THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE
ANUL 15 Nr. 173 - Martie 2018 - Editie electronica

CentenarulUniriiBasarabieicuRomania

      Mult Stimaţi Prieteni!!!

      După parada Declaraţiilor de Unire cu România (acum sunt deja 17 autorităţi locale semnatare) kremlinezul Dodon a declarat un adevărat razboi unionistilor. Dodon îşi trimite valeţii să-i intimideze pe semnatarii Declaraţiilor, îi pun pe nişte oropsiţi debusolaţi să verse venin antiromânesc pe canalele lui de televiziune. „Acesta e pământul nostru de sute de ani! Ei (unioniştii-n.n.) să se care în România” vocifera o tipă de la Comrat la postul lui Dodon de televiziune NTV (cum vă place stimaţi români moldoveni cu rădăcini multimilenare în acest mult pătimit pământ!). Instiga autorităţile locale din autonomia găgăuză la razboi. Cocheteaza cu separatistii de la Tiraspol.
      Deosebit de gravă este declaraţia unui oarecare Ion Mahu, coordonator al Consiliului aşa numitei mişcări populare „Salvam Moldova”, fost şef al Serviciului Contraspionaj al SIS RM, colonel în rezervă. „Luând în consideraţie situaţia la zi în Republica Moldova, ne adresăm tuturor lichelelor care s-au încumetat să ne vândă Patria... Sunteţi o adunatura de nemernici care aţi avut tupeul să sustineţi nimicirea statului nostru, pentru care timp de multe secole au luptat şi au varsat sânge stramosii nostri. Cine v-a dat voua acest drept? Sunteti niste paraziţi care etalaţi convingerile voastre bolnăvicioase, cristalizate în perioada sovietică, iarăşi şi iarăşi ridicându-vă capetele şi căscând boturile voastre hidoase cu unicul scop — de a năuci un popor întreg şi a-i răpi statalitatea… Suntem obligaţi să consolidam fortele populare şi să curăţim nemilos ţara de aceste Iude care ameninţă societatea moldovenească cu dezmembrare şi pierderea statalitatii...”.
      Vă imaginaţi cine sunt prin acest SIS moldovenesc dacă acest ins îşi permite un limbaj atat de războinic. Prin toate astea Dodon comite o crima gravă impotriva poporului, pe care pretinde că-l conduce, crimă pentru care va trebui să platească.
      Acum poate mai mult ca oricând trebuie să fim uniţi în jurul idealului unionist. A apărut o şansă. Să-i susţinem pe semnatari şi să favorizăm semnarea Declaraţiilor de Unire de multe alte administraţii locale. Sa ne pregătim masiv de Centenarul Unirii de la 27 martie 2018, care ar trebui sa încununeze această „parada a reunirilor”.

      Cu deosebită consideraţiune,
      Valeriu Dulgheru 
O carte, un dar preţios

-Alexandru Tomescu-

       Am primit o carte, pentru mine de excepţie, prin intermediul prof. Constantin Teodorescu din Kichener, Ontario, Canada, a lectorului universitar, Florina-Maria Băcilă, doctor în filologie, la Departamentul de studii româneşti (Colectivul de Limba Română) al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara.

Florina-Maria Băcilă, Dorziana - o (re)construcţie a textului prin limbaj

       Este vorba de cartea "Dorziana - o (re)construcţie a textului prin limbaj", apărută la Editura Excelsior Art, din Timişoara, în 2016.
       Cartea cuprinde cinci capitole, fiecare din ele având un subiect bine determinat şi tratat cu mult profesionalism, în mod exaustiv.
       Primul capitol "POEZIA LUI TRAIAN DORZ - CÂNTEC PESTE RUGĂCIUNILE NOASTRE"; autoarea vorbeşte despre viaţa lui Traian Dorz, profilul spiritual al luptătorului creştin, pentru care rugăciunea este o armă de apărare şi de atac, dar şi miezul trăirii sale creştine, bogăţia roadelor sale .duhovniceşti, mireasma unică a versurilor sale.
       Traian Dorz s-a născut pe 25 decembrie 1914 în satul Râturi (astăzi Livada Beişului), judeţul Bihor. Apropierea de mişcarea religioasă "Oastea Domnului", a avut loc cu ocazia citirii în iunie 1930 a cărţii "Corabia lui Noe" semnată de preotul Iosif Trifa, primită ca premiu, la absolvirea celor şapte clase primare.

-editorial-


Isabela Vasiliu-Scraba, Centenar ZORICA LAȚCU (/Maica Teodosia)

Isabela Vasiliu-Scraba         Argumentarea teologică în favoarea veridicității dezvăluirilor duhovnicești din vedeniile maicii Veronica îi aparține episcopului martir Nicolae Popovici al Oradiei care a încercat (fără folos, prin scriosoarea din 20 decembrie 1951) să-l determine pe neșcolitul călugăr Ilie Cleopa de la M-rea Slatina să renunțe la criticile sale nefondate. În fapt, previziunile ei sumbre privitoare la „plămădirea pământului românesc cu sânge de martiri” s-au adeverit istoric prin cei peste optsutedemii de deținuți politici exterminați după gratii din milioane de întemnițați. Criticile ierom. Ilie Cleopa se nimeriseră în anii cincizeci a consona cu doleanțele regimului securisto-comunist de a desființa prin indiferent ce pretext mănăstirile la care era înghesuiala cea mai mare de pelerini. Or, după ocupația sovietică a României, existau trei locuri mai căutate de credincioși: Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, Mânăstirea Vladimirești și Mânăstirea Antim din București. Ca să anihileze frecventarea predicatorilor si a duhovnicilor vestiți, din prima a fost îndepărtat (în noiembrie 1948) starețul ieromonah Arsenie Boca, supranumit Sfântul Ardealului, a doua a fost desființată, iar din Antim, starețul care aprinsese în 1944 candela Maicii Domnului (/Rugul aprins) a fost izgonit, „la trei zile după ce a venit Patriarhul Justinian Marina” (vezi Vasile Vasilachi, De la Antim la Pocrov, Ed. Eikon, 2015, p. 235).

-mai mult-
ALTERNATIVA - Cartea pe Net

GABRIEL GHERASIM

THEODOR AND US

Emotions
Chapters III

GABRIEL GHERASIM - THEODOR AND US        Emotions can be purveyors of beautiful experiences in life as much as they can be a source of endless pain. They come from our perceptions of our sensory world where we interpret ourselves and the world as being in harmony or in conflict.        Dr.Masaru Emoto, renowned Naturopathic doctor and pious Buddhist from Japan, married his religious convictions with his scientific skepticism by showing that water exposed to negative thoughts formed ugly and deformed crystals, while water exposed to positive thoughts formed symmetric and sublime crystals (The Hidden Messages of Water, Beyond Words Publishing, Hillsboro, Oregon, 2006).
       Since 80%-50% of our bodies are made of water (depending on our age), it only follows, that negativity generating emotions and positivity generating emotions modify not just our cognitive and sentimental essences but also the very physiology of our bodies. We can only extrapolate how our states of being affect our interactions with others, if not our very actions in the world.
       Perception is the key to interpreting our environment. John Milton, (British author of Paradise Lost and Paradise Found), states this as follows: “The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell or a hell of heaven.”
-mai mult-

 

Arta poetică a Irinei Lucia Mihalca, ziditoare de suflete

Irina Lucia Mihalca - Dincolo de luntrea visului        Poeta Irina Lucia Mihalca, este o călătoare în univers, ,,închițând / din lacrimile Maicii Domnului / în secțiunea de aur a Timpului cu Veșnicia.Un drum lung și încărcat de sentimentele autoarei ce sunt prezente între cer și pământ.
       Volumul ,,Dincolo de luntrea visului” apărut în condiții excelente la editura Mușatinia, Roman, 2016, surprinde poeta la porțile cerului vorbind cu sine, cu freamătul pământului, cu valurile iubirii răscolite de timp. Astfel transcede tainic într-o altă lume plină de înțelesuri. ,,Prin lumina felinarelor, / aripi de înger sfâșie tăcerea, / Prelinse în urmă, două din umbrele mele / se întind către cer”. Urmele sufletului caută urmele poetei în timpuri.(Mariana Gurza, Timișoara, 2 februarie 2018)

-Deschideti-
Repere

 
ONISIFOR GHIBU

ONISIFOR

        Onisifor Ghibu s-a născut la 31 mai 1983, în satul Sălişte de lângă Sibiu, ca al optelea copil al unei familii de ţărani, care vara erau agricultori, iar iarna meseriaşi cojocari. După absolvirea şcolii primare din satul natal, urmează liceul maghiar din Sibiu, de unde trece, pentru ultimile două clase, la liceul românesc "Andrei Şaguna", din Braşov, pe care-l absolvă în anul 1902. După ce studiază teologia la Seminarul Teologic din Sibiu (1902-1905), în care timp desfăşoară şi o vie activitate publicistică (pe teme de istorie, educaţie, învăţământ, literatură, artă, cultură naţională ş.a.) şi îi apare şi prima lucrare în volum ("Limba noilor cărţi bisericeşti"), favorabil recenzată de N. Iorga, O. Densuşianu ş.a., îşi continuă studiile universitare astfel: la Bucureşti, în 1905-1906, urmează istoria, filosofia, şi literatura română (cu Nicolae Iorga, Titu Maiorescu, Dimitrie Onciul, Ioan Bianu şi alţii); la Budapesta, în 1906-1907, unde urmează filosofia şi filologia romanică şi unde desfăşoară o intensă activitate publicistică în calitate de redactor la oficiosului Partidului Naţional Român, cotidianul "Lupta", dezbătând probleme de şcoală, învăţământ, politică naţională şi bisericească; la Strasbourg, în 1907-1908, unde se duce în mod special pentru a urmări problema învăţământului din regiunile cu populaţie majoritară, alta decât germană (Alsacia-Lorena, Schleswing-Hollstein şi Silezia), cu stări de lucruri asemănătoare cu acelea din Transilvania, unde şcoala românească era supusă unor din ce în ce mai mari presiuni deznaţionalizatoare din partea administraţiei şovine maghiare; şi în fine, la Universitatea din Jena (1908-1909), unde îşi ia doctoratul în filosofie şi pedagogie cu o teză, devenită clasică ("Der moderne Utraquismus oder die Zweisprachigkeit in der Volksschule"), cel dintâi studiu ştiinţific asupra acestei probleme de larg interes pedagogic, Ghibu fiind cel care a introdus termenul de "utracvism modern" şi "ultracvism politic" în terminologia ştiinţifică de învăţământ.(Tudor O. Bompa)
-Deschideți-

 
Martisor

Mărţişorul - Simbolul primăverii al iubirii şi al speranţei

Basarabia şi desprinderea ei de Rusia

Cetatea Soroca

       Odată cu căderea autocraţiei regimului imperial ţarist din februarie 1917, aşa zisele minorităţi federaliste, cerură într-un glas despărţirea de Rusia. Nu era deci nimic de mirare în faptul că urmând pilda ucrainienilor, finlandezilor, letonienilor, lituanienilor, estonienilor, românii basarabeni simţiră şi ei nevoia de a se organiza pe baze naţionale. Era vorba de o acţiune crucială ce începea prin înfiinţarea "Partidului Naţional Moldovean", la care aderă mai mulţi fruntaşi politici basarabeni, cele mai diferite grupuri sociale şi majoritatea populaţiei de baştină.
       Ȋntrunit la Chişinău în ziua de 3 aprilie, la Primul său Congres, amintitul partid, lansează un manifest în care cere libertăţi depline pentru întregul popor, reformă agrară, şcoli în limba română şi instituirea unei adunări naţionale, care să decidă asupra destinului de mai departe al românilor basarabeni. (Nicolae Lupan)

-mai mult-
AL TREILEA MARE CURENT FILOZOFIC ÎN ISTORIA FILOZOFIEI UNIVERSALE (III)

-Prof Ștefan Dumitrescu, scriitor, Purtător de cuvânt al Biroului de Viitorologie de la București!-

       Când te găseşti ca cercetător pe drumul infinit al cunoaşterii ajungi la descoperiri pe care trebuie să le explici. Sau pe care doar le intuieşti, le întrezăreşti, urmând ca mai târziu cercetătorii să le pună în evidenţă. Pentru aceasta trebuie să mergi la cauze, că cauţi argumente, să construieşti raţionamente, să faci conexiuni cu alte cunoştinţe, să-ţi imaginezi modele. Fără această Explicaţie, fără cuprinderea raţionamentelor într-o viziune coerentă, veridică nu poţi să mergi mai departe.
       Suntem în primul Nivel de organizare şi de evoluţie al materiei şi al universului. Pe pământ există, aşa după cum ştim, obiecte materiale, fiinţe vii, fenomene ale naturii, dar şi procese chimice, biologice, sociale, economice. Toate aceasta sunt formate din EIS şi funcţionează consumând EIS şi producând EIS. EIS încorporat în obiecte, ființe, fenomene ale naturii nu dispare ci se transformă.
       Una din întrebările care mi-a pus mari probleme şi al cărui răspuns nu l-am găsit nici până azi, este aceasta: dar ce este EIS-ul ? Este o particulă subatomică ? Nu, după ştiinţa mea. Este un alt construct, un existent unitar, un „genom viu, indestructibil”, care stă la baza materiei, şi care se formează după legi necunoscute ? De ce în acest prim nivel, EI nu poate exista fără să fie combinat cu S, cu Substanţa ? Dar nici E, nici S, nici I nu pot exista singure, dependente una de alta ? Nu ştim. Fizicienii, din cât cunoaştem noi nici nu şi-au pus această întrebare. Nici nu au încercat să rezolve această problemă. Ba mai mult, nu prea ştim nici ce este aceea Energia, nici Informaţia, nici Substanţa…

