THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE
ANUL 15 Nr. 174 - Aprilie 2018 - Editie electronica

 
ȊNVIEREA DOMNULUI

ȊNVIEREA DOMNULUI

        Iubiţi credincioşi răscumpăraţi întru Hristos,

Hristos a Ȋnviat!

        Noi ne trăim viaţa cu minunatele vestiri ale îngerului răsunând în inimile noastre: "Hristos s-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea" (Matei 28:7). Ȋntreaga noastră viaţă este o călătorie, alergând cu îndrăzneală spre Galileea cerească unde ne aşteaptă Mântuitorul nostru cu braţele deschise şi strălucitoare faţă.
        Sfântul Ignatie ne aminteşte că viaţa noastră prezentă, este "viaţă adevărată" numai dacă este trăită întru credinţa Domnului. "Iisus... a fost într-adevăr răstignit şi a murit în văzul celor din ceruri şi de pe pământ şi de sub pământ... a înviat într-adevăr din moarte, când Tatăl L-a ridicat, precum Tatăl ne va învia în Iisus Hristos şi pe noi cei ce credem în El, fără de care nu putem avea viaţă adevărată" (Ignatie către Tralieni IX). Să dăm deci adevărata cinstire, mărire şi închinăciune, nu celor zidite, ci Ziditorului, nu Morţii ci Dădătorului Vieţii.
        Ca atare, reamintindu-ne făgăduiala şi credinţa Domnului, să cinstim cu dreaptă cuvinţă praznicul zilei acesteia, glăsuind împreună cu Sfântul Barnaba: "Să mulţumim Domnului care ne-a dat cunoştinţa celor trecute, înţelepciunea celor prezente şi înţelegerea celor viitoare. Prooroci din vechime ne-au prezis că El va călca moartea cu moarte" (Epistola lui Barnaba V)

        Iubiţi creedincioşi,

        Să mulţumim cu adevărat Domnului pentru toate, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, Care a înviat din moarte, călcând moartea cu moartea Lui şi dând viaţă celor din morminte.

              Înalt Prea Sfinţia Sa NATHANIEL, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop de Detroit şi al Episcopiei Ortodoxe Române din America

 

The Romanian - American Committee
for Bessarabia
5150 Leesburg Pike, Alexandria, VA 22302-1030.
E-mail: Bessarabia44@gmail.com

March 6, 2018

Romania, Bessarabia and the Republic of Moldova
Statement prepared in behalf of American citizens of Romanian descent

      Hon. Sen. Bob Corker, Chairman
      US Senate Committee on Foreign Relations
      423 Dirksen Senate Office Building
      Washington DC 20510-6225

      Honorable Senator Bob Corker,
      Honorable Members of the Committee,

      We write you as responsible American citizens of Romanian origin proud of the new relation between the Unites State and Romania. While most Romanians praise America and greet the increased bilateral cooperation, there are yet a few touchy issues that must be addressed for an even deeper friendship. One such issue is raised by de formerly Romanian lands located east of de Prut river.
      The lands between the rivers Prut and Nistru were part of the Romanian nation since times immemorial. In the course of history, however, two provinces of this region, Bukovina in the North and Bessarabia in the East, were annexed by Austria and respectively Russia. The end of the First World War remedied this injustice and, based on their Romanian majority, the two provinces reunited with Romania. While Austria renounced any further claims, the newly created USSR sought continuously to re-annex Bessarabia. Indeed, following the Ribbentrop-Molotov pact of 1939, the Soviet troops invaded Romania and annexed again not only Bessarabia, but also northern Bukovina. All these historic events are explained in details in the U.S. Senate Resolution 148 of June 26, 1991.

-continuare-


 
Un Congres al PSD-ului "Extraordinar"

-Alexandru Tomescu-

       Ne aflăm în al doilea an de când România se confruntă cu cele mai ciudate surprize din partea conducătorilor aleşi, numiţi sau schimbaţi, formând un grup lipsit de principii morale şi sociale, care îşi satisface ambiţii şi scopuri personale, în dauna şi neglijarea totală a intereselor generale ale societăţii.
       Pentru cei care am luat parte la evenimentele din Decembrie '89 şi am crezut înr-o schimbare reală cu instaurarea democraţiei, situaţia actuală din România pare un scenariu interpretat şi regizat de diletanţi în domeniul politico-economic şi organizatoric.
       Se plăsmuiesc peste noapte, tot felul de acţiuni până la nivele înalte care nu au o fundamentare, legală, logică, sau de bun simţ.

-editorial-


Isabela Vasiliu Scraba, La centenarul naşterii poetului Horia Stamatu. Ciudăţenii cripto-comuniste

Isabela Vasiliu-Scraba        Horia Stamatu (9 sept. 1912 - 7 iulie 1989) îi scria pe 16 ianuarie 1988 doctorului Alexandru Lungu că poezia lui San Juan de la Cruz este inimitabilă, în sensul precis că nu se poate scrie “în maniera” acestui sfânt care scrie o poezie sublimă izvorâtă din cea mai autentică trăire mistică. Traduse dintr-una din inspiratele sale poezii (Noche oscura), versurile “mor pentru că nu mor” pot fi privite într-o dublă semnificaţie: rupte din contextul iniţial, ele ar avea darul de a trimite către credinţa (şi năzuinţa) creştină că pe Domnul nostru Iisus Hristos “îl vom vedea după moarte” (1). In poezia misticului spaniol versurile citate sugerau însă dorul către unirea mistică prin chinul unui suflet care “trăieşte si nu trăieşte” în el însuşi, orientat cum este dincolo de sine, înspre izvorul a tot ce-i viată, înspre Dumnezeu. Romance 10 redă unirea mistică prin versurile: “Muream de Tine-n mine/ si înviam în Tine, /Că amintirea Ta/ da viaţă şi-o lua” (San Juan de la Cruz, Romance 10, asupra Psalmului 136: Super fulmina Babilonis).
       În traducerea lui Horia Stamatu un fragment mai întins din Noche oscura sună în felul următor: “…în mine nu mai trăiesc/ Şi fără Dumnezeu nici pot trăi/ iar fără El si fără mine/ traiul acesta ce va mai fi?” (San Juan de la Cruz, Noapte neguroasă).
       Există o poezie pe care Horia Stamatu a compus-o după moartea soţiei Prinţului Nicolae cu sprijinul căruia a fost fondat la Paris Centrul Românesc de Cercetări, sub președenția lui Mircea Eliade (2). Intitulată Cântecul înecatului, în poezia dedicată Prințesei Ioana (1907-1963) se face referire la nemurirea sufletului omenesc (la viața de dincolo de moarte) folosind chiar sintagma “mor ca să nu mor”.

-mai mult-
VICTOR ROŞCA

DIALOG CU UN ÎNGER CONTROVERSAT

Poetul George Filip cel mai cunoscut nume, cred, din Montreal, mai ales prin felul lui de a fi - atipic

GEORGE

       Victor Roșca: - La ce vârstă ai început să scrii poezii?
       George Filip: De foarte fraged. După ce am deprins vorbirea, am tăbărât şi să scriu. Pe la cinci anişori. Normal, nu? Dacă tot gândeam şi vorbeam, trebuia să şi scriu, să spun lumii ce caut şi eu pe coaja acestei planete. O găină face un ou...îl oferă plebei. Marea are peşte...hrăneşte robii lui Dumnezeu. Destinul a creat un poet...vi l-a dă vouă, să-l crucificaţi ca pe bunul Hristos.
       Manuscrisele mele nu au ajuns la Marea Moartă, dar Marea mea cea Neagră, sunt sigur că le păstrează printre cântecele ei eterne...
-continuare-

ALTERNATIVA - Cartea pe Net

GABRIEL GHERASIM

THEODOR AND US

LOVE
Chapter IV, partea I-a

GABRIEL GHERASIM - THEODOR AND US        Returning to the theme of using the having mentality, instead of using the being mentality, we can address one aspect where this paradigm is ruinous for human relationships: love.
       Love is energy and as such, it’s an emotion (as in e-nergy in motion). Energy has no beginning and no end. Energy is endless. Therefore, one cannot ‘have’ love but only ‘be’ in love.
       The business model of “give and take,” which deals with material values (you can have my presence and expertise and I can take a check for giving you my time), never works, no matter how persistently the modern man is trying to apply it, in love. The definition of insanity, in fact, is doing the same thing over and over again and expecting a different outcome.
       One can always give love and receive (be given) love but never ‘take’ it. The effects of love are phenomenal for one’s life; love gives life a superlative meaning. The famous Biblical quote of Corinthians 13, 4-8 describe its effects and eternity:
-mai mult-
Repere

 
NICOLAE CHIRILĂ, ANA CHIRILĂ

Prof. Nicolae Chirilă şi soţia Ana

Prof. Nicolae Chirilă, dirijorul Corului Bisericii "Sfântul Gheorghe" din Toronto, cu soţia Ana Chirilă, membră în cor, autorii albumului "Popasuri de cânt duhovnicesc"

       Apariţia acestui album constituie un eveniment deosebit pentru enoriaşii noştri, fiind o mărturie a dăruirii talentului, vieţii culturale şi spirituale din Oraviţa, România.

Prof. Nicolae Chirilă, Ana Chirilă, 'Popasuri de cânt duhovnicesc'

-Deschideți-


Profil  
Un fel de a împlini 100 ani

MIHAI

       Multă vreme m-am mirat că majoritatea oamenilor care îl întâlnesc pe Mihai Șora, care îl vizitează, îi solicită interviuri, vor să se fotografieze cu el (după cum, în alte vremuri, strămoșii lor se fotografiau cu ursul), așadar: majoritatea aceasta – în mod sistematic și destul de obositor – îl întreabă mereu despre Cioran, despre Eliade, despre Ionesco si alții.
       În loc să-l întrebe despre el însuși. Nu am nici astăzi o dezlegare perfectă a acestui mister.
       Desigur, Mihai Șora a străbătut un secol întreg: a fost bun prieten cu Cioran și cu Eliade, s-a zbenguit pe străzile Paris-ului cu Ionesco, a fost studentul lui Mircea Vulcănescu, a pus de-o mămăligă în atelierul lui Brâncuși, a luat zece la cel mai teribil examen din timpul studenției lui bucureștene, la profesorul Nae Ionescu – și l-a luat fără ca profesorul Nae Ionescu să-i pună vreo întrebare: „Dați-mi carnetul!”, a fost singura propoziție rostită în ziua examinării; a audiat cursurile lui Paul Valéry la Collège de France, ale lui Jean Wahl, Étienne Gilson, Jean Laporte, Jacques Chevalier și ale altor gânditori remarcabili; a trăit sub ocupația nazistă în Franța, unde se afla în perioada doctoratului – și unde, fără îndoială, ar fi rămas pentru tot restul vieții dacă nu ar fi avut ideea de a reveni acasă. (Luiza Șora)
-Deschideți-
AMERICA’S POLICY IN EASTERN EUROPE: U.S. ROMANIAN COMMON INTERESTS

Prof. Dr. Nicholas Dima - AMERICA’S POLICY IN EASTERN EUROPE: U.S. ROMANIAN COMMON INTERESTS

By Prof. Dr. Nicholas Dima

       The United States has vital economic and security interests in Eastern Europe, an area that stretches from the Baltic Sea to the Black Sea and further to the Caucasus region. This is the fault line where NATO and the West meet Russia and the East. With Russia displaying an increasingly aggressive, yet, sometimes subtle, attitude towards Europe, Washington must take a stand. It is obvious that Moscow is not giving up control of Ukraine, and it is also obvious that the three Baltic Republics cannot withstand Moscow’s pressure by themselves, especially with Kaliningrad to their immediate south. Therefore, NATO’s and America’s defense line in the East rests mostly upon Poland and Romania. And the importance of Romania in south-east Europe has grown recently after Turkey began to focus on its own geo-political goals that are different from those pursued by the United States. Consequently, Washington’s relations with Bucharest have intensified.

-Deschideti-
AL TREILEA MARE CURENT FILOZOFIC ÎN ISTORIA FILOZOFIEI UNIVERSALE (IV)

-Prof Ștefan Dumitrescu, scriitor, Purtător de cuvânt al Biroului de Viitorologie de la București!-

       Multe lucruri am descoperit privind societatea umană, istoria, universul cultural uman, realitatea, Existentul prin prisma acestui eon care stă la baza materiei şi pe care noi l-am denumit EIS.
       La ora actuală, când scriem acest eseu, şi când suntem la jumătatea celui de al doilea deceniu al secolului XXI cunoaşterea umană, care în ultimele două veacuri, mai ales în ultima jumătate de veac, a făcut progrese importante, este asemenea unui alergător care n-a străbătut nici măcar o treime din drumul pe care a pornit acum câteva sute de ani.
       Am văzut că realitatea, lumea, materia au mai multe straturi.
       În prima etapă a omenirii omul cunoştea numai stratul superficial al realităţii, al materiei, adică lumea obiectuală pe care o vedea. Dealurile, câmpia, copacii, oamenii, râurile, lacurile, lucrurile, uneltele pe care le făcea, oamenii, animalele.
       Omul credea, datorită simţurilor limitate cu care percepea realitatea, că aceasta este lumea.
       Aşa se explică de ce la început Învăţaţii antichităţii credeau că pământul este plat. Că soarele se învârte în jurul pământului, etc. Nu numai învăţaţi credeau că acesta este adevărul, dar şi omul de rând, aşa a crezut mii de ani.
       Acesta ar fi deci Primul nivel al realităţii, al lumii, pe care omul l-a cunoscut cu simţurile sale. Nivelul superficial al Substanței îl denumim.
       Este adevărat că în antichitate au existat şi învăţaţi care au afirmat că Pământul se învârte în jurul Soarelui, iar Eratostene a calculat chiar distanţa de la pământ la soare. Democrit a afirmat că lucrurile sunt formate din componente mai mici care nu se văd cu ochiul liber, pe care el le-a denumit atomi. Ceea ce înseamnă indivizibili.

-mai mult-
 
CE ESTE ADEVĂRUL?

-Marin Mihalache-

Marin Mihalache        „Ce este adevărul?” l-a întrebat Pilat pe Iisus. Iar Iisus a tăcut discret, demn, stoic. Ce ar mai fi fost de adăugat? Propovăduise deja adevărul celor care avuseseră urechi să audă şi ochi să vadă. Mărturisise despre sine că este Calea, Adevărul şi Viaţa. Acum însă misunea sa pământească se apropia de sfârşit. Era conştient că îl aşteapta moartea, că venise ceasul fatidic al întunericului, când urma să dea bătălia decisivă pentru răscumpărarea şi mântuirea neamului omenesc. Îşi învinsese deja frica prin rugăciunea cu sudoare de sânge şi încredințarea îngerilor; era pregătit, hotărât să bea până la capăt paharul morţii. Dar totodată ştia şi că în scurt timp totul se va termina, că va spune “sfârşitu-sa“ calvarului pământesc, că îşi va încredinţa în curând duhul în mâinile Tatălui şi se va întoarce în Împărăţia cerească. Ce ar mai fi fost totuşi de spus lui Pilat ori unei gloate aduse cu japca, instruite şi plătite să facă zgomot şi galerie politică la un spectacol trist şi tragic, la un proces hotărât deja dinainte fără dovezi sau martori credibili, pus la cale şi înscenat în prealabil de elita religioasă şi parafat de un judecător indecis, dispus să tergiverseze sentinţa în căutarea unei soluţii de compromis care să-l exonereze şi să-l absolve pe el însuşi de responsabilitate. Deși șansele unui vedict favorabil erau minime, Iisus putea totuși să încerce să-și salveze viața printr-un compromis cu autoritatea politică și militară reprezentată de Pilat. Alege însă cu demnitate și dăruire de sine suferința și moartea pe cruce în numele adevărului.

-Deschideti-

 
DESPRE ‘STAREA DE TRANZIŢIE’

Alexandru Nemoianu          Pentru tot cel care se uită în jur cu minimală atenţie va fi cu neputinţă să nu surprindă că omenirea, în tot cursul istoriei, s-a aflat şi se afla într-o stare de agitaţie permanentă sau, mai exact o stare de nelinişte. Iar cel mai adesea explicaţia dată acestei stări este anticiparea unei schimbări imediate şi urgente şi încă mai precis existenţa unei "stări de tranzitie”. Aceasta condiţie pare să fie o permanenţă a existenţei umane. Ȋntr-o glumă această realitate a fost surprinsă foarte bine. Se spune că, după alungarea din Rai, Adam i-ar fi spus Evei, ”trebuie să fim foarte cu grijă căci ne aflăm intr-o stare de tranziţie”. De fapt acesta este şi adevărul. Fie că vrem, fie că nu vrem, fie că ne face plăcere sau nu, condiţia umană în aceasta lume este una de provizorat. Acestei împrejurări trebuie să i se dea cuvenita atentie.
        Ȋn condiţiile în care, întreaga existenţă umană, a stat şi stă sub semnul provizoratului, înseamnă ca toţi oamenii şi din toate vremurile, au trebuit să răspundă aceleiaşi condiţii permanente: sentimental de provizorat.(Alexandru Nemoianu)

-mai mult-
ALTERNATIVA - Pagini Alese

 
Cornelia Păun Heinzel: “Déjà vu” Translation Andrei Pavel

DR. CORNELIA PĂUN HEINZEL         If someone would have told me that it is ever possible to go back in time, I would not had believed him. But look, in one day, I lived such a situation in reality.
        In the morning, when I arrived at the body name ,,Lyon'', of the Polytechnic University, my head of department told me that he immediately needs to me:
        -Valeanu, today you go with the students to practice at a company. The bus is coming right away to take you to the location.
        I immediately complied with the indications and I went out in the yard University. The students were cheerful and talkative was they waiting for me near the bus. I told them to go in and I did the same. I occupied a place in the middle of the vehicle.
        -Come to the front! the driver bus invited me, an old man with cute figure.
        -Yes, yes, go there! said the students , who believed that my presence, will prevent them from doing nonsense.
        -No, I want to stay here, I said, thinking that I always like to be more between students and I feel good with them.

-Deschideți-

ALTERNATIVA - Insemnari

 
„PRIN CEAŢA MĂGURILOR...”

Prof. Constantin TEODORESCU

       Ipotezele intră în eforturile lingviştilor de stabilire a adevărului etimologic. În spaţiul ipotezelor, explicaţiile pot fi şi surprinzătoare, deşi vor să fie definitive. Orientarea generală s-a confruntat cu întrebarea lui Haşdeu „Pierit-au dacii?”, întrebare venită din „curajul erorii”. Cercetarea lingvistică a pierdut mult datorită principiului descendenţei latine pure pentru neamul românesc.
       Mi-am notat din DEX: „MĂGURĂ, măguri, s. f. Deal mare izolat (tăiat de ape); p. ext. munte. Movilă. Pădure (situată pe un loc înalt). – Cf. alb. magulë.”
       În NODEX, se operează cu nişte nuanţări: 1. Deal mare şi izolat (de obicei împădurit). 2. Ridicătură de pământ din regiunile de câmpie sau de podişuri, mai mică decât dealul; movilă. Cf. alb. magullë.(Prof. Constantin Teodorescu)

-Deschideți-


EXILUL CREATOR

O viață de luptă, suferință și speranță

VICTOR ROŞCA

VICTOR ROŞCA

        ...Am părăsit România în 1988 pentru că atunci mi s-a oferit ocazia. Când am plecat îmi era lehamite de regimul care, din 1948, timp de 40 de ani, în fiecare zi m-a făcut să simt sabia lui Damocles deasupra capului meu, 6 ani în închisori, unde am cunoscut regimul de înfometare și munca forțată din lagărele de muncă din Balta Brăilei; 2 ani am trăit sub teroarea domiciliului obligatoriu. Și mai grav, în martie 1952, după eliberarea din prima detenție, executată în închisoarea elevilor din Târgșor, pentru că am refuzat să colaborez cu Securitatea și să devin informator, mi s-a înscenat un accident, cu intenția de a mă ucide. Un camion Skoda de 5 tone m-a acroșat din rândul tinerilor de pe corso, în orașul Făgăraș, și a trecut cu roțile din spate peste mine. Rezultatul? 5 fracturi de bazin și o hemoragie internă. Ca urmare, doi ani am fost paralizat.
        Eu n-am abandonat țara de dorul aventurii sau pentru că nu o iubeam. Eu am plecat din România din cauza suferințelor fizice și psihice la care m-au supus conducătorii ei din acele timpuri.

-continuare-

CUM ESTE VREMEA?

Vremea in Toronto Vremea in Bucuresti