Unirea Transilvaniei cu România

Unirea Transilvaniei cu România

       La sfârşitul secolului al XII-lea, Transilvania ajunge sub stăpânirea maghiară, la 1526 ajunge sub stăpânire turcească, la 1699, ajunge sub stăpânire austriacă, la 1867, ajunge pentru a doua oară sub stăpânire maghiară, iar la 10 noiembrie 1918, printr-o notă cominatorie-ultimativă trimisă guvernului maghiar, Consiliul Naţional Român, din Transilvania îşi asumă "puterea deplină de guvernare asupra teritoriilor locuite de români în Ardeal şi Ţara Ungurească".
       Pentru ca în baza dreptului de auto-determinare a popoarelor, românii din Transilvania să hotărască dacă vor să-şi constituie un stat independent ori vor să se alipească la Patria Mamă, Consiliul Naţional Român a convocat supremul for în drept să ia asemenea hotărîri: Adunarea Naţională.
       Ȋntr-o atmosferă de o emoţionantă solemnitate, "Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 Decembrie 1918, decretează Unirea acestor români şi a teritoriilor locuite de dânşii cu România".
       Bucuria celor care au scăpat de împilare a fost asemenea unei adânci religiozităţi: "Uraganul aplauzelor a zguduit văzduhul TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE! Ȋn fine, după atâtea veacuri de lacrimi îndurarte, azi a pornit izvorul lacrimilor de bucurie, a bucuriei tuturora, fiorul bucurie care nu se poate descrie. O lume cuprinsă de delirul bucuriei meritate; mulţi plângeau; alţii chicoteau; alţii îngenuncheau şi înăltânduşi privirile şi mâinile spre cer, rosteau rugăciuni atât de fierbinţi, că trebuiau să se audă până la al şaptelea cer" (P. A. Boţian). Iar când apoi cei scăpaţi de cătuşele oprimării s-au întâlnit cu armata României dragi şi scumpe, "entuziasmul şi bucuria s-au manifestat printr-o horă uriaşă, ce-şi spărgea cercul, încolăcindu-se în spirală, - după modelul nebuloaselor cereşti, ce încearcă o nouă închegare şi un nou echilibru" (Lucian Blaga).
       Unirea Transilvaniei cu România hotărîtă de Adunarea Naţională a fost consacrată prin Tratatul de Pace de la Trianon. La dezbaterile pentru încheierea acestui Tratat, Preşedintele Statelor Unite, W. Wilson a dovedit că este un adevărat american: şi-a ţinut cuvântul dat, şi anume că, "va da României tot sprijinul ca la conferinţa generală de pace să-şi câştige justele sale drepturi politice şi teritoriale".
       Ȋn zilele noastre unii maghiari ar vrea ca Ungaria să pună din nou stăpânire pe Transilvania. Oare aceşti maghiari cred că celelalte state şi în primul rând marile puteri, vor găsi de bine ca Ungaria să devină "mare", numai ca să poată asupri alte popoare, ca din agresivă sa devină şi mai agresivă? Oare aceşti maghiari cred că opinia publică mondială va permite ca anumiţi conducători de state să meargă pe urmele autorilor morali ai crimelor abominabile din Ardealul de Nord - Hitler, Mussolini şi Horthy?
       Oare iredentiştii şi revizioniştii maghiari, ştiu că istoria nefalsificată afirmă că Transilvania este "leagănul neamului românesc?"
       Oare nu cumva a venit timpul ca fiii buni ai tuturor popoarelor, să se unească pentru totdeauna, ca era nucleară să nu fie ultima eră a omenirii, ci să fie ultima eră a "preistoriei" omenirii?

       Gh. Ciuciu

ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate