urmărit printr-o activitate sustinutã lupta de reîntregire a tuturor teritoriilor românesti cu Patria Mumã, România, în pofida declaratiilor şi angajamentelor politice actuale ale conducerii din ţarã şi care, au concesionat dreptul liber de exprimare al românilor din teritoriile înstrãinate privind reunirea lor la Vatra Strãmoseascã; A fost director al “BULETINULUI DE STUDII ISTORICE ROMÂNESTI”.

“Mãrturisitorii”  

       Traian Golea a dus o intensă activitate publicistică de informare a opiniei publice internaţionale asupra realităţilor şi a istoriei româneşti. El a fost cel care a depus cel mai mult efort pentru a-i lămuri pe occidentali de netemeinicia pretenţiilor Ungariei asupra Transilvaniei. Este autor a numeroase cărţi şi broşuri pe această temă - cea mai cunoscută fiind S.O.S Transilvania -, dar şi referiotoare la alte subiecte de istorie românească. Şi-a iubit enorm ţara şi a plecat la cele veşnice cu speranţa că tineretul va înfăptui idealul de refacere a României în graniţele sale naturale şi de unitate spirituală a tututor românilor.

Anonim  


 
Pentru arhiva EXILUL CREATOR apasati aici.
ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate