THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE
ANUL 15 Nr. 177 - Iulie 2018 - Editie electronica

 
1 Iulie - Ziua Naţională a Canadei

1 Iulie - Ziua Naţională a Canadei

Astăzi e CANADA-n sărbătoare.
ţară mare...iar te-ai primenit.
versul ce ţi-l scriu e cu ardoare
că la piept, pe toţi tu ne-ai primit.

ţară-ntre oceane aşezată,
cu păduri imense şi zăpezi,
ţară fericită şi bogată,
cu fluvii imense şi livezi,

vin copiii lumii mari la tine
şi tu ne primeşti, de bună-seamă
şi ne mângâi tristele destine,
precum scriu poeţii - ca o mamă.

ţările din dor ne sunt departe.
le iubim şi veşnic le visăm.
emigrarea tristă ne desparte
şi cu drag - te binecuvântăm.

steagul tău de verde veşnicie
e simbol de viaţă pentru noi.
când mă duc prin maica-Românie,
mă aduce dorul înapoi.

DORUL...tu nu ştii ce este dorul.
tu copiii nu ţi-i prigoneşti.
braţ la braţ mereu cu viitorul,
scumpa mea CANADA - să trăieşti!

...mult îmi e departe ROMÂNIA.
scriu poeme triste pentru ea,
dar mă-nclin pios - jos pălăria,
azi - CANADA ESTE ŢARA MEA!

George Filip 
Cartea şi publicul cititor

-Alexandru Tomescu-

        Părăsindu-ţi ţara, un timp mai lung, uneori chiar pentru restul vieţii, printre lucrurile de care te desparţi cu greu este biblioteca. Cartea pe care tocmai o citeai, şi alte câteva ce obişnuiai sa le răsfoieăti, în momente când confruntat cu vicisitudinile vietii, îţi puteai regăsi intimitatea, le înghesui în bagajul de mână, cu riscul de a renunţa la alte obiecte stric personale. “O carte buna, un prieten bun”, o apoftegmă engleză, ce mi-a spus-o un librar reverenţios, când am cumparat, în Anglia, prima carte, “Wuthering Heights” de Emily Bronte.

-editorial-


Isabela Vasiliu-Scraba, Eliade și unul dintre turnătorii săi anonimizați

Isabela Vasiliu-Scraba         Ioan Petru Culianu se pare că a scris din Franța o notă informativă despre Mircea Eliade (vol. Mircea Eliade în arhiva Securităţii, Ed. Mica Valahie, 2008, p. 233). Autorul este recognoscibil după conținutul notei pentru Securitatea R.S.R. , turnătorul Ion Manea auto-deconspirându-se și el în 1974 odată cu menționarea volumului soției sale, Gramatica comparată ( ibid., p.117). În nota scrisă probabil de Culianu se amintește și de Adriana Berger, după moartea profesorului Eliade autoare a unui articol anti-Eliade în revista „Minimum” din Israel, urmat de alte articole calomnioase. De la Paris, aceasta îi scrisese în românește pe 13 octombrie 1984 lui Ioan Petru Culianu la Groningen „că nu are slujbă”, după ce renumitul savant se dispensase de ajutorul ei la clasarea manuscriselor și a corespondenței, „cea mai gravă eroare din ultimii 25 de ani” (cf. Mircea Eliade, Jurnal, 31 martie 1984).
       În nota scrisă probabil în anul 1984, conducerea Securității (instituție strict ierarhizată) era informată că „sursa” o cunoaște pe Adriana Berger, „tipă de o rară mediocritate” care l-a căutat insistent si care îi dactilografiază (în franceză) o conferință. După ce, ajutat de M. Eliade, și-a văzut volumul Eros și Magie publicat la o editură prestigioasă, Culianu a vorbit la Sorbona despre cartea sa pe 25 noiembrie 1984 într-o conferință pe tema Științei în Renaștere (notează el în Curriculum vitae alcătuit prin noiembrie 1990 în vederea angajării la Chicago, la Divinity School). Informatorul mai scrie Securității din țara comunistă că i-a citit Adrianei Berger și teza de doctorat din 1982 pe tema operei lui Eliade, adăugând că a trebuit să-i răspundă Adrianei Berger la o mulțime de întrebări privitoare la „relația sa cu Mircea Eliade”.

-mai mult-
PunctDeVedere
 
 
1918-2018: Centenar sau parastas

       Cartea „REGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC” (prigonită, interzisă, distrusă etc.), publicată la Edi¬tura Cugetarea în 1937 de genialul analist Nicu Porsenna, ne demonstrează că germenii dezastrului comunist şi postcomunist se dezvoltau în voie, chiar în epoca interbelică.
       - Observaţiile psiho-sociologice şi analizele istorico-politice şi juridice ale genialului gânditor în domeniul dificil al filosofiei sociale, Nicu Porsenna, formulate în 1937 şi spicuite, în stil jurnalistic, în acest documentar „Conştiinţa”, ne vor ajuta acum, în 2018, să înţelegem dezastrul naţional în care ne zbatem.
       - Lucrarea fostului deţinut politic Nicu Porsenna (1948-1964) ne va face să acceptăm realitatea dureroasă că dictatura comunistă de ieri şi regimul postcomunist de azi sunt consecinţele (logice şi biologice!) ale pasivităţii, iresponsabilităţilor şi laşităţilor de tot felul, manifestate de o aşa-zisă elită interbelică.
       - Ne referim la acea „elită” combătută de savantul Mircea Eliade în profeticul său articol din 1935, intitulat „Piloţii orbi”. O „elită” incapabilă să dea conţinut statal (biologic, moral, politic) acelui conţinător statal numit „România Întregită” (în formularea Părintelui Patriei Ionel I.C. Brătianu) sau „România Unită” (în formularea Părintelui Patriei Iuliu Maniu).
       - Întrebări, chinuitoare azi, pentru teologii, istoricii, politicienii şi jurnaliştii români : DE CE intelectualitatea zis „creştină” a epocii interbelice a uitat de făuritorii României Unite (Regele Ferdinand I, Regina Maria, Ionel I.C.Brătianu şi Iuliu Maniu)?
       - DE CE elita intelectuală zis creştină a „României Întregite” a uitat că Rusia este duşmanul ereditar al Neamului Românesc, aşa cum ne-au prevenit Domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi, mai târziu, vârful de lance al gândirii politice româneşti Mihail Eminescu?

-Deschideti-

ALTERNATIVA - Cartea pe Net

GABRIEL GHERASIM

THEODOR AND US

Awareness and Accountability
Chapter VI

GABRIEL GHERASIM - THEODOR AND US        The Twelve Steps used by the recovering alcoholics appeared originally in 1939 and were amended in 1953. They are:
       1. We admitted we were powerless over alcohol - that our lives had become unmanageable.
       2. Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity.        3. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.
       4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
       5. Admitted to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our wrongs.
       6. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.
       7. Humbly asked Him to remove our shortcomings.
       8. Made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all.
       9. Made direct amends to such people wherever possible except when to do so would injure them or others.
       10. Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it.
       11. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out.
       12. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs (http://ww38.alcoholicsanonymous.org/).
       What may not be known very well is that Alcoholics Anonymous founder, Bill Wilson, had them classified in the following subcategories: establish relationship with God (steps 1-3); clean house (steps 4-9); spread the word (steps 10-12). Seven of the twelve steps deal with issues of accountability.
       Accountability, or more correctly stated, self-accountability is an aspect of therapy, which could be considered the foundation of healing and which allows us to look at life with a sense of joy.
       In a 2011 documentary called Happy (Wady Rum Films, San Francisco, 2011), the components of one’s happiness are listed as: 50% genetic; 10% external events; and 40% perception. Out of these three, it is the perception aspect on which we have 100% control and therefore for which we are accountable 100%.
       When we talk about accountability, we want to establish to which part of our brain do we hold ourselves accountable: the selfish, primitive, reptilian, ego and pride fueled one; or the selfless, evolved, mammalian, idealist and compassionate one?

-mai mult-
 
Statalitatea pentru teritoriile SUA: O şansă istorică de a face America mare din nou

-Tiberiu Dianu-

Statalitatea pentru teritoriile SUA

       Discursul politic actual, înainte și după fierbintele an electoral 2016, gravitează în jurul unor idei simple şi de bun simţ, dar grandioase în acelaşi timp, precum: a face America mare din nou; revitalizarea comerțului; recuperarea locurilor de muncă subcontractate extern de la națiunile care au beneficiat de pe urma globalizării; și consolidarea armatei, slăbită de pe urma politicilor demagogice.
       În prezent, produsele fabricate în Statele Unite sunt mai puțin competitive pe piețele internaționale, în timp ce armata americană este, probabil, incapabilă să mai lupte cu success într-un război pe două fronturi în acelaşi timp.
       Între timp, dușmanii tradiționali ai Americii de pe arena internațională și-au reconfigurat viguros politicile de expansiune teritorială. Rusia își extinde sfera de influență atât în ​​Arctica, precum și în Pacific. China își impune unilateral granițele în zona disputată a Mării Chinei de Sud, în timp ce Coreea de Nord a declarat că este gata să lanseze un atac nuclear împotriva Statelor Unite.
       În plus, națiuni războinice, cum ar fi Iranul și Venezuela, îşi afișează discursuri bombastice despre dominația regională, în timp ce terorismul internațional continuă să se extindă.
       În consecință, Statele Unite trebuie să își perfecţioneze retorica despre o nouă eră a grandorii și a excepționalismului american. Nu mai este însă vorba despre rolurile anterioare, de "jandarm mondial" sau de "constructor de națiuni", ci despre modul în care America își poate recâștiga măreția pentru ea însăși, nu atât pentru lumea care o înconjoară.
       În acest sens, trebuie să ne reamintim de perioadele trecute când America era, într-adevăr, mai mare (la propriu şi la figurat!). Să recapitulăm succint câteva dintre acestea.

-Deschideti-
OCartePeLunapp
 
 
ROMANIAN – AMERICAN UNIVERSITY
CROSSING BOUNDARIES IN CULTURE
AND COMMUNICATION
Topics in Cultural Studies
VOLUME 8, NUMBER 1
2017
edited by Elena MUSEANU
EDITURA UNIVERSITARĂ

The ABC’s of Inter-Cultural Communication
-Nicholas DIMA-

       Communication is the transmission of information from one person to another with a limited degree of success. And when humans connect successfully over cultural barriers, there are always hidden interests that must be negotiated. Psychologically, all people are born alike, but they become different through enculturation. This process led to the current diversity of national cultures. Cultures are like pyramids with the physical environment at the base, with steps for Behavior, Values and Beliefs in the middle, and with World Views given to us by Science, Religion and Philosophy, at the top. The closer we are to earth, the easier we communicate. The higher we get toward the top, the more difficult to do so. This paper explains why we are different and tries to bridge the gap of communication between different cultures.

-Deschideti-
CUM ESTE VREMEA?

Vremea in Toronto Vremea in Bucuresti

 
DESPRE TRANSNISTRIA (II)

DESPRE TRANSNISTRIA

       Cucerind sau anexând câteva cetăţi din Moldova şi Muntenia: Chilia şi Cetatea Albă, Brăila Tighina şi Hotin, turcii pentru a-şi asigura aprovizionarea, adăugaseră la ele şi teritoriile din jur, pline de sate creştine, formând aşa-zisele "raiale". Cele de pe Nistru, ca toate de altfel, nu erau altceva, decât insule administrative străine în mijlocul unei compacte populaţii române, care în naturala ei expasiune se întindea până departe de ţărmul stâng al fluviului.

-Deschideti-

 

Corneliu Florea - Fieraria lui Staricu


 
Existențialismul Creștin

-Marin Mihalache-

Marin Mihalache        Inexorabilul periplu al ființei spre moarte, răstimpul dintre naştere şi răposare trăit în „liniștită disperare”, existența în afara Esenţei, ori pieziş împotriva Ființei, viața fără Dumnezeu, nu fac întradevăr nici un sens, sunt absurde, exact așa cum ne lasă să înţelegem filozofiile existențialiste ateiste, religioase și creștine, de la ecleziast şi neprihănitul Iov până la postmodernism. Însă spre deosebire de ecleziast care a găsit că nu este nimic nou sub soare și că în ultimă instanţă toate sunt doar vanitate și doar goană după vânt, ori de existențialismul modern și postmodern după care „toate drumurile duc în negru putregai” și viața este doar o „pasiune inutilă”, existența duce spre non-existență și neant, creștinismul aduce în lume speranța eshatologică și credința că sensul adevărat și ultim al creaţiei şi al existenţei nu este spre moarte ci spre înviere. Dar drumul spre înviere trece întradevăr prin tragicul fiinţei şi crucea suferinţei și de obicei cei mai buni, cei mai cinstiţi și neprihăniți dintre oameni suferă cel mai mult în această lume. Din această cauză teodicea, suferinţa celor nevinovaţi este greu de acceptat, de explicat și de justificat omeneşte. Aceasta este de fapt şi unul dintre pietrele de poticnire şi argumentele cele mai mult folosite de sceptici şi de cinici împotriva existenţei lui Dumnezeu.

-Deschideti-

 
Duhul Almajului

Alexandru Nemoianu        Sunt numeroase manifestările care au drept scop promovarea tradiţiilor şi valorilor din Valea Almajului, din Ţara Almajului.
       Unele dintre aceste manifestări au caracter memorialistic, comemorativ, dar altele, cum sunt "nigeiile", "jocurile", sărbătorile religioase, sunt acţiuni vii şi manifestări ale unei tradiţii care, la rândul ei este vie şi pururea creatoare.
       Toate aceste manifestări, la un loc cu însuşi comportamentul oamenilor, cu felul lor, fără egal, de "a fi", alcătuiesc Almajul viu. În acest întreg viu se arată un "loc" şi Duhul sau, raţiunea care îl face să fie într-un anume fel şi nu altul, raţiunea care l-a ţinut în existenţ a, îl ţine în existenţă şi care este şi făgăduinţă viitorului său. În acelaşi timp este evident că întregul Almaj trece printr-o profunda criză demografică şi economică. Este rezultatul a şase decenii de stalinism, de agricultură "colectivizată", de distrugere sistematică a tradiţiilor economice, spirituale, culturale, de distrugere a ierarhiei valorilor sociale şi de promovare a gunoiului social, a celor mai josnice elemente cu putinţă şi îmi este de ajuns să îl pomenesc aici pe derbedeul Ilie Tola din Borlovenii Vechi drept exemplu negativ. După această perioadă care a devastat trei generaţii de ţărani a urmat instalarea regimului actual politic din România, "regimul neamului prost". (Alexandru Nemoianu)

-mai mult-

 
  Tiberiu Dianu

Israel, 70 de ani de independenţă: O perspectivă româno-americană

Israel 70 de ani de independenta

       În anul 2018 Israelul sărbătorește 70 de ani de la declararea independenței. La data de 14 mai 1948 David Ben-Gurion, șeful Agenției Evreiești, a declarat înființarea unui stat evreiesc în "Țara lui Israel" (Eretz-Israel), cu o zi înainte de expirarea mandatului britanic. Într-un fel, Israelul repetă ceea ce au făcut Statele Unite ale Americii la 4 iulie 1776, când și-au declarat independența față de Marea Britanie.
       Relația SUA-Israel este un factor foarte important în politica generală a guvernului american din Orientul Mijlociu. În plus față de ajutorul financiar și militar, Statele Unite oferă un sprijin politic constant Israelului, după ce şi-au folosit puterea de veto a Consiliului de Securitate al ONU în aproximativ jumătate din cazuri pentru a proteja Israelul.

-Deschideti-
ALTERNATIVA - Pagini Alese

 
”The Millennial Generation - ALEX” or “Where are my parents ?” Written by : Cornelia Păun Heinzel Translated by : Andrei Albuş

DR. CORNELIA PĂUN HEINZEL        The teacher asks a brunette teenager which come to the desk :
       - How’s Alex ?
       - Miss, his apartment door is always closed. Nobody answers. I have heard, that heard interned somewhere. He didn’t know anything about his mother anymore since she has gone abroad after his father. His uncle takes care of him now.
       - Uncle ? Alex has no uncle, exclaimed a black-sish teen.
       The teacher was thinking that he know Alex when he was a student in the twelfth grade, at the college. He was a beautiful boy, he was brunette, slim, gentle and good. Because of this, his classmates were beating him daily. They were hitting him in the head with fists and harsh objects. Alex was enduring the violence to which he was subjected because he had gotten used to it in the four years of highschool. He knew that in this era, all the nice students from almost every school was treated this way. The kids were asking for his help only when their computers were broken. Then the boy was happy to help them.

-Deschideți-

ALTERNATIVA - Insemnari

 
RITURI CREȘTINE ȘI COMUNICARE LITURGICĂ

Prof. Constantin TEODORESCU

       Ce bine am făcut pentru neamul meu? Am trăit pe măsura spiritului românesc, dacă aceasta este un bine. Aşa am simţit şi am început să cred că la judecata de apoi voi fi întrebat şi ce-am făcut pentru neamul meu, pentru comunitatea în care trăiesc azi.
       Referindu-mă la primele secole de creștinism, am convingerea fermă că ierarhii străromâni, cei mai mulţi autohtoni, puneau preţ bun pe fapta în slujba neamului lor şi a comunităţii pe care o păstoreau prin legătura duhovnicească, evlavioasă cu Dumnezeu. Modul acesta de viaţă şi gândire echivalează cu rolul mineralelor esenţiale pentru sistemul imunitar.
       Înainte de prima mențiune (anul 290) a unor creștini în spațiul nostru geografic, există mărturii arheologice despre credința lor. Ciudat este că timpul ce precedă momentul menționării se șterge de prejudecăți și interpretări false.(Prof. Constantin Teodorescu)

-Deschideți-


EXILUL CREATOR

Despre Exil

ERAST CĂLINESCU

ERAST CĂLINESCU

        "Așa am pornit-o, în acest exil voluntar, care era, de fapt, cel de-al treilea refugiu politic din viața mea: două, din Bucovina, din calea tancurilor sovietice și acest exil, din nedreptatea și ticăloșia comunistă de la noi…”

        "Cealaltă față a exilului este exilul din sufletul desțăratului, simțământul față de ce-a lăsat acasă, de ce se petrece acolo de unde a plecat, după plecarea sa”.

        „Dumnezeu ne încearcă în multe feluri… Dar momentul întâlnirii cu Dumnezeu este cutremurător… Și ce vom zice? Că ne-a scos din țară, în momente tragice și ne-a salvat. Și acum uităm? Să nu fie așa!…”

-continuare-