-mai mult-
 
AMURGUL ZEILOR

-Marin Mihalache-

Marin Mihalache         După ce Adam a fost ispitit să guste din fructul oprit al cunoașterii și Dumnezeu a rânduit ca Adam și urmașii săi să-și agonisească existența prin sudoarea frunții, Dumnezeu a ales și o ceată mică de intelectuali pe care i-a binecuvântat cu darul de a visa, de a gândi și de a produce zi și noapte idei. Ideile unor intelectuali s-au dovedit că au puterea de a schimba cursul lumii și soarta celorlalți truditori la roata istoriei. Astfel se face că lumea de astăzi așa cum este, bună sau rea, are la bază o idee sau alta a unor intelectuali; lumea aceasta este în ultimă instanță opera de artă, proiectul intelectualilor chiar dacă alții au fost tocmiți să excute lucrarea. Faptul acesta se poate observa mai ușor dacă de pildă ne aruncăm o scurtă privire asupra istoriei recente, a ultimilor câteorva sute de ani. Istoria dovedește că pe cât de dotați și de binecuvântați sunt ei cu inteligență de toate nuanțele, totuși intelectualii se pare că au un handicap serios în ceea ce privește flerul politic și cel profetic. Deși au avut de atâtea ori în față drumul larg s-au aventurat și s-au rătăcit mai de fiecare dată pe câte o cărare îngustă și întortocheată, ducând după ei de multe ori în prăpastie și turma care i-a urmat orbește și naiv încrezătoare. Atunci când însă au dus turma pe tăpșan la iarbă mai bună au visat prea mult că într-o zi mielul și lupul vor cina împreună. Câteodată au chiar îngăduit lupilor să se îmbrace în piele de oaie ceea ce nu prea le-a convenit oilor dar n-au avut încotro.

-Deschideti-

 
DECLINUL UNEI REVISTE DIN ALMĂJ

Alexandru Nemoianu               Ȋntre revistele, din ţară, Statele Unite şi Canada, la care am colaborat şi colaborez de aproape patruzeci de ani, un loc special l-a avut o revistă din Ţara Almăjului al cărei fiu sunt. Am căutat să ajut, am căutat să laud (de multe ori disproporţionat), am contribuit material, am făcut cam tot ce pot pentru ea, am influențat favorabil către ea prieteni.
       Am fost îndurerat atunci când cel care o întocmește nu a primit, nu i-au fost acordate, anume credenţiale pe care, în continuare, cred că le-ar fi meritat (i.e membria în Uniunea Scriitorilor). În asta am văzut tratarea lui cu superbie de către grupuri care se considerau “elitiste”. După părerea mea, o revistă locală și care promovează identitate locală, merită acreditări cuvincioase. Dar nu a fost așa. De fapt această “ignorare” era un titlul de cinste şi de recunoastere a rolului respectivei reviste. O revistă al cărei scop era promovarea îndârjită a identităţii unui “loc”, a unei “ţări” românesti, respective Ţara Almăjului. (Alexandru Nemoianu)

-mai mult-
ALTERNATIVA - Pagini Alese

 
Cornelia Păun Heinzel: “Rich teenager, poor teenager” Part l translation in English: Andrei Albuş

DR. CORNELIA PĂUN HEINZEL         - Wait to see what happened in Greece, with the girls, in the religious educational program, said a teacher with verve. They were only daughters of rich men, with much money. But the boys from the class were from modest families. Even though I struggled so much for to obtain free of charge camps to the seaside, they still weren’t happy. They came back slim and angry. They didn’t eat almost anything.
        - But what could they give them to eat there, because your parents don’t have money, they’re pretty poor. They don’t work, so they live from social help, said a girl astonished. In the last few years, all the teenagers that went in our camps came back happy. They were satisfied with the program.
        - The boys say that the meal contained pork steak, rice, mashed potatoes, but they didn’t like anything, the teachers say. Maybe the food was not well made but still, they didn’t need to be picky.

-Deschideți-

 
CARTEA, PUSTIUL ŞI SUPRAVIEȚUIREA

Horia Ion Groza        Când am fost întrebat mai de mult ce carte aş lua cu mine în cazul în care aş fi nevoit să trăiesc singur pe o insulă pustie (pe atunci internetul nu avea puterea de acum), am răspuns atunci în grabă: nu pot trăi cu o singură carte. M-aş abona la câteva reviste importante şi aş face un contract cu librarul ca să-mi trimeatã cărţile nou apărute. Aş dormi apoi pe furate pe atolul exotic ca să nu scap zgomotul avionului când va trece şi va arunca containerul cu cărţi.
       André Gide si Paul Valéry au inventat la începutul secolului trecut jocul alegerii a zece cărţi pentru singurătate, un joc care a pasionat pe mulţi. Jocul a fost reluat anii trecuţi în ţară de Academia Caţavencu şi printre primii care au răspuns au fost Andrei Pleşu şi Nicolae Manolescu. Este greu de rezistat tentaţiei de a-ţi spune preferinţele literare ca o exprimare a eului propriu, altfel pentru mulţi adesea greu de descris sau fără audienţă. Preferinţele cititorului depind de mulţi factori subiectivi, inclusiv moda şi poza, un caz elocvent alcătuindu-l de pildă cei care pretind, altfel decât restul lumii, că iubesc mai mult sonetele lui Shakespeare decât piesele lui de teatru or că în locul poeziilor lui Eminescu ar citi cu mai intensă participare proza sau articolele lui politice.(Horia Ion Groza)

-mai mult-
ALTERNATIVA - Insemnari

 
MĂRŢIŞORUL, UN OBICEI STRĂVECHI

Prof. Constantin TEODORESCU

       Denumirile de acum ale lunilor anului provin din calendarul roman. Se păstrează, la români, şi denumirile populare din latina vulgară. A treia lună a anului poartă numele zeului Marte, care dincolo de momentele războielor, ocrotea copiii şi turmele. Popular, această lună se numeşte mărţişor (marţ „martie”< lat. martius + suf – ior, cf. principalelor noastre dicţionare: DEX, NODEX, DER, MDA, DRAM), germănar sau germinar. Se presupune halucinant că ultima denumire ar proveni din termenul latin germen + suf. – ar. Dar cuvântul germen este neologism. Dacă nu ar fi aşa, ca element moştenit s-ar fi supus unei evoluţii fonetice.
       Există, privitor la tradiţia noastră, şi afirmaţii derutante. Se afirmă că obiceiul vine din credinţele legate de practicile romane agricole.(Prof. Constantin Teodorescu)

-Deschideți-


EXILUL CREATOR

Exilul...

MARIA MANOLIU MANEA

MARIA MANOLIU MANEA

        Exilul, stare plină de contradiţii, zbătându-se între dorinţa de integrare în lumea adoptivă şi cea de păstrare a fiinţei strămoşeşti...
        Cred că în fond nu reuşim să ne găsim un echilibru oarecare decât când ne dăm seama că singura raţiune de a fi în exil, este opoziţia faţă de regimul din ţară.
        Cum se poate realiza această opoziţie? Care sunt mijloacele cele mai eficiente de acţiune? Cum şi cu cine ne putem însoţi în această luptă? Ȋntrebări care, cred că sunteţi de acord, merită un spaţiu mai larg... Există totuşi un punct asupra căruia aş dori să mă opresc aici, şi anume necesitatea de a ne cunoaşte unii pe alţii.
        Confruntat cu diversitatea de opţiuni oferite de lumea vestică, exilul este supus unui proces de diferenţiere socială, politică şi chiar morală. La aceasta se adaugă distanţele dintre straturile de emigrare, chiar... diferenţe de gramatică. Răspândiţi în cele patru vânturi ale lumii, aparţinând unor generaţii diferite, unor tipuri de civilizaţie variate, exilaţii se cunosc puţin, sau deloc...
        Cum găseşti în acest labirind o cale de a te opune eficient dictaturii din ţară? Unii au ajuns să se îndoiască, chiar de necesitatea unirii. Ştim însă cu toţii, ce consecinţe grave poate avea lipsa de cunoaştere, alimentată de o serie de factori inerenţi vieţii în exil, ca de pildă, distanţa dintre aşteptare şi realizare, dintre tentaţie şi posibilităţi, neîncrederea, suspiciunea, teama, dacă nu chiar... dezgustul.
        De aceea, cunoaşterea reciprocă este, cred, o condiţie sine qua non, a constituirii exilului într-o forţă activă şi eficientă.

-continuare-

CUM ESTE VREMEA?

Vremea in Toronto Vremea in Bucuresti