THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE
ANUL 16 Nr. 184 - Martie-Aprilie 2019 - Editie electronica

 
ȊNVIEREA DOMNULUI

ȊNVIEREA DOMNULUI

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini ai Episcopiei noastre de Dumnezeu-păzite, Har, Milă şi Pace de la Hristos Domnul Cel Înviat, iar de la noi părintească dragoste şi arhiereşti binecuvântări.

        Iubiţi credincioşi,
        Ȋn timpul liniştitelor şi gravelor zile din Stăptămâna Mare, repetăm cântarea: "Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind." Ni se aminteşte astfel că, înainte de a ne împărtăşi de bucuria ce va să vină a Ȋnvierii Domnului. Mântuitorului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos, Mirele Cel aşteptat, noi trebuie să ne arătăm statornici în credinţa noastră în El, Mirele Cel veşnic. Auzind invitaţia Sa care răsună din adâncul recelui mormânt în Marea şi Sfânta Vineri, noi ştim că moartea nu are puterea să-l stăpânească nici pe Dânsul, nici pe cei care şi-au pus nădejdea într-Ȋnsul. Hristos iese din mormântul Său ca un mire din noaptea nunţii! O nouă viaţă este descoperită; Prea Puternicul Domn a cucerit moartea şi corupţia ce o însoţeşte.
        Hristos ne invită la sărbătoarea Sa, dar ne cere să aşteptăm cu anticipaţie, având încredere, nădăjduind şi crezând. El se aşteaptă ca noi să mergem în Ȋmpărăţia Sa împreună cu El, dar numai dacă ne-am pregătit, prin credinţă că într-adevăr, El va veni şi este aproape. Repetăm zilnic: "şi iarăşi va să vină să judece viii şi morţii." Fericirea noastră zilnică, atunci este în anticiparea venirii a doua a Domnului nostru. Munca noastră de zi cu zi este de a trăi în nădejdea acestei reveniri a Lui...
        Iubiţi credincioşi, fiecare dintre noi într-un anumit moment al vieţii noastre am auzit chemarea: "Iată Mirele vine... fiţi pregătiţi!" Dar acum cu toţii îndeobşte, ca şi slugile din iad, suntem şi noi bucuroşi, pentru că a Ȋnviat Domnul! Cu bucurie în inimile şi cugetele noastre iluminate de harul lui Dumnezeu, strigăm: "Hristos a Ȋnviat!" Şi dacă ascultăm vom auzi pe Adam şi Eva, David şi Solomon, Ioan şi pe ceilalţi, răspunzând: "Cu Adevărat a Ȋnviat!"
        Nu există o companie mai bună în care să fim decât aceea a acestor drepţi, şi astăzi cerul şi pământul se unesc în a proclama: "Hristos a Ȋnviat, dăruind lumii mare milă!"


Hristos a Ȋnviat! Adevărat a Ȋnviat!

              Înalt Prea Sfinţia Sa NATHANIEL, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop de Detroit şi al Episcopiei Ortodoxe Române din America

 

 
BUGETUL PE 2019
Punctul de vedere al Preşedintelui Klaus Iohannis transmis de Purtătorul său de cuvânt Mădălina Dobrovolschi

Presedintele Johannis

"Au trecut 3 luni, subliniez, 3 luni de când PSD trebuia să prezinte public proiectul de buget pentru acest an! Abia astăzi bugetul de stat pentru anul 2019 a ajuns la Preşedintele României pentru promulgare. Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, atrage încă o dată atenţia că bugetul de stat pentru anul 2019 nu este destinat dezvoltării şi progresului României, ci bunăstării PSD. Bugetul pentru anul 2019, croit din imaginaţia PSD pe baza unor cifre exagerat de optimiste, reprezintă o nouă dovadă a iresponsabilităţii şi modului defectuos prin care social-democraţii au decis să guverneze România. În pofida numeroaselor semnale de alarmă cu privire la sustenabilitate, PSD a mers înainte cu bugetul, aşa cum a decis de fapt grupul restrâns de la vârful acestui partid, care are interese paralele cu cele ale românilor".

 
Pe marginea unui comunicat de presă

-Alexandru Tomescu-

       Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a prezentat pe 20 februarie 2019 în Camera Deputaților, într-o declarație politică, o posibilă schimbare care afectează negativ viitorul Republicii Moldova.
       Trebuie recunoscut că de la evenimentele din decembrie '89, indiferenţa conducerii României faţa de soarta Basarabiei este de condamnat. Au existat momente prielnice în care "Moldova de dincolo de Prut" se putea alipi Ţării Mamă, România.

-editorial-


Isabela Vasiliu-Scraba, O încercare soteriologică : soluția metafizică naeionesciană

Isabela Vasiliu-Scraba        Printre „predicile vii” (cf. Nichifor Crainic) de la Biserica din Drăgănescu una dintre cele mai impresionante este cea sugerând două planuri ontologice cotangente : Biserica din lume si acea „lume” pentru care (scrie Sf. Arsenie Boca) „nu s-a rugat Domnul Hristos” (cf. Părntele Arsenie Boca în vol. : Biserica de la Drăgănești, „Capela Sixtină” a ortodoxiei românești, Deva, 2005).
       Ieromonahul Arsenie (care avea să treacă pe 28 nov. 1989 la viața veșnică după ce a străbătut toate cele trei căi de intrare în lumea de dincolo, calea isihastă, calea luptei si calea muceniciei) a formulat într-un text exact ceea ce sugerase prin pictarea unui călugăr răstignit de bună voie: suferința este „crucea vieții” ca o „linie a rostului vieții noastre peste care coboară Dumnezeu, de-a curmezișul, corecturi divine”. Adică suferințe de neînlăturat, suportabile doar prin smerenie si dragoste (pp. 177-178).
       Viziunea metafizică la care ajunsese Nae Ionescu în anul universitar 1936-1937 convergea spre aceeași imagine a smereniei (/umilinței care să înfrângă orgoliul omului limitat la condiția lui umană) și a dragostei, a nevoii de a ne dărui total către o realitate care nu este din lumea aceasta. In volumul publicat în 2000 specificasem o particularitate a viziunii naeionesciene. Anume că ea îmbracă o dublă înfățișare, prezentând două soluții metafizice legate de două structuri spirituale din două momente istorice în care se poate găsi o conștiință metafizică. Pentru cele două soluții metafizice ne-am luat libertatea de a împrumuta numele lui Ahile și numele lui Ulise (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Metafizica lui Nae Ionescu în unica și în dubla ei înfățișare, Slobozia, 2000).

-mai mult-
 
Monica LEVINGER: Memorialul din creația unui anonim

Mihai Rădulescu        Suntem în pragul lui 2019. Anul acesta, pe 19 ianuarie, se împlinesc zece ani de la trecerea lui Mihai Rădulescu la cele veșnice. Cifra rotundă îndeamnă la retrospectivă și bilanț, căci multe se pot întâmpla în răstimpul unui deceniu, fie ca este vorba de viața noastră personală sau cea a unei întregi societăți. Dar înainte de a continua, se cade să răspund la întrebarea pe care unii dintre cititorii acestor rânduri probabil și-o pun – cine a fost Mihai Rădulescu și ce a reprezentat el pentru cultura și lupta de rezistență spirituală a poporului român?
       Nu este ușor să prezinți un om căruia destinul i-a hărăzit încercări aspre și grele, condamnându-l în cele din urmă, pe nedrept, la nerecunoaștere și uitare. În ceruri sunt sigură că cel în memoria căruia scriu se bucură de veșnica pomenire, însă în lumea noastră trecătoare și de multe ori atât de nedreaptă cu semenii săi, scriitorul Mihai Rădulescu a fost și este prea puțin cunoscut; din ignoranță sau din rea voință, neprețuit la adevărata sa valoare. Personalitate remarcabilă a culturii române din cea de a doua jumătate a secolului XX, demn să ocupe un loc de cinste în memoria poporului său, Mihai Rădulescu s-ar fi putut număra printre nemuritorii acestui neam, dacă veșnicia nu i-ar fi fost ascunsă sub straturi groase de indiferență și ideologie, dacă mesajul sau nu ar fi fost ignorat. Din păcate, cei zece ani scurși din 2009 au mai adăugat un strat gros de uitare la cel existent deja.

-mai mult-
ALTERNATIVA - Insemnari

 
FLORINA-MARIA BĂCILĂ ŞI ŢARA MARAMUREŞULUI

Prof. Constantin TEODORESCU

       După ce am terminat de citit cartea CRÂMPEIE DINTR-UN VIS de Petru Giurgi (1), am exclamat: „Oriunde pune mâna sa gingaşă, Florina-Maria Băcilă transformă totul în aurul cărţilor!” Aşa s-a întâmplat şi cu „arhiva de suflet”devenită primul volum „dintr-un proiect editorial de anvergură”(2). Cred într-un efort total pentru realizarea proiectului.
       Văd această carte ca un dar pentru viitorul culturii religioase a Maramureşului, pentru literatura memorialistică românească, o bucurie în siguranţa relaţiei cu Dumnezeu. Valorile eterne ale vieţii se păstrează sub semnul cuvântului, după cum se recunoaşte inspirat: „Călătorind din vreme în vreme, cuvintele înţelepte ale celor de demult găsesc adesea răgazul să poposească înspre cei din generaţiile de azi şi de mâine”(3). În „sinegrafia” propusă de Petru Giurgi, lectorul universitar doctor Florina-Maria Băcilă descoperă triada autor, povestitor, personaj în privilegiul să înţelegi pe Dumnezeu prin mişcarea de renaştere creştină „Oastea Domnului”cu sentimentul indestructibil al apartenenţei la neamul românesc.(Prof. Constantin Teodorescu)

-Deschideți-


Atitudini

 
Oameni buni, e simplu:

1. PROTESTE MASIVE
2. ANTICIPATE
3. USR & PLUS – ÎMPREUNĂ LA ALEGERI

-Mihai Şora-

 
Vine o vreme când trebuie să-ți iei soarta în mâini; să iei taurul de coarne (acum) – înainte ca el să te zdrobească sub copite.

1. Vreți Justiție independentă?
Atunci ieșiți în stradă.
Ultimii doi ani ne-au arătat că – mai mult decât de Uniunea Europeană, Comisia de la Veneția sau alte instanțe – singura „instanță“ de care se tem cu adevărat suntem noi: mulțimea care protestează.
O mulțime pașnică, dar nu mai puțin determinată și inteligentă, care nu poate fi mituită, nici prostită de cârpelile din economie, de promisiuni și declarații sforăitoare.
O mulțime care nu doarme în timp ce ei pregătesc (noaptea ca hoții, bineînțeles) Ordonanțe de Urgență. „Mulțimea“ înseamnă chiar MULȚIMEA (nu doar pianiștii, filosofii și poeții).

-mai mult-

Popasuri

 
RUPĂTORUL DE GEAM
Autor: Prof. CRISTIAN PETRU BĂLAN

Prof. CRISTIAN PETRU BĂLAN - RUPĂTORUL DE GEAM

      „Rupătorul de geam" este un simbol care va aminti veşnic românilor de faptul că în această localitate a existat una dintre cele mai mari fabrici de geamuri din Europa, o întreprindere modernă care a fost desfiinţată în mod deliberat de cei care au nesocotit nevoile ţării. Statuia este şi un pios omagiu dedicat miilor de muncitori şi funcţionari care, de la anul înfiinţării fabricii (1934) până la desfiinţarea ei (2008), au lucrat din greu aici, unii fiind răniţi sau murind la datorie, în accidente de muncă regretabile.
      Ing. C-TIN OLTEANU, directorul întreprinderii, i-a propus Prof. CRISTIAN PETRU BĂLAN lucrarea statuii, punându-i la dispoziție locul de muncă și ajutoare tehnice.
      Statuia a fost relocată în curtea liceului industrial din oraș în luna iunie 2011, din inițiativa primarului localității Boldești-Scăieni, Dl. Constantin Bucuroiu."

-mai mult-

 

MĂRŢIŞORUL - SIMBOLUL PRIMĂVERII

CUM ESTE VREMEA?

Vremea in Toronto Vremea in Bucuresti

 

 
Televiziunea Română din New York

Televiziunea Română din New York

-Deschideti-
 
Basarabia şi desprinderea ei de Rusia

       Odată cu căderea autocraţiei regimului imperial ţarist din februarie 1917 aşa-zisele minorităţi federaliste cerură într-un glas despărţirea de Rusia. Nu era deci nimic de mirare în faptul că urmând pilda ucrainienilor, finlandezilor, letonienilor, lituanienilor, estonienilor, românii basarabeni simţiră şi ei nevoia de a se organiza pe baze naţionale. Era vorba de o acţiune crucială ce începea prin înfiinţarea Partidului Naţional Moldovean, la care aderă mai toţi fruntaşii politici basarabeni, cele mai diferite grupuri sociale şi majoritatea populaţiei de baştină.
       Ȋntrunit la Chişinău în ziua de 3 aprilie, la primul său congres, amintitul partid lansează un manifest în care cere libertăţi depline pentru întregul popor, reformă agrară, şcoli în limba română şi instituirea unei adunări naţionale, care să decidă asupra destinului de mai departe al românilor basarabeni.
       Nucleul de conducere al partidului avea în componenţa sa fruntaşi ca: Vasile Stroescu, Pan Halippa, generalul Donici, preotul Gurie, Ion Pelivan, Gheorghe Buruiană şi alţii. La chemarea lor se adună în congrese de breslă învăţătorii, profesorii, preoţii, muncitorii, ţăranii, militarii, alegând comitete şi delegaţii pentru viitoarea adunare naţională. La aceleaşi congrese se întocmeau programe de acţiune concretă.(Nicolae Lupan)

-Deschideti-

 

Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment Francis Fukuyama, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018

Professor doctor Nicholas Dima

       America at a Crossroads... In his endeavor he is trying to understand man’s nature and social Francis Fukuyama is a prolific California-based writer who already published many books on the evolution of politics. The titles of his works speak volumes: The Origins of Political Order, Human Nature and…Social Order, From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, The End of History, or organization, to discern present trends, and to offer some ideas about the future.
       Identity is a study of the current political organization starting with the exploration of the human soul. As an American of Japanese origin, he is trying to understand the role of personal identity in politics. In doing so, he combines a number of disciplines from psychology and philosophy to sociology and political systems. This is a new stage in understanding the link between individual behavior and social organization in the era of globalizations and wide-spread democracy. The foregone conclusion is that in a world of huge diversity in which each person wants to express his or her most intimate identity, there is little left in common to hold the society together. True democracies can no longer unite everybody. Thus, the present is confusing and the future is uncertain…

-Deschideti-
 
DISOCIERI CULTURALE

-Marin Mihalache-

Marin Mihalache        Dezavuarea triadei clasice a adevărului, binelui şi frumosului, precum și retragerea omului şi a culturii postmoderne în orizontul unei viziuni ideologice deconstructiviste au produs o sciziune afectivă, volițională și intelectuală la confluența de întâlnire a rațiunii și a sensibilității omenești, între punţile de comunicare dintre realitatea obiectivă și cea subiectivă, între ceea ce a fost consacrat să fie sacru şi ceea ce este desacralizat și devine profan. De asemenea, teoriile și doctrinele estetice după care ceea ce este nou și șocant în artă este neapărat şi interesant şi valoros au dus în ultimă instanță la o inflaţie în creația și producția non-valorilor, a formelor fără substanţă şi sens, şi la promovarea în special prin mijloacele de comunicare mass-media a unei culturi dominată de improvizație, diletantism și cultul violenţei şi al urâtului. Drept urmare în era postmodernă a avut loc o mutație axiologică, o răsturnare radicală a ierarhiei valorilor culturale și artistice, o schimbare a gustului estetic, o redefinire a însăşi conceptului de artă. Noua paradigmă a făcut posibilă convertirea şi adicția unui anumit segment al elitei culturale la ceea ce în trecut era considerat a fi urât, desolut și grotesc, și care acum nu mai trebuie să deranjeaze pe nimeni fiindcă prin repetiție și disimulare a devenit o noimă familiară, cotidiană. Se derulează în acest scop atâtea campanii propagandistice culturale apologetice și militante bine calculate și sponsorizate, adevărate cruciade misionare postmoderne de deificare iconodulă şi idolatrizare a urâtului și a violenței.

-Deschideti-

PEREGRINI LA PODUL LUI DUMNEZEU (II)

-Corneliu Florea-

Corneliu Florea        Coborâm de la mănăstire, o lăsăm în plata Domnului și-a frumuseții naturale ce o înconjoară. Păcat doar că măreția ei e umbrită, acum, și de Mugur Isărescu cu ai lui, ce au venit să închidă în peștera mânăstirii adevărurile vremurilor de când tezaurul BNR a trecut pe aici. Săraca BNR pe ce mâini străine de interesele naționale a ajuns: când l-au arestat pe Ion Antonescu avea 300 (trei sute) de tone de aur, acum se zice la lumea românească că ar mai fi vreo sută. Poate de kilograme ! Cine mai e naiv să-l mai creadă și pe Mugur Isărescu, după prestațiile sale din 1990 și până acum, când el și ai lui vor să vândă, pe o mână de arginți, și Roșia Montană ?!? După ei doar praf și pulbere…
       De ce tristeți avem parte în acest peregrinaj, încântarea ne vine numai de la frumusețea Naturii Române. În rest, aflăm și vedem soarta unor tezaure românești de neprețuit pe ce mâini de vandali au ajuns: de la Târgu Jiu și Hobița la Tismana și acum mergem la Baia de Aramă, să vedem starea de degradare în care a ajuns Biserica Sfinții Voivozi, în urma căutătorilor-jefuitori ai tezaurului ascuns aici de Constantin Brâncoveanu, pe care turci l-au numit Prințul aurului din Carpați, aurul lui a fost una din cauzele principale pentru care l-au mazilit, torturat să spună unde-i aurul și apoi l-au decapitat împreună cu fiii și ginerele său. Unii istorici și biserica noastră ortodoxă se opresc doar la credința sa ardentă în Dumnezeu, alți istorici îi prezintă personalitatea superioară, complexă și vremurile în care a domnit în pace, pace pe care a plătit-o greu, foarte greu, cu supunere și aur, cu eforturi și compromisuri.

-mai mult-
 
DESPRE ‘SOCIETATEA DESCHISĂ’

Alexandru Nemoianu        Istoria care se desfășoară sub ochii noștri este dominată de conflictul ireconciliabil dintre cei care își iubesc Neamul și Tradiția, ”nativişti” și cei care doresc să reducă toate neamurile la disoluție, lipsă de identitate și lipsa de rădăcini, "globaliştii”.
       Fără îndoială cele spuse reprezintă o reducere la esențial și o simplificare, necesară înțelegerii mai limpezi a situației în care trăim.
       Ca ideologie “globalismul” folosește filozofia “societății deschise”. Conceptul de “societate deschisă” și teoretizarea sa, au fost făcute de către Karl Popper, un filozof austro-evreu. Lucrarea de bază și care cuprinde filozofia “societății deschise”, este “Societatea Deschisă și Adversarii ei”, publicată la Londra în 1945.
       Este o lucrare vastă, documentată, scrisă de un om cu minte ascuțită, o lucrare “revoluționară” și care se aseamănă în multe feluri, nu prin concluzii dar prin scopul final, cu lucrarea “Capitalul” al lui Karl Marx.
       În esență lucrarea lui Karl Popper caută să acrediteze câteva idei esențiale. El este un adversar feroce al “istoricismului”. Prin “istoricism” el înțelege dezvoltarea Popoarelor și societăților pe temeiul moștenirii istorice, progresului din generație în generație. Fiind împotriva “istoricismului” Karl Popper este implicit împotriva a tot ce el înseamnă: tradiție, credință, identitate și mândrie de Neam. Toate acestea Karl Popper le consideră stări care pot genera “totalitarism”. În susținerea acestei abordări, hai să-i zicem, cu totul noi, el introduce termenul de “posibilă falsificare”. Adică, el spune că orice condiție, considerată reală și stabilă, în esență poate fi un fals și poate fi falsificată. (Alexandru Nemoianu)

-mai mult-
ALTERNATIVA - Pagini Alese

 
Cornelia Păun Heinzel: “Odisee la catedră, în bănci şi prin amfiteatre”
Un altfel de jurnal – un jurnal al amintirilor
Fasciculul lll - “In the Army Now”

DR. CORNELIA PĂUN HEINZEL        Două tinere, urcate în tren din staţia Câmpina, se aşezară pe locurile din faţa noastră, în compartiment şi începură să converseze cu entuziasm: “Cum se numea, arma aia cu lamă, de la instrucţia de azi ?”, întreba domnişoara filiformă, cu ochelari de vedere, pe colega sa, mai îndesată şi pitică. „Baionetă, cred”, a fost răspunsul tinerei. „Dar, cu ce am tras noi ieri, în poligon ? Cu pistolul sau cu puşca mitralieră ?”. “Puşca e aia mare. Pistolul este cel mic.”, a explicat conlocutoarea sa. „Eu sunt foarte obosită. A venit căpitanul să ne scoale devreme, la opt dimineaţa, dar, fără rezultat. „Vă rog frumos, să vă treziţi, fetelor !”, ne-a spus el cu voce politicoasă, ca de obicei, să nu cumva să ne supere. „Este târziu !”. După ce a plecat, ne-am culcat toate la loc. Dar mie mi-a trecut somnul şi nu am mai putut adormi”. „Eu am continuat să mă cufund în lumea viselor fără probleme. Nu l-am auzit nici când a deschis uşa, nici când a vorbit !”, a exclamat subţirica cu voce de răsfăţată. Din discuţia celor două tinere, am dedus că amândouă proveneau din sate diferite, din Moldova. Tânăra mai grăsuţă spunea că îi place mult, când se serveşte la masă griş cu dulceaţă şi se plângea că la prânz doreşte mereu să servească ciorba de fasole, dar niciodată nu găseşte niciun bob de fasole în ea. Mi-am adus aminte atunci, de povestirea cu haz din armată, pe care mi-o relata bunicul în copilărie, în care, soldatul aflat în post la bucătărie, trebuia să dea raportul superiorului aflat în control şi să spună: ”Să trăiţi, domn’ căpitan, la cazan trei boabe de fasole !” iar acesta, de emoţie a raportat : „ Să trăiţi domn’ Fasole, la cazan trei căpitani !”.

-Deschideți-

EXILUL CREATOR

O DATORIE MAJOARĂ

NICOLAE PENESCU

NICOLAE PENESCU

 

       Noul Comitet Naţional Român va reprezenta deci naţiunea română cu condiţia ca el să aibă la bază partidele politice, care au fost expresia voinţei ei în România Liberă. El nu va fi compus numai din partidele politice. Acestea îi vor da baza legitimităţii lui. Consiliul celor trei partide a considerat că iniţial va trebui sa fie constituit un Partid Naţional provizoriu, format prin adeziuni de partid asociaţii şi personalităţi, astfel încât sa fie reprezentată emigraţia noastră din cât mai multe ţări. Consiliul va avea cel puţin o sută de membri. El va putea alege un număr de membri în Comitetul Naţional. Acesta va fi format din reprezentanţii partidelor şi al Consiliului. Comitetul Naţional va aveaa o politică bine structurată cu obiective fundamentale.

-continuare